עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
   דף הבית על האתר פורומים 
ניהול עסקי ותו"נ  

על המגמה

רציונל

מבנה הלימודים 

בונוסים 

לימודי המשך 

מצגת "אודות המגמה

רציונל

קצב ההתפתחות הטכנולוגית המסחרר שינה את דפוסי החיים של בני אדם, את אמצעי התקשורת ביניהם ואת תנאי השוק המקומי והבינלאומי. הדבר הביא להגברת התחרותיות, ולצורך בראייה עסקית רב תחומית בתחומי התכנון הפיתוח והייצור. מרכזיותה של התעשייה בחיינו, השפעתה על אורח חיינו, תרומתה לפיתוח המשק הלאומי ומקומה בעולם העבודה, העלו את הצורך בחשיפת הנוער אליה, כבר במסגרת מערכת החינוך הפורמלי - במהלך הכנתו לקראת היציאה מבית הספר לעולם הרחב ולקראת השתלבותו בעולם העבודה.

פיתוח המגמה לתעשייה וניהול במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה נועד לתת מענה הן לדרישות הגוברות של המשק הישראלי למקצועות המדעיים והטכנולוגיים והן לצורכי הלומד שירצה להשתלב בעולם של תעשייה ומשק מתקדמים.

בוגרי המגמה לתעשייה וניהול יוכלו להשתלב בתום לימודיהם בארגונים יצרניים, בארגונים נותני שירות ובארגוני היי-טק וכן יוכלו להמשיך את לימודיהם לתואר טכנאי והנדסאי תעשייה וניהול או לתארים גבוהים יותר, במוסדות להשכלה גבוהה, במקצועות כגון: הנדסה, כלכלה וניהול או בכל מקצוע מתחום אחר.

עקרונות מנחים של הלימודים במגמת "תעשייה וניהול":

 • תוכניות הלימודים במגמה מבוססות על תפיסת התחום כדיסציפלינה אינטגרטיבית.
 • הלמידה משולבת בהתנסות מעשית.
 • מקצועות הלימוד במגמה ניזונים מצורכי המשק והתעשייה. ידע והבנה של מקצועות אלה יתנו מענה לדרישות המשק והתעשייה המתקדמת.
 • החינוך לאיכות מהווה קו מנחה בהוראת כל מקצועות הלימוד במגמה.

יעדי תוכניות הלימודים במגמה:

 • הקניית מושגים בסיסיים אצל הלומד ,הדרושים להכרה ולהבנה של מהות התעשייה, תהליכי התפתחותה, יעדיה, מנגנוני פעולתה ותרומתה לחברה ולמשק הלאומי.
 • העמקת הבנתו של הלומד לגבי התהליכים והעקרונות של תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה, בארגונים תעשייתיים ובארגוני שירות, באמצעות טכניקות ניהול שונות.
 • הקניית כלים ומיומנויות לצורך בחינת הכדאיות של פרויקטים מן ההיבט הכלכלי, ההנדסי והאנושי.
 • עידוד הסקרנות של הלומד לבחון את השיקולים הניהוליים, המכוונים מערכות ארגוניות לעבר יעדים מוגדרים, והקניית כלים ומיומנויות לאיתור בעיות ופתרונן.
 • פיתוח תפיסת מושג ה"איכות" כערך מרכזי.
 • העמקת הבנתו  של נושא השיווק כפילוסופיה עסקית בעלת ערך מוסף לארגון.
 • הקניית כלים כמותיים ומיומנויות ליישום טכניקות סטטיסטיות בפתרון בעיות בסיסיות בעסקים ובניהול.
 • הקניית ערכים להתנהגות אתית של הלומד בתחום תעשייה וניהול.

מבנה הלימודים במגמת תעשייה וניהול:

תוכניות הלימודים במגמת תעשייה וניהול בחטיבה העליונה מיועדות לכיתות י'-י"ב, והן פרוסות על פני שלוש שנות לימוד. מקצועות הלימוד משלבים נושאים הנדסיים ונושאי רקע שונים כגון: סטטיסטיקה, עקרונות השיווק, כלכלה הנדסית ועוד.
תכני הלימוד שלהם נחשף התלמיד יוצרים ראיה הוליסטית של תחום התעשייה והניהול.
מקצועות הלימוד מקובצים לשלושה אשכולות שאת שלושתם חייב התלמיד ללמוד על מנת לזכות בתעודה טכנולוגית:

 1. מדעים או מדעי הטכנולוגיה.
 2. מקצוע מוביל: ניהול התפעול.
 3. התמחות: ניהול הייצור או ניהול השיווק

