דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

מלכ"ר התנדבותי טהור

סוגי מלכ"רים:
קיימים שני סוגי מלכ"ר:
  1. מלכ"ר הפועל כארגון עסקי
  2. מלכ"ר הפועל כארגון התנדבותי טהור

מלכ"ר התנדבותי טהור - מינהל התנדבותי - מכלול הפעילות המאורגנת והמבוצעת במטרה לקדם אינטרסים קבוצתיים ושלא על מנת להפיק רווחים כספיים.
ארגונים אלה מוקמים במטרה לסייע לקבוצות אוכלוסייה שונות. למשל, ארגון ששם לו כמטרה לדאוג לשיפור תנאי השירות של חיילי צה"ל באמצעות הקמת מועדונים, הפעלת מתקני נופש וכו'.
הפעילות שמקיים מלכ"ר יכולה להתבצע באמצעות חברי הארגון, על ידי עובדים שכירים, או על ידי שילוב של חברים ושכירים. מלכ"רים, הפועלים כגופים עסקיים בתחומים שבהם פעילים מלכ"רים אחרים או חברות עסקיות מתחרות, חייבים לאמץ גישה שיווקית, שאם לא כן הם לא ישרדו. גישה זו מחייבת איתור צורכי הלקוח וסיפוקם בדרך הטובה ביותר. במסגרת פעולות השיווק הננקטות על ידי המלכ"רים נעשית, במקביל להסברה, גם פעולת פרסום. מטרת הפרסום היא להגביר את מודעות ציבור הצרכנים לטיב השירות שאותו מספק המלכ"ר.

מאפייני הארגונים ההתנדבותיים:
מאפייני המלכ"ר הפועל כארגון עסקי: המאפיינים של מלכ"ר הפועל כארגון עסקי הם אותם מאפיינים כמו של כל ארגון עסקי אחר שאיננו מלכ"ר.
מאפייני המלכ"ר הטהור:

  1. מטרות הארגון נקבעות על ידי המוסדות הנבחרים של הארגון: מוסדות הארגון מתמנים על ידי החברים בהתאם לתקנון. לדוגמה: המפלגות בארץ הן מלכ"רים. לכל אחת מוסדות הנבחרים על ידי החברים כמו: מרכז, מזכירות וכו', והם קובעים את מדיניות המפלגה ואת דרכי פעולתה.
  2. עקרונות הארגון הפורמלי אינם נשמרים בקפדנות: במלכ"רים שבהם עיקר הפעילות מתנהלת על ידי החברים חלוקת העבודה והתפקידים נעשית מתוך הסכמה. לעיתים חבר אחד לוקח על עצמו גם פעולות הנמצאות בסמכות חברים אחרים, כאשר מסיבות כלשהן הם אינם מבצעים אותם. הציות להוראות החברים בעלי התפקידים נעשה בצורה וולונטרית מתוך רצון טוב.
  3. אמצעי השליטה מוגבלים: הסנקציות שניתן לנקוט נגד חבר שאינו מציית להוראות, מוגבלות בדרך כלל. הן יכולות לנוע מהפסקת חברות בוועדה או במוסד של הארגון ועד להשעיית החברות בארגון או הפסקתה במקרים קיצוניים כאשר החבר פוגע במזיד ובמתכוון בארגון.
  4. התקשורת אינה עוברת תמיד דרך כל הדרגים בשרשרת הפיקוד: לעיתים קרובות החברים מכירים זה את זה, וגם אם צריך לפנות לחבר בכיר באמצעות החבר הממונה הישיר, הם מרגישים את עצמם חופשיים לנקוט קיצורי דרך. לדוגמה: חבר מזכירות סניף במפלגה עשוי לפנות באופן ישיר לחבר בכיר, כמו חבר כנסת או שר, ולמסור לו דיווח באופן אישי מבלי להעבירו דרך יו"ר הסניף המקומי.