עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
   דף הבית על האתר פורומים 
ניהול עסקי ותו"נ  פרויקטים ועבודות גמר  

פרויקטים ועבודות גמר

  התמחות ניהול השיווק

  התמחות ניהול הייצור

  גלריית עבודות התלמידיםמצגת לדרכי הנחיה והערכה של מקצוע טכנולוגיה במערכות ניהול מעודכן לתשע"ב

  הנחיות לדרכי הוראה והערכה 894206 מעודכן לתשע"ג

 הבטים בתהליך הערכת עבודות, פרויקטים ותלקיטים - מעודכן לתשע"ב


 מידע ונהלים לגשת פרויקט גמר לתחרות ארצית במגמת ניהול עסקי, תשס"ח - פורסם 29/4/08. החל משנת הלימודים תשס"ז, משרד החינוך והתאחדות התעשיינים, יקיימו מיזם משותף - תחרות ארצית לעבודות גמר מצטיינות. לתחרות ניתן להגיש עבודות גמר מצטיינות בהתמחות "ניהול השיווק" ו- "ניהול הייצור", בהיקף של 5 יח"ל ופרויקטים בהיקף של 3 יח"ל.

 נהלים להגשת פרויקטים ועבודות גמר לתחרות ארצית לפרויקטים ועבודות גמר מצטיינות במגמת תעשייה וניהול

התמחות "ניהול השיווק"

  שיטות נוספות לאיסוף נתונים- עדכון פורסם ב 18/11/2008 

  נהלים והנחיות לכתיבת פרוייקט גמר בקידום השיווק המקומי ובין לאומי 2 יח"ל 876205  מעודכן לתשע"א

  נהלים והנחיות לכתיבת פרוייקט גמר בקידום השיווק המקומי ובין לאומי 3 יח"ל סמל 876377 מעודכן לתשע"ג

  נהלים והנחיות לכתיבת פרוייקט גמר בשיווק וקידום מכירות 5 יח"ל סמל 876599 מעודכן לתשע"ב

 הנחיות לנבחני משנה בשאלון קידום ושיווק מקומי ובין לאומי  - פורסם 8/9/08
 מאגר שאלות לבחינה בעל-פה שעליהם יבחנו התלמידים אשר מגנים על עבודות הגמר ב"ניהול השיווק".
מצורפים קבצי מאגרי שאלות ב:

 התנהגות צרכנים מעודכן לתשע"ג

  פרסום וקידום מכירות מעודכן לתשע"ג

  שיווק בינלאומי מעודכן לתשע"ג

   ניהול השיווק מעודכן לתשע"בהתמחות "ניהול הייצור"

 חוזר מפמ"ר - עדכונים למבנה פ"ג/ע"ג בניהול הייצור - מעודכן לתשע"ב

 נהלים ודגשים לכתיבת פרויקט גמר במקצוע "הנדסת ארגון, שיטות ואיכות" סמל 817205  2 יח"ל מעודכן לתשע"א 

 נהלים ודגשים לכתיבת פרויקט גמר במקצוע "ניהול הייצור" סמל 817377  3 יח"ל מעודכן לתשע"ב 

 נהלים ודגשים לכתיבת עבודת גמר במקצוע "ניהול הייצור" סמל 817599  5 יח"ל מעודכן לתשע"ג
.


קובץ שאלות בעל פה:

 תכנון וניתוח תהליכים מעודכן לתשע"ג

 ניהול איכות מעודכן לתשע"ג

 הנדסת אירגון ושיטות מעודכן לתשע"ג

 ניהול מערכות הייצור מעודכן לתשע"ג  הנחיות לנבחני משנה בהנדסת אירגון, שיטות ואיכות א', סמל: 817207   הוזן  ב 9/9/08
גלריית עבודות התלמידים

 עבודת גמר ב"ניהול הייצור" מאת:  שירלי פירוצקי   ואלעד גורן מגימנסיה  קציר  8


לארכיון
הנדסת תעשייה וניהול
  מרכז משאבים
  מורים משתפים

מרחבי לימוד מתוקשבים :

פורטל ניהול התפעול

כל הזכויות שמורות ל- מינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך   בשיתוף מרכז פדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל  © 2014
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש