עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
   דף הבית על האתר פורומים 
ניהול עסקי ותו"נ  ניהול עסקי  בחינות בגרות  

בחינות בגרות ניהול עסקי

קישור לבחינות בגרות באתר משרד החינוך
על מנת לצפות בשאלוני בחינות יש להקליד את סמל השאלון, שנת הלימודים ואישור. קבצי הבחינות הם מסוג
PDF.

שנה"ל תשע"ג 

 לוח בחינות תשע"ג

  הבהרות לגבי שמות שאלוני בגרות

  הבהרות בנוגע לשינויים ועדכונים במקצוע מנהל וכלכלה

  דגם בחינה ביסודות ניהול החשבונות 839106

  דגם בחינה במבוא למנהל וכלכלה 839206

שנה"ל תשע"ב
 לוח בחינות בגרות קיץ תשע"ב 
מיקוד סופי ניהול עסקי לשנה"ל תשע"ב

דגמי תשובות

שאלון 808101
שאלון 808202
שאלון 839106
שאלון 839206
שאלון 839207
שאלון 855106
שאלון 855206

שנה"ל תשע"א
לוח בחינות תשע"א
מיקוד סופי בניהול עסקי

דגמי תשובות
שאלון 808101
שאלון 808202
שאלון 839106
שאלון 839206
שאלון 839207
שאלון 855106
שאלון 855206

שנה"ל תש"ע


דגמי תשובות תש"ע


שאלון 839206
שאלון 839106
שאלון 855206
שאלון 808101
שאלון 808202
שאלון 855106
שאלון 839207

שנה"ל תשס"ט
דגמי תשובות תשס"ט
(במידה והקבצים "נתקעים" יש להוריד אותם למחשב בלחיצה על עכבר ימני ובחירת "שמירה בשם")
שאלון 808101
שאלון 808102
שאלון 839106
שאלון 855206
שאלון 855106
שאלון 839206
שאלון 839207


שנה"ל תשס"ח:

דגמי תשובות תשס"ח

ניהול חשבונות ב מחוון תשסח 855106
ניהול חשבונות א מחוון תשסח 855106
כתיבה עסקית מחוון תשסח 808101
תורת המנהל מחוון תשסח  808202
מבוא למנהל וכלכלה מחוון תשסח 839206
ניהול משאבי אנוש מחוון 808202
יסודות ניהול החשבונות מחוון תשסח 839106

 שאלוני בגרות תשס"ח

שאלון808101  
שאלון839106  
שאלון839207  
שאלון855206  
שאלון808202  
שאלון839206  
שאלון855106

שנה"ל תשס"ז
שאלוני בגרות תשס"ז:

מדעי הטכנולוגיה-טכנולוגיה במערכות ניהול ותעשייה, סמל 894204,  קיץ תשס"ז
יסודות ניהול החשבונות, סמל 839106, קיץ תשס"ז
מבוא למינהל וכלכלה, סמל 839206,  קיץ תשס"ז
תורת המינהל, סמל 839207,  קיץ תשס"ז
כתיבה עסקית, סמל 808101,  קיץ תשס"ז
ניהול משאבי אנוש, סמל 808202,  קיץ תשס"ז
ניהול חשבונות א`, סמל 855106,  קיץ תשס"ז
ניהול חשבונות ב', סמל 855206, קיץ תשס"ז


דגמי תשובות לשאלונים:
דגם תשובה לשאלון מדעי הטכנולוגיה-טכנולוגיה במערכות ניהול ותעשייה, סמל 894204,  קיץ תשס"ז
דגם תשובה לשאלון יסודות ניהול החשבונות, סמל 839106, קיץ תשס"ז
דגם תשובה לשאלון מבוא למינהל וכלכלה, סמל 839206,  קיץ תשס"ז
דגם תשובה לשאלון תורת המינהל, סמל 839207,  קיץ תשס"ז
דגם תשובה לשאלון כתיבה עסקית, סמל 808101,  קיץ תשס"ז
דגם תשובה לשאלון ניהול משאבי אנוש, סמל 808202,  קיץ תשס"ז
דגם תשובה לשאלון ניהול חשבונות א`, סמל 855106,  קיץ תשס"ז
דגם תשובה לשאלון ניהול חשבונות ב', סמל 855206, קיץ תשס"ז

שנה"ל תשס"ה:
 מבחני בגרות, קיץ תשס"ה 2005
מדעי הטכנולוגיה - מידענות במערכות ניהול ותעשייה סמל שאלון 894204
כתיבה עסקית בסביבה ממוחשבת סמל שאלון 808101
מבוא לכלכלה סמל שאלון 824201
מבוא לכלכלה סמל שאלון 839101
תורת המנהל ב` סמל שאלון 839102
ניהול משאבי אנוש ב` סמל שאלון 839103
יסודות ניהול החשבונות סמל שאלון 839106
מבוא למינהל וכלכלה סמל שאלון 839206
מינהל וכלכלה א` סמל שאלון 839111
תורת המינהל א` סמל שאלון 839201
תורת המינהל סמל שאלון 839207
ניהול משאבי אנוש א` סמל שאלון 839202
מערכות מידע משרדיות ב` סמל שאלון 854102
ניהול מזכירות ממוחשב א` סמל שאלון 854103
תכתובת עסקית ועיבוד תמלילים סמל שאלון 854202
מערכות מידע משרדיות א` סמל שאלון 854301
יסודות החשבונאות סמל שאלון 855102
ניהול חשבונות א` סמל שאלון 855106
חשבונאות סמל שאלון 855205
ניהול חשבונות ב` (חשבונאות מתקדמת) סמל שאלון 855206
סוציולוגיה ופסיכולוגיה של הצרכן א` סמל שאלון 876201
שיווק וקידום מכירות א` סמל שאלון 876301


 


לארכיון
ניהול עסקי
  מרכז משאבים
  מורים משתפים

מרחבי לימוד מתוקשבים :

מינהל וכלכלה ניהול משאבי אנוש

כל הזכויות שמורות ל- מינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך   בשיתוף מרכז פדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל  © 2014
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש