עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
   דף הבית על האתר פורומים 
ניהול עסקי ותו"נ  ניהול עסקי  

על המגמה

רציונל
מבנה הלימודים
סיווג מקצועי
בונוסים 
לימודי המשך 
מצגת "אודות המגמה"


רציונל

עולם העסקים המודרני מתאפיין ברמת תחרותיות גוברת, שינויים תכופים בתנאי השוק וצורך בראייה עסקית רב תחומית. בעולם זה הופך המשאב האנושי לנכס מרכזי בכל פעילויות הארגון. הטמעת ידע עיסקי במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה נועדה לתת מענה הן לדרישות הגוברות של המשק הישראלי למקצועות טכנולוגיים והן לצורכי הלומד שירצה להשתלב בעולם של משק מתקדם. מודעות לנושא הניהול העסקי תתרום לפיתוח תרבות ארגונית, תחנך לערכים ונורמות שישפרו את ביצועי הארגון ויתרמו לשיפור חוסנה של המדינה.

בוגרי המגמה לניהול עסקי יוכלו להשתלב בתום לימודיהם בארגונים שונים וכן יוכלו להמשיך את לימודיהם להסמכה מקצועית בכיתות י"ג או לתארים גבוהים יותר, במוסדות להשכלה גבוהה, במקצועות כגון: כלכלה וניהול, ניהול משאבי אנוש, חשבונאות או בכל מקצוע מתחום אחר.

העקרונות המנחים של הלימודים במגמת ניהול עסקי:

 • תוכניות הלימודים במגמה מבוססות על תפיסת התחום כדיסציפלינה אינטגרטיבית.
 • הלמידה משולבת בהתנסות מעשית.
 • מקצועות הלימוד במגמה ניזונים מצורכי המשק. ידע והבנה של מקצועות אלה יתנו מענה לדרישות המשק ויסייעו לתלמידים להשתלב בארגונים עתירי ידע.
 • תוכניות הלימודים במגמה מכשירות את התלמיד להתמודדות עם שינויים דינמיים בחברה ובשוק העבודה ומאפשרות לו להשתלב בעתיד בהמשך לימודים אקדמיים או מקצועיים.


יעדי תוכניות הלימודים במגמה:

 • טיפוח ופיתוח ידע וקשרים בין תחומיים אצל התלמיד במקצועות עיוניים וטכנולוגיים מגוונים.
 • הבניית ידע ומיומנויות ייחודיים לתחום ההתמחות.
 • ישום ידע תיאורטי בתחום ההתמחות תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.
 • חינוך לערכים ופיתוח התנהגות אתית ומוסרית בתחומי ההתמחות השונים.
 • הכרת מבנה הארגון ופעילויות הנחוצות לניהול ותפקוד שוטף ומוצלח.
 • רכישת ידע מעמיק במקצועות תומכים בתחומי הניהול העסקי.
 • עידוד הסקרנות של הלומד לבחון את השיקולים הניהוליים, המכוונים מערכות ארגוניות לעבר יעדים מוגדרים.


מבנה הלימודים במגמת ניהול עסקי:

תוכניות הלימודים במגמת ניהול עסקי בחטיבה העליונה מיועדות לכיתות י'-י"ב, והן פרוסות על פני שלוש שנות לימוד. מקצועות הלימוד משלבים נושאי רקע שונים כגון: יסודות ניהול החשבונות, מבנים ותהליכים בארגון, מבוא לכלכלה, תורת המינהל ועוד.
תכני הלימוד שלהם נחשף התלמיד יוצרים ראיה הוליסטית של תחום הניהול העסקי.
מקצועות הלימוד מקובצים לשלוש אשכולות שאת שלושתן חייב התלמיד ללמוד על מנת לזכות בתעודה טכנולוגית:

 1. מדעים או מדעי הטכנולוגיה.
 2. מקצוע מוביל: מינהל וכלכלה.
 3. התמחות: ניהול משאבי אנוש או חשבונאות.

 חלוקת שעות לימוד מומלצת

מרכיבי התוכן של מבנה הלימודים:
מרכיבי התוכן של מבנה הלימודים הינם מתחומים שונים המשתלבים יחדיו ויוצרים מבנה דעת רחב ואינטרדיסציפלינרי והם מקובצים בשלוש בחירות (אשכולות).

