דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
     דוגמאות לבחינות מתכונת
     מאגר אירועים
     מאגר שאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע
מאגר שאלות

 סמן/נקה הכל הדפס את השאלות המסומנות 
פרק 1 שאלה 01
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 02
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 03
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 04
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 05
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 06
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 07
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 08
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 09
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 10
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 11
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 12
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 13
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 14
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 15
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 16
  הארגון וסביבתו
 
פרק 1 שאלה 17
  הארגון וסביבתו
 
פרק 2 שאלה 01
  משאבי הארגון
 
פרק 2 שאלה 02
  משאבי הארגון
 
פרק 2 שאלה 03
  משאבי הארגון
 
פרק 2 שאלה 04
  תכנון תהליך המרה.
 
פרק 2 שאלה 05
  משאבי הארגון
 
פרק 2 שאלה 06
  משאבי הארגון
 
פרק 2 שאלה 07
  משאבי הארגון
 
פרק 2 שאלה 08
  משאבי הארגון
 
פרק 2 שאלה 09
  משאבי הארגון
 
פרק 2 שאלה 10
  משאבי הארגון
 
פרק 2 שאלה 11
  משאבי הארגון
 
פרק 2 שאלה 12
  משאבי הארגון
 
פרק 2 שאלה 13
  משאבי הארגון
 
פרק 3 שאלה 01
  ניהול התפעול
 
פרק 3 שאלה 02
  נהיול התפעול
 
פרק 3 שאלה 03
  ניהול התפעול
 
פרק 3 שאלה 04
  ניהול התפעול
 
פרק 3 שאלה 05
  ניהול התפעול
 
פרק 3 שאלה 06
  ניהול התפעול
 
פרק 3 שאלה 07
  ניהול התפעול
 
פרק 3 שאלה 08
  ניהול התפעול
 
פרק 3 שאלה 09
  ניהול התפעול
 
פרק 3 שאלה 10
  ניהול התפעול
 
פרק 3 שאלה 11
  ניהול התפעול
 
פרק 3 שאלה 12
  ניהול התפעול
 
פרק 4 שאלה 01
  ניהול רכש
 
פרק 4 שאלה 02
  ניהול רכש
 
פרק 4 שאלה 03
  ניהול רכש
 
פרק 4 שאלה 04
  ניהול רכש
 
פרק 4 שאלה 05
  ניהול רכש
 
פרק 4 שאלה 06
  ניהול רכש
 
פרק 4 שאלה 07
  ניהול רכש
 
פרק 4 שאלה 08
  ניהול רכש
 
פרק 4 שאלה 09
  ניהול רכש
 
פרק 4 שאלה 10
  ניהול רכש
 
פרק 5 שאלה 01
  ניהול מלאי
 
פרק 5 שאלה 02
  ניהול מלאי
 
פרק 5 שאלה 03
  ניהול מלאי
 
פרק 5 שאלה 04
  ניהול מלאי
 
פרק 5 שאלה 05
  ניהול מלאי
 
פרק 5 שאלה 06
  ניהול מלאי
 
פרק 6 שאלה 01
  שרשרת האספקה
 
פרק 6 שאלה 02
  שרשרת האספקה
 
פרק 6 שאלה 03
  שרשרת האספקה
 
פרק 6 שאלה 04
  שרשרת האספקה
 
פרק 6 שאלה 05
  שרשרת האספקה
 
פרק 6 שאלה 06
  שרשרת האספקה
 
פרק 6 שאלה 07
  הארגון וסביבתו
 
פרק 7 שאלה 01
  בקרה והערכה
 
פרק 7 שאלה 02
  בקרה והערכה
 
פרק 7 שאלה 03
  בקרה והערכה
 
פרק 7 שאלה 04
  בקרה והערכה
 
פרק 7 שאלה 05
  בקרה והערכה
 
פרק 7 שאלה 06
  בקרה והערכה