עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
   דף הבית על האתר פורומים 

ארכיון של הודעות מפמ''ר

כללי
חוזר מפמ"ר תשס"ט   09/09/2013 יום ב'
השתלמות בתעשיה למורי החינוך הטכנולוגי   12/08/2012 יום א'
הזמנה לטקס הענקת פרסים לעבודות מצטיינות במגמות ניהול עסקי והנדסת תעשייה וניהול   17/07/2012 יום ג'
מיקוד סופי לשנה"ל תשע"ב   22/03/2012 יום ה'
השתלמות בנושא טכנולוגיה במערכות ניהול קבוצה רביעית בתל אביב - ההרשמה הסתיימה   01/03/2012 יום ה'
נפתחות שתי קבוצות להשתלמות וירטואלית בנושא טכנולוגיות במערכות חינוך   05/01/2012 יום ה'
כנס מרכזים ומורים למחוזות: תל אביב, מרכז, דרום, ירושלים, מנח"י   05/10/2011 יום ד'
חדש: מיקודים סופיים למגמות ניהול עסקי ותעשיה וניהול   25/09/2011 יום א'
הנחיות מפמ"ר כלליות לשנהל תשע"ב   23/08/2011 יום ג'
הזמנה לטקס הענקת פרסים לזוכים בתחרות עבודות גמר   25/07/2011 יום ב'
תחרות עבודות גמר תשע"א   19/05/2011 יום ה'
השתלמות טכנולוגיה במערכת ניהול   01/02/2011 יום ג'
הודעה מיוחדת   02/09/2010 יום ה'
שנה טובה ומבורכת מאחלים ד"ר מגדה גרוס וכל צוות הפיקוח   02/09/2010 יום ה'
הנחיות כלליות לשנהל תשע"א   30/08/2010 יום ב'
נוהל להגשת בקשה למינוי בוחן   30/08/2010 יום ב'
שנת לימודים פורייה   23/08/2010 יום ב'
תחרות עבודות גמר תש"ע   30/07/2010 יום ו'
מכתבו של ראש המנהל למדע וטכנולוגיה על התחרות   30/07/2010 יום ו'
תחרות עבודות גמר תש"ע   30/07/2010 יום ו'
בהצלחה בבחינות הבגרות   09/05/2010 יום א'
השתלמות בנושא טכנולוגיות במערכות ניהול   09/02/2010 יום ג'
השתלמות יישומי אקסס   24/01/2010 יום א'
השתלמות יישומי אקסס - תל-אביב, מרכז, ירושלים ודרום   24/01/2010 יום א'
השתלמות ארצית בכתיבת עבודות   30/11/2009 יום ב'
השתלמות ארצית בכתיבת עבודות גמר   29/11/2009 יום א'
הנחיות כלליות לשנה"ל תש"ע   09/09/2009 יום ד'
חג שמח   06/04/2009 יום ב'
גמר חתימה טובה מד"ר מגדה גרוס   06/10/2008 יום ב'
שנת לימודים פורייה ומוצלחת!   26/08/2008 יום ג'
חג חירות שמח   13/04/2008 יום א'
מילוי טופס דיגיטאלי של פרטים אישיים   10/02/2008 יום א'
חג חנוכה שמח   05/12/2007 יום ד'
דחיית כנסים עד לסיום השביתה   21/11/2007 יום ד'
"חתימה טובה"   17/09/2007 יום ב'
ברכת שנה טובה   11/09/2007 יום ג'
טקס הענקת פרסים לעבודות גמר מצטיינות במגמות "תעשייה וניהול" ו"ניהול עסקי"   22/07/2007 יום א'
לוח בחינות בגרות חיצוניות תשס"ז 2007   19/04/2007 יום ה'
מיקוד נושאי הבחינה בשאלוני בחינות הבגרות למגמות מדעי הטכנולוגיה - קיץ תשס"ז2007   19/03/2007 יום ב'
רשימת המקצועות הטכנולוגיים שמעמדם שונה לצורך זכאות לתעודת בגרות   13/09/2006 יום ד'
ברכת פורים שמח   13/03/2006 יום ב'
הערכת פרויקטים ועבודות גמר במקצועות המגמה   26/12/2005 יום ב'
שינוי בנושאי הלימוד במדעי הטכנולוגיה לשנת הלימודים תשס"ו   13/07/2005 יום ד'
הערכות לבחינות בגרות צמודי מחשב   19/04/2004 יום ב'
שינויים בתשלומי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (חשבונאות)   09/12/2003 יום ג'