בחירה א':
באשכול זה חייב התלמיד ללמוד אחת מהחלופות הבאות: 5-3-1 יח"ל

 • מדעים (פיזיקה, ביולוגיה או כימיה) בהיקף של 5-3-1 יח"ל (בכל אחת מהאפשרויות הללו מומלץ ללמוד את המקצוע "טכנולוגיה במערכות ניהול ותעשייה", כבסיס ללימודי המגמה (מבוא למגמה), בהיקף של 2 יח"ל)
 • מדעי הטכנולוגיה 1 יח"ל + טכנולוגיה במערכות ניהול ותעשייה 2 יח"ל  + מדעי הטכנולוגיה 2 יח"ל
 • מדעי הטכנולוגיה לפי החלוקה הבאה: 3-1 יח"ל + טכנולוגיה במערכות ניהול ותעשייה 2 יח"ל

בחירה ב':
באשכול זה נלמד המקצוע המוביל של המגמה: מינהל וכלכלה 5-3-1 יח"ל

 • יסודות ניהול החשבונות 1 יח"ל
 • מבנים ותהליכים בארגון 1 יח"ל
 • מבוא לכלכלה 1 יח"ל
 • תורת המינהל 2 יח"ל

בחירה ג':
באשכול זה נלמד מקצוע ההתמחות. במגמת ניהול עסקי ישנן שתי התמחויות:

 • התמחות ב"ניהול משאבי אנוש" הכוללת את מקצועות הלימוד הבאים:

כתיבה עסקית מתוקשבת 1 יח"ל
תרבות ארגונית 1 יח"ל
יחסי עבודה 1 יח"ל
ניהול משאבי אנוש 2 יח"ל

 • התמחות ב"חשבונאות" הכוללת את מקצועות הלימוד הבאים:

ניהול חשבונות א' 1 יח"ל
חשבונאות ממוחשבת 2 יח"ל
ניהול חשבונות ב' 2 יח"ל

לפירוט מבנה הלימודים עברו לכאן.


סיווג מקצועי

כללי המרת תעודות טכנולוגיות לסיווג מקצועי.
מקור: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

ניהול משאבי אנוש
על פי החלטה של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, תלמידי מגמת "ניהול עסקי" הזכאים לתעודה טכנולוגית רשאים להמיר אותה לסיווג מקצועי בהתאם לרמת הלימודים של ההתמחות.

תלמידים במגמת "ניהול עסקי" בהתמחות "ניהול משאבי אנוש", אשר נבחנו לפחות ב 5 יח"ל המשתייכות לשלושת האשכולות הטכנולוגיות יוכלו להמיר את התעודה הטכנולוגית לסוג 1 במזכירות.

תלמידים אשר נבחנו לפחות ב 7 יח"ל המשתייכות לשלושת האשכולות הטכנולוגיות יוכלו להמיר את התעודה הטכנולוגית לסוג 2 במזכירות.
  קובץ המרה


חשבונאות
על פי החלטה של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, תלמידי מגמת "ניהול עסקי" הזכאים לתעודה טכנולוגית רשאים להמיר אותה לסיווג מקצועי בהתאם לרמת הלימודים של ההתמחות.

תלמידי מגמת "ניהול עסקי" בהתמחות "חשבונאות" אשר נבחנו  לפחות ב 5 יח"ל המשתייכות לשלושת האשכולות הטכנולוגיות ושמתוכם 3 יח"ל בחשבונאות, יוכלו להמיר את התעודה הטכנולוגית לסוג 1 בהנה"חש.

תלמידים אשר נבחנו לפחות ב 7 יח"ל המשתייכות לשלושת האשכולות הטכנולוגיות שמתוכם 5 יח"ל חשבונאות,  הטכנולוגיות יוכלו להמיר את התעודה הטכנולוגית לסוג 2 בהנה"חש.

בקובץ המצורף תמצאו טבלת עזר להמרת תעודה טכנולוגית לתעודת מקצוע - חשבונאות

 בקובץ המצורף תמצאו הצעה לתנאי ההמרה מתעודה טכנולוגית של משרד החינוך לתעודת סיווג מקצועי (בתהליכי אישור של משרד העבודה).

בונוסים:

להלן רשימת המקצועות המזכים בבונוס בתנאי הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה:

שם המקצוע

המוסד להשכלה גבוהה המזכה בבונוס

הערות

מינהל וכלכלה

בכלל המוסדות להשכלה גבוהה

באישור ועד ראשי האוניברסיטאות

חשבונאות

בכלל המוסדות להשכלה גבוהה

באישור ועד ראשי האוניברסיטאות

ניהול משאבי אנוש

בכלל המוסדות להשכלה גבוהה

באישור ועד ראשי האוניברסיטאות

 בונוס בחשבונאות וניהול משאבי אנוש

לימודי המשך

תלמידים אשר לומדים בהתמחות "ניהול משאבי אנוש" יוכלו להמשיך את לימודיהם בכיתה י"ג באחת משתי האפשרויות הבאות של הסמכה מקצועית: "מינהל משפטי" ו- "מינהל רפואי". תלמידים אשר לומדים בהתמחות "חשבונאות" יוכלו להמשיך את לימודיהם בכיתה י"ג ולקבל הסמכה לחשבונאי בכיר (חשבונאי מדופלם).

 •  מצגת "אודות המגמה" - עודכן ביוני 2012


 • לארכיון
  ניהול עסקי
    מרכז משאבים
    מורים משתפים

  מרחבי לימוד מתוקשבים :

  מינהל וכלכלה ניהול משאבי אנוש

  כל הזכויות שמורות ל- מינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך   בשיתוף מרכז פדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל  © 2014
  האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
  ראו תנאי שימוש