צורה שטח מודול התנגדות לכפיפה מודול התנגדות קוטבי (פולרי)

עיגול


מלבן