ניהול עסקי
קובץ שאלונים מותאמים תשע"ג   27/02/2013 יום ד'
הבהרות בנוגע לשינויים בשמות של שאלוני בגרות בשנה"ל תשע"ג   03/01/2013 יום ה'
יום עיון בכתיבה "עיסקית ממוחשבת" אזור הדרום   28/02/2012 יום ג'
יום עיון ב"כתיבה עסקית ממוחשבת" אזור חיפה והצפון   22/02/2012 יום ד'
יום עיון ב"כתיבה עסקית ממוחשבת" בירושלים   14/02/2012 יום ג'
תיקונים בתוכנית הלימודים "יסודות ניהול החשבונות"   17/11/2011 יום ה'
כנס מרכזים ומורים לחשבונאות במחוזות תל אביב, מרכז, ירושלים ודרום.   05/10/2011 יום ד'
כנס מרכזים ומורים למקצועות הניהול באיזור חיפה וצפון   05/10/2011 יום ד'
השתלמות מתודיקה בכתיבה עסקית   25/01/2011 יום ג'
טיפול חשבונאי בהוצאות עבור שירותי הבנק   19/12/2010 יום א'
חדש: מושגים בערבית במבנים ותהליכים בארגון ומבוא לכלכלה   08/11/2010 יום ב'
חוזר שינוי אחוז המע"מ   23/08/2010 יום ב'
כנס מורים לחשבונאות מרכז תש"ע   15/08/2010 יום א'
נהלים להגשת פרויקט /עבודת גמר לתחרות ארצית   09/05/2010 יום א'
מכתב להגשת עבודות/פרויקט גמר לתחרות ארצית   09/05/2010 יום א'
מיקוד סופי מגמת ניהול עסקי שנה"ל תש"ע   15/03/2010 יום ב'
השתלמות יישומי אקסס-תל אביב, מרכז, ירושלים ודרום   24/01/2010 יום א'
תיקון קובץ שאלות לבחינה בעל פה בחשבונאות ממוחשבת   27/12/2009 יום א'
השתלמות יישומי אקסס בטכנולוגיה במערכות ניהול-צפון וחיפה   02/12/2009 יום ד'
השתלמות ארצית בכתיבת עבודות   30/11/2009 יום ב'
כנס שנתי למורי מקצועות הניהול במחוזות תל-אביב, מרכז, ירושלים ודרום   18/11/2009 יום ד'
כנס מורי מגמת ניהול עסקי במחוזות צפון וחיפה תש"ע   30/10/2009 יום ו'
כנס מורים למנהל מרכז תש"ע   22/10/2009 יום ה'
כנס מורים לניהול עסקי מרכז תש"ע   22/10/2009 יום ה'
הודעה מיוחדת על שינוים   27/08/2009 יום ה'
דגמי בחינות לשאלון 894206   06/04/2009 יום ב'
חוזר להגשת מועמדות להערכה 894206   04/01/2009 יום א'
ציון לשבח למגמת ניהול עסקי בביה"ס עמל ליידי דייויס, ירושלים   31/01/2008 יום ה'
דגמי בחינה   03/12/2007 יום ב'
תזכורת - מידע ונהלים לגשת פרויקט גמר לתחרות ארצית במגמת ניהול עסקי   10/06/2007 יום א'
מיקוד נושאי הבחינה בשאלוני בחינות הבגרות למגמות ניהול עסקי - קיץ תשס"ז 2007   19/03/2007 יום ב'
מיקוד נושאי הבחינה בשאלוני בחינות הבגרות למגמות ניהול עסקי ומינהל - קיץ תשס"ו 2006   26/03/2006 יום א'
הפיכת רשות הדואר לחברה ממשלתית   09/03/2006 יום ה'
חוזר מעודכן ל"הכנסות משכירות נכסים" שנגבו מראש   10/05/2005 יום ג'
שינויים בשאלוני הבגרות   09/11/2004 יום ג'
הערכת הישגים בהתמחות "ניהול משאבי אנוש"   27/09/2004 יום ב'
הערכת הישגים בהתמחות "חשבונאות"   27/09/2004 יום ב'
טיפול חשבונאי בחובות אבודים (חשבונאות)   09/12/2003 יום ג'
הרחבה לנושא "סיווג עפ"י טכנולוגיות ייצור" (מבנים ותהליכים בארגון)   09/12/2003 יום ג'