  חלוקת שעות לימוד מומלצת 

מרכיבי התוכן של מבנה הלימודים:

מרכיבי התוכן של מבנה הלימודים הינם מתחומים שונים המשתלבים יחדיו ויוצרים מבנה דעת רחב ואינטרדיסציפלינרי.
בחירה א':
באשכול זה חייב התלמיד ללמוד אחת מהחלופות הבאות: 5-3-1 יח"ל

 • מדעים (פיזיקה, ביולוגיה או כימיה) בהיקף של 5-3-1 יח"ל (בכל אחת מהאפשרויות הללו מומלץ ללמוד את המקצוע "טכנולוגיה במערכות ניהול ותעשייה", כבסיס ללימודי המגמה (מבוא למגמה), בהיקף של 2 יח"ל)
 • מדעי הטכנולוגיה 1 יח"ל + טכנולוגיה במערכות ניהול ותעשייה 2 יח"ל + מדעי הטכנולוגיה 2 יח"ל
 • מדעי הטכנולוגיה לפי החלוקה הבאה: 3-1 יח"ל + טכנולוגיה במערכות ניהול ותעשייה 2 יח"ל

בחירה ב':
באשכול זה נלמד המקצוע המוביל של המגמה: ניהול התפעול 5-3-1 יח"ל

 • מערכות תפעול בארגון 1 יח"ל
 • הסתברות וסטטיסטיקה ישומית 2 יח"ל
 • כלכלה הנדסית 2 יח"ל

בחירה ג':
באשכול זה נלמד מקצוע ההתמחות. במגמת תעשייה וניהול ישנן שלוש התמחויות:

 • התמחות ב"ניהול היצור" הכוללת את מקצועות הלימוד הבאים:

תכנון וניתוח תהליכים 1 יח"ל
הנדסת ארגון ושיטות 1 יח"ל
ניהול איכות 1 יח"ל
ניהול מערכות יצור 2 יח"ל

 • התמחות ב"ניהול השיווק" הכוללת את מקצועות הלימוד הבאים:

התנהגות צרכנים 1 יח"ל
פרסום וקידום מכירות 1 יח"ל
שיווק בינלאומי 1 יח"ל
ניהול השיווק 2 יח"ל

 • התמחות  "ימאות – חובלות" הכוללת את מקצועות הלימוד הבאים:

ניווט חופי - 1 יח"ל
ימאות - 2 יח"ל
מטאורולוגיה - 2 יח"ל


לפירוט מבנה הלימודים המשיכו לכאן.

בונוסים:

להלן רשימת המקצועות המזכים בבונוס בתנאי הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה.

שם המקצוע

המוסד להשכלה גבוהה המזכה בבונוס

הערות

ניהול היצור

בכלל המוסדות להשכלה גבוהה

באישור הועדה הבינאוניברסיטאית

ניהול התפעול

 • שנקר בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב

הוגשה בקשה להכרת המקצוע כמזכה בבונוס בפני הועדה הבינאוניברסיטאית בינואר 2003

ניהול השיווק

 • המכללה האקדמית יהודה ושומרון
 • המכללה האקדמית נתניה
 • המרכז האקדמי רופין
 • הטכניון

הוגשה בקשה להכרת המקצוע כמזכה בבונוס בפני הועדה הבינאוניברסיטאית בינואר 2003


אוניברסיטת תל אביב גם מזכה בבונוס.

מתן פטור להנדסאים בחוג להנדסת תעשייה וניהול בשנקר - ביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב

מתן פטור להנדסאים בחוג להנדסת תעשייה וניהול בשנקר - ביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב

בונוס בניהול התפעול מהמרכז האקדמי רופין


לימודי המשך


תלמידים אשר לומדים בהתמחות "ניהול הייצור" ו- "ניהול התפעול" יוכלו להמשיך את לימודיהם בכיתה י"ג-י"ד בהתמחות "מערכות תפעול". תלמידים אשר לומדים בהתמחות "ניהול השיווק" יוכלו להמשיך את לימודיהם בכיתה י"ג בהתמחות "לוגיסטיקה שיווק".

לימודי המשך "מערכות תפעול"                לימודי המשך "לוגיסטיקה ושיווק"


 מצגת "אודות המגמה" עודכן ביוני 2012


לארכיון
הנדסת תעשייה וניהול
  מרכז משאבים
  מורים משתפים

מרחבי לימוד מתוקשבים :

פורטל ניהול התפעול

כל הזכויות שמורות ל- מינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך   בשיתוף מרכז פדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל  © 2014
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש