דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
     הארגון וסביבתו
     משאבי הארגון
     ניהול התפעול
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה והערכת ביצועים
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

ניהול מלאימלאי
תכנון דרישת חומרים
הכרה ושימושים של מערכת  ERP
רשימת מקורותמלאי

כל ארגון צורך פריטים לביצוע הפעילויות השונות המכוונות להשגת מטרותיו. מלאי פריטים נוצר כאשר חלק מהפריטים נמצא במצב של המתנה לפני כניסתם לשימוש. את מלאי הפריטים ניתן למצוא בכל שלב משלבי התהליך, בתחילה כחומר גלם, לאחר מכן כמלאי בתהליך ולבסוף מלאי תוצרת גמורה.
 
סוגי מלאים


מלאי חומר גלם
- מלאי חומרים המיועדים לייצור. מלאי זה מאפשר רציפות בייצור,  וגודלו נקבע על פי עלות, זמן ייצור וסדרי עדיפויות של הארגון.
מלאי בתהליך - חומרים הנמצאים בתוך קו הייצור בהמתנה בין תחנות העבודה השונות. מלאי זה נובע מזמני עיבוד שונים של תחנות העבודה.
מלאי תוצרת גמורה - מלאי מוצרים מוגמרים המיועדים למכירה וממתינים לאספקה ללקוחות.
מלאי חומרי עזר - חומרים שאינם משתתפים באופן ישיר בייצור אבל  נחוצים להשלמת התהליך. לדוגמה: צורכי משרד, חומרי אריזה ועוד.
 
עלות מול תועלת בניהול מלאי

המלאי הוא אחד הסעיפים הבולטים המשפיעים על סעיף ההוצאות הארגוניות, ולכן ניהול המלאי עולה יותר ויותר על שולחן הדיונים העסקי.

קביעת מדיניות מלאי נועדה לאפשר אספקה רציפה של פריטים, ובאמצעותה מחלקת הייצור יכולה לייצר בצורה סדירה תוך שימוש בחישובי כדאיות כלכלית והתחשבות בדרישת השוק למוצר.
השאלות המרכזיות העומדות בפני הארגון בנוגע לאחזקת מלאי:

• האם יש צורך באחזקת מלאי?
• מהי הכמות שיש להזמין בכל פעם?
• מתי להזמין?
• מהו גודל מלאי הביטחון שיש להחזיק ומהו גודלו?
• באילו פריטים יש "למקד" את המאמץ של ניהול מלאי?


עלויות הכרוכות בניהול מלאי

עלות העבודה - עלות העבודה של האחראים על ניהול המלאי מנהלים: מנהלי מחסן, מחסנאים, פקידי מחסן, מעתד מלאי ועוד.
עלות המיחשוב - עלות רכישה ותחזוקה שוטפת של המחשבים והתוכנות הלוגיסטיות.
עלות הניהול - בניית נהלים, אישורם והטמעתם במערכת. לדוגמה: נוהל אחסנה , נוהל טיפול, נוהל אספקה ועוד.

תועלות המתקבלות מניהול מלאי

חיסכון באחזקת מלאי - אופטימיזציה בין העלויות הכרוכות באחזקת המלאי מצד אחד ועלויות הקשורות בהזמנות חוזרות מצד אחר.
עמידה בזמני אספקה
- ניהול נכון של המלאי מאפשר ייצור שוטף ועמידה בלוחות זמנים וזמני אספקה שנקבעים מראש. יש לזכור: אספקה בזמן תוביל להזמנות נוספות וללקוחות חדשים.
ניצול מרבי של גורמי ייצור
- ניהול נכון של המלאי יאפשר תהליך ייצור רציף וימנע השבתות, עיקובים וזמני בטלה  של גורמי ייצור.

שיקולים בעד ונגד אחזקת מלאי

אחזקת המלאי כרוכה בהוצאה כספית ובסיכונים. סיכונים כספיים אלו נובעים משינויי לא צפויים ברמות הביקוש, בירידת ערך המלאי, באובדן או בנזק העלולים להיגרם למלאי.

שיקולים בעד אחזקת מלאי

שיקולים כלכליים - הגדלת הכמויות בהזמנה תזכה את הארגון בהנחות על כמות , תוריד את הסיכון של עליית מחירים  ותצמצם את כמות ההזמנות בשנה, ועל ידי כך תצמצם את העלויות הכרוכות בביצוע הזמנה.
שיקול שיווקי - שיפור כושר התחרות, העלאת רמת השירות ללקוח באמצעות הבטחת זמינות המוצרים מיידית.
מענה לעונתיות -  במוצר עונתי ניתן לייצר עודף בתקופה חלשה ולשמור במלאי לטובת עונה חזקה, ועל ידי כך לשמור על רמה מאוזנת של גורמי ייצור לאורך השנה.

שיקולים נגד אחזקת מלאי

מחיר ההון - הכסף המושקע במלאי יכול להיות מושקע בנתיבי השקעה שונים ולשאת ריבית.
עלויות אחסון - השכרה/רכישה של מבנה, ארנונה, ביטוח, תחזוקה שוטפת (שימון, קירור, חימום יובש...).
התיישנות - התיישנות פיזית ובלאי של חומרים, התיישנות טכנולוגית בעקבות שינויים טכנולוגיים בשוק והתיישנות  אופנתית בעקבות שינוי טעם הצרכנים.

מדיניות ייצור למלאי מול ייצור להזמנה 

קריטריון

ייצור למלאי

ייצור להזמנה

סוג המוצרים

מוצרים סטנדרטיים (מוצרי מדף)

מוצרים על פי דרישה מפורטת של לקוח

העברה למלאי

המוצרים המוגמרים מועברים למלאי במחסנים  ובמרכולים

המוצרים המוגמרים אינם נשמרים במלאי אלא מועברים ללקוח

העברה ללקוח

העברה ללקוח דרך גורמי ביניים (סיטונאים, קמעונאים)

העברה ישירה ללקוח

אחזקת מלאי חומר גלם

מחייב אחזקת כמות גדולה של חומרי גלם לייצור שוטף

אינו מחייב אחזקת חומרי גלם, אבל  יש לזכור שאחזקת חומרי גלם יכולה לקצר זמני אספקה

זמן אספקה

מסופק ללקוח באופן מיידי

זמן האספקה נקבע על פי הזמן שנדרש לארגון להכין את ההזמנה

הבקרה על המלאי וחשיבותה

סעיף המלאי בארגונים מהווה לא פעם מקור להוצאות כספיות מיותרות.  הבזבוז במלאי מתבטא בעלויות הישירות של האחסון, השינוע, התפעול, הפחת והמימון. כדי למנוע בזבוז מיותר ולקבל עלויות מיטביות מתבצע תהליך בקרה שוטף על המלאי.
תהליך הבקרה מקיף את כל פריטי המלאי, אבל  מאחר שניהול מדיניות מלאי בארגונים גדולים היא משימה מורכבת, מרכזים מאמצים לניהול מלאי בקבוצות פריטים שערך הצריכה השנתית הכספית שלהם גבוה. ככל שהערך הכספי נמוך יותר, מידת הניהול והבקרה של הפריט נמוכה יותר (שיטת ABC לניהול מלאי).

קבוצה A - ניהול מדיניות מלאה (חישוב כמות מיטבית להזמנה, זמן ההזמנה, מלאי ביטחון, עלות כוללת למדיניות ועוד. בקבוצה זו יתבצע רישום ומעקב צמוד אחר רמות המלאי של הפריטים).
קבוצה B -  ניהול מדיניות חלקית (חישוב כמות מיטבית להזמנה, זמן ההזמנה, מלאי ביטחון, עלות כוללת למדיניות ועוד, אבל גמישות רבה בתדירות הבקרה על המלאי, גמישות מסוימת בכמות להזמנה ובמלאי הביטחון).
קבוצה C - אין מדיניות קבועה. הכמות מוזמנת על פי שיקול דעת של המבצעים, והמעקב לפי שיטות פשוטות שאינן מחייבות רישומים ועדכונים רבים.

לאחר ששייכנו את הפריט לאחת הקבוצות דואגים לבצע בקרה על המלאי ולשמור על רמות המלאי שנקבעו כנכונות.

מטרות הבקרה על המלאי

• מניעת חוסר - בקרה על המלאי מאפשרת מניעת חוסר, רציפות בייצור ,הבטחת רמת שירות ללקוח ועמידה ביעדי מכירות.
• חיסכון ומניעת בזבוז - רציפות הייצור מנטרלת עיקובים מיותרים ומונעת זמני בטלה. הבקרה דואגת לעלויות מיטביות של אחזקת מלאי על ידי צמצום רמת הפחת, מזעור נזקי אחסנה, הפחתת ההתיישנות הפיזית והטכנולוגית ומניעת צריכה לא מבוקרת.
• נגישות פיננסית - בקרת רמות המלאי וערכן הכספי מבטיחה כי ההון המושקע במלאי לא יגדל מעבר למתוכנן. יש לזכור כי ככל שההשקעה במלאי גדולה יותר כושר הנזילות של הארגון נמוך יותר, מה שעלול ליצור קשיים בתפקוד השוטף.

ניהול מלאי

אחסון (Storage) -  שמירה על מוצרים עד שיידרשו לשימוש או למכירה.
 
המחסן מהווה חוליה חשובה במנגנון המלאי בארגון.  המחסן מבטיח שמירה נאותה על החומרים השונים הנכנסים אליו, מאפשר ניהול תקין של המלאי ומתן שירות טוב למחלקות המפעל השונות.
ניהול מחסן באופן יעיל ומקצועי הוא אחד מהתנאים החשובים לניהול מוצלח של מערך לוגיסטי.
כיום כמעט שאין מפעל, עסק או חברה שלא עדכנו את תפעול המחסן למערכות ממוחשבות מתקדמות ומערכות מידע וטכנולוגיה מתקדמות  שלא ניתן לפעול בלעדיהן.

הפעילויות המתבצעות במחסן:

• טיפול בקבלת משלוחים מספקים
• ספירות מלאי ובקרה מלאה על רמות המלאי
• הכנת מנות המלאי וניפוק למחלקות השונות  באמצעות מערך השינוע.
• הקפדה על תנאי אחסון

o שמירה על תנאים פיזיים (טמפרטורה , לחות, לחץ)
o מגבלות קירבה לחומרים אחרים (כאשר הקירבה עלולה ליצור מצבים מסוכנים)
o תחזוקה שוטפת על פי צורך.

• קבלת מוצרים גמורים מהייצור
• קבלת הזמנות מלקוחות
• הכנת המשלוחים ללקוחות

 סוגי אחסון

– אחסון סחורה בתפזורת
– במדפים
– במכלים
– בעגלות
– במתקנים תלויים
– במגירות
– בארונות

   
   


הכנסת/ שליפה  חומרים

• באמצעים ידניים 
• באמצעות ציוד עזר
• שליפה אוטומטית על ידי הנעה של הסחורה לנקודות האיסוף.

       סימולציה למחסן אוטומטי 

שינוע

שינוע (Physical Handling)
- תהליך שבו החומרים נמצאים בתנועה, כלומר מועברים ממקום אחד למשנהו בתוך הארגון ומחוצה לו.
אנו נמצאים בעידן שבו הייצור וההפצה מהירים, ולכן יכולת השינוע של הארגון יכולה להוות יתרון תחרותי. מערכת שינוע טובה ומתאימה יכולה להוריד עלויות תפעול, לקצר זמני העברה בתהליך ועל ידי כך לקצר תהליכים ולהגדיל תפוקה.

מנגנון השינוע פועל בתוך הארגון ומחוצה לו. בתוך הארגון נתייחס להעברה של חומרי הגלם מהמחסן לאולם הייצור, העברת המוצרים בתהליך בין תחנות העבודה השונות והעברת המוצרים הגמורים למחסן. מחוץ לארגון נתייחס להובלת חומרי הגלם מהספק ליצרן (העברות ימיות, אוויריות וקרקעיות על פי הצורך), והעברה של המוצרים הגמורים ללקוחות (העברות ימיות, אוויריות וקרקעיות על פי הצורך).

כדי לקבל  אפקטיביות מקסימלית של מערך השינוע יש להתאים את מערך המפעל  למתקני השינוע ולאפשר למתקני השינוע לפעול ברצף ללא מעצורים ועיקובים מיותרים.


מסועים

 מלזגות

עגלות הרמה

במת הרמה     


תפעול

מערך התפעול הוא הזרוע המבצעת של הארגון, ותפקידו להוציא אל הפועל את המדיניות שקבעה ההנהלה ולספק ללקוח מוצרים  איכותיים בזמן, ובעלות כוללת נמוכה ככל שניתן. זאת, תוך ניצול אפקטיבי ויעיל של המשאבים העומדים לרשות הארגון.

בזרוע הביצועית מערכת הלוגיסטיקה מתייחסת לניהול החומרים ולשירותים הנלווים להם. המערכת  דואגת לאספקת חומרי גלם, אנרגיה, מוצרים בתהליך, אמצעי תובלה, שינוע, אחסנה, חלוקה והפצה, אחזקה, כוח אדם ומוצרים מוגמרים  להיכן שהם נדרשים, בכמות בזמן ובעלות המתאימים ביותר. המערכת הלוגיסטית בארגון היא מערכת הכוללת את יחידות התכנון, הרכש, הייצור והמלאי.

להלן פירוט תפקיד יחידת המלאי במערך הלוגיסטי (ד"ר פנינה סופר תפעול ושרשרת האספקה)
 

רשימת מקורות

1.אביבי ציון, ניהול מערכות ייצור, הוצאת אמי"ת, 2006..
2. גלוברזון שלמה, ניהול התפעול ושיפור ביצועיםהוצאת דיונון, 2002. .
3. יעקב אמיר, תכנון וניתוח תהליכים , הוצאת מפ"ט עמל. 2006
4. פרופסור אבי שטוב, מניהול התפעול לניהול המפעל, צ'ריקובר, תל אביב 1997
5. תפעול ושרשרת האספקה ד"ר פנינה סופר
6. שמואליק וייס , מאמר "לחשוב תעשייה"