הנדסת תעשייה וניהול
חוזר מפמ"ר - עדכונים למבנה פ"ג/ע"ג בניהול הייצור   23/08/2011 יום ג'
כנס מורים ורכזי מגמת "הנדסת תעשיה וניהול" בתאריך 21/09/11   15/08/2011 יום ב'
השתלמות וירטואלית בהנחייה לכתיבת עבודות גמר   10/01/2011 יום ב'
הנחיות כלליות לשנה"ל תשע"א   02/09/2010 יום ה'
נהלים להגשת פרויקט /עבודת גמר לתחרות ארצית   09/05/2010 יום א'
מכתב להגשת עבודות או פרוייקט גמר לתחרות ארצית   09/05/2010 יום א'
מיקוד סופי תעשייה וניהול תש"ע   15/03/2010 יום ב'
הנחיות לבחינות שהוגדרו כשאלון בית ספרי   12/03/2010 יום ו'
השתלמות ביישומי אקסס - תל-אביב, מרכז, ירושלים ודרום   24/01/2010 יום א'
השתלמות יישומי אקסס בטכנולוגיה במערכות ניהול-צפון וחיפה   02/12/2009 יום ד'
השתלמות ארצית בכתיבת עבודות גמר   30/11/2009 יום ב'
כנס שנתי למורי תעשייה וניהול   02/11/2009 יום ב'
הודעה מיוחדת על שינוים   27/08/2009 יום ה'
שאלון מספר 894206 דגמי בחינות   06/04/2009 יום ב'
שינויים במקצוע "ניהול התפעול"   29/06/2008 יום א'
דגמי בחינה   03/12/2007 יום ב'
תזכורת!!! ונהלים לגשת פרויקטים ועבודות גמר לתחרות ארצית במגמת תעשייה וניהול   02/07/2007 יום ב'
מיקוד נושאי הבחינה בשאלוני בחינות הבגרות למגמות תעשייה וניהול - קיץ תשס"ז2007   19/03/2007 יום ב'
תחרות עבודות גמר מצטיינות במגמת תעשייה וניהול   04/01/2006 יום ד'
"דור העתיד להיי-טק בתעשייה"   04/12/2005 יום א'
כותרים חדשים   19/06/2005 יום א'

מכללות
לוח בחינות אביב תשע"א   16/01/2011 יום א'
הנחיות כלליות לשנה"ל תשע"א   02/09/2010 יום ה'
פרסום תכניות לימוד להתמחות לימודי המשך בחשבונאות   23/08/2010 יום ב'
חוזר על תוכניות הלימודים לכיתות י"ג - י"ד   13/09/2009 יום א'
דגשים לבחינות תשס"ז (טכנאים והנדסאים - תעשייה וניהול)   14/02/2007 יום ד'


להודעות מפמ''ר

מרחבי לימוד מתוקשבים :

מרחבי לימוד ניהול עסקי
פורטל ניהול התפעול
 
962,477 כניסות לאתר

כל הזכויות שמורות ל- מינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך   בשיתוף מרכז פדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל  © 2014
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש