דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
     דוגמאות לבחינות מתכונת
     מאגר אירועים
     מאגר שאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע
במבנה החדש של בחינת הבגרות אין אירועים ,לכן האירועים המופיעים בהמשך לא מתאימים לדרך ההבחנות החדשה.החלטנו להשאיר את האירועים על מנת לאפשר למורים לעשות שימוש בטקסטים ובשאלות.

 סמן/נקה הכל הדפס את השאלות המסומנות 
אירוע 01
  מערכת פתוחה-מאפינים
סביבת מיקרו ומאקרו
משאבים, כמות עובדים
 
אירוע 02
  כושר יצור
מיקור חוץ
 
אירוע 03
  משאבים
תהליך המרה
ביצועי הארגון
 
אירוע 04
  תהליך תיכון, מערכת פתוחה/סגורה, אפיון מערכת פתוחה, סביבת מיקרו, סביבת מאקרו

 

 
אירוע 05
  סוג בעלות, סביבת מיקרו, סביבת מאקרו
 
אירוע 06
  סוג הארגון, בעלות וטכנולוגית יצור, תהליך המרה, סביבת מיקרו, מערכת פתוחה
 
אירוע 07
  תהליך המרה, סביבת מיקרו, סביבת מאקרו
 
אירוע 08
  מתוך בחינת בגרות תשס"ב

מאפיני הארגון, מטרותיו, סביבתו, תהליכים, תהליכי המרה, תשומות, תפוקות, מדדים, פעולות תומכות של שרשרת הערך, ביצועים, בקרה ומדדים
 
אירוע 09
  ארגון, מטרות ואסטרטגיית התפעול.
ניהול התפעול.
מיקור חוץ.
בקרה וכלי מדידה.
 
אירוע 10
  מטרות פעילות, צורת הבעלות, תחומי הפעילות וטכנולוגיית הייצור.
משאבים ו"צוואר בקבוק".
תהליך התכנון של היקף כוח האדם וקיבולת ייצור.
פעולות ראשוניות, פעולות תומכות ושרשרת הערך.
 
אירוע 11
  סיווג על פי מטרות ופעילות.
החלטות אסטרטגיות.
מיקור חוץ.
מדדים ויעילות.
 
אירוע 12
  כמות עובדים, ניהול אפקטיבי של הארגון, יחסי גומלין עם סביבות שונות, משאבים פנימיים ותפעול, מודל שרשרת הערך.
 
אירוע 13
 

מתוך בחינת בגרות תשס"ו

בנקים, תהליכי המרה, פונקציות השיווק, המימון והתכנון, תכנית חסכון או קופת גמל, סל השירותים, לקוח 
עסקי ולקוח פרטי, מיגוון שרותים ועמלות

 
אירוע 14
  מתוך בחינת בגרות תשס"ו

ארגון יצרני, ביקושים, רכש מכונות, הגדלת היקף ייצור, גיוס עובדים, היקף הזמנות והספק, עמידה בדרישות, פונקציות השיווק, המימון והתכנון, פעולות הכללולות בתהליך המרה
 
אירוע 15
  מתוך בחינת בגרות תשס"ו 

החלטות אסטרטגיות, מיקור חוץ
 
אירוע 16
  הארגון, פעילותו וסביבתו, יזמות פנים ארגונית, מערכת ERP
 
אירוע 17
  הארגון, פעילותו וסביבתו, חדשנות בארגון, משאבי הארגון, פעולות ראשוניות, פעולות תומכות
 
אירוע 18
  בקרה והערכת ביצועים, מדדים, תקנים כבסיס לבקרה
 
אירוע 19
  מסחר אלקטרוני, ניהול רכש, מטרות הרכש, ייצור עצמי למול קנייה
 
אירוע 20
  תמהיל השיווק, המערכת השיווקית, סוגי מלאי, תכנון דרישת חומרים

 

 
אירוע 21
  שיקולים בנוגע לייצור או לקנייה, עלויות הכרוכות בניהול מלאי, שרשרת האספקה, משאבים פנים ארגוניים ומשאבים ב"מיקור חוץ".
 
אירוע 22
   שרשרת האספקה, תמהיל שיווק- מערכת הפצה, תהליך המרה, שיקולים בעד/נגד אחזקת מלאי
 
אירוע 23
  מושגים עיקריים בשיווק: ערך, עלות וסיפוק, מסחר אלקטרוני, משאבים פנים ארגוניים ומשאבים ב"מיקור חוץ", יזמות פנים ארגונית.
 
אירוע 24
  תיכון ותכנון, גורמים אנושיים, גורמים טכנולוגיים, תחומי החלטות בניהול התפעול, מדיניות רכש
 
אירוע 25
  סוגי מלאים, מדיניות ייצור למלאי מול ייצור להזמנה, ניהול שרשרת האספקה.
 
אירוע 26
  סביבת מיקרו/מקרו של הארגון, סיווג הארגון לפי תהליכי הייצור, משאבי הארגון, מדדים להערכת ביצועי הארגון.
 
אירוע 27
  הנושאים: תיכון המוצר, מערכת ERP, יעדים תפעוליים, תמהיל השיווק המורחב
 
אירוע 28
  מדיניות ייצור למלאי מול ייצור להזמנה, תהליך ההמרה, תקנים כבסיס לבקרה, מושגים עיקריים בשיווק.