דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

המאמר: מערכות מידע לניהול התפעול במפעלי תעשייה


סימול 17.01; 17.73; 18.00; 17.76 - חובה

במפעלי תעשיה משמשות מערכות המידע לניהול התפעול את כל גורמי המפעל, משלב תכנון השיווק והמכירות, דרך תהליכי הרכש, הייצור ועד לשלב מסירת המוצר המוגמר.
 
בדרך כלל, ניתן לזהות 10-כ שלבים בתהליך:

 1. תכנון ההזמנה - תכנון השיווק והמכירות, חיזוי הביקוש, תכנון עומסים כלל מפעלי.
 2. יצירת ההזמנה - המכירות.
 3. הערכת עלות ותימחור - הכנת מפרט עלויות וקביעת מחיר לכל פריט**.
 4. קבלת ההזמנה - עבודה מול הלקוח והזרמת ההזמנה למפעל**.
 5. בחירת ההזמנה וקביעת סדר עדיפויות לביצוע**.
 6. תכנון (כגון רכש, ייצור והרכבה, שינוע ועוד)** ו ***.
 7. ביצוע ההזמנה - הפעלת התכנון משלב קודם וביצוע הפועלות שיגרמו להזמנה להגיע ליעודה בזמן, באיכות ובמחיר שנקבע, תוך הצגת רווח סביר למפעל***.
 8. התחשבנויות וגביה**.
 9. החזרות, שרות וטיפול בתקלות ** ו ***.
 10. שרות לקוחות לאחר המכירה ** ו ***.

* בעזרת מערכות מידע לשרות הרמה האסטרטגית.
** בעזרת מערכות מידע לשרות הרמה הטקטית.
*** בעזרת מערכות מידע לשרות רמת הביצוע והתכנון המפורט. 


מודל מערכות המידע לניהול התפעול 
מודל זה מתחלק לשלוש רמות:

 1. תכנון אסטרטגי כלל מפעלי. ברמה זו נעשה תכנון לטווח של מספר שנים, והוא שיקבע את פני המפעל בתחום מוצרים חדשים, שווקים חדשים, חיזוי נתחי שוק, פיתוח מוצרים חדשים, תכנון כוח אדם ומשאבים יקרים ועוד. רמה זו מתבצעת בהנהלת החברה בכל שנה וכן בכלים לניהול פרוייקטים כלל מפעליים.
 2. תכנון טקטי כלל מפעלי או לכל תחום ו/או גוף עסקי. ברמה זו מתרגמים את האסטרטגיות שנקבעו ברמה הראשונה לתוכנית אופרטיבית, כתובה במונחי ביצוע: סוג המוצרים לייצור, תאריכי יעד, כמויות, משאבים, חומרים וכו'. טווח התכנון - מספר חודשים עד שנה. המגמה - להגיע לשרות סביר ללקוחות תוך הורדת העלויות. ברמה זו משתמשים בכלים כגון, מערכות תכנון דרישות חומרים, מערכות לניהול ומעקב אחר הזמנות, מערכות כספים וכוח אדם, כלי מיחשוב לשימוש המשרד הטכני ומערכות לוגיסטיות לניהול ומעקב אחר תהליכי רכש, קבלנות משנה ומלאי.
 3. תכנון מפורט צמוד לתהליך ה- C.M.O. טווח התכנון - מספר ימים, שבוע או מספר שבועות עד חודש. ברמה זו קובעים את המשאבים השוטפים, זמני עבודה, סדר הביצוע, סדר ייצור החלקים ועלויות הביצוע. כמו כן, מתבצע ברמה זו תהליך תכנון מחדש, עקב שינויים המתבצעים בשטח. ברמה זו משתמשים בכלים לניהול ובקרת ריצפות הייצור, כלי תכנון, כלים לאיסוף נתונים וכלים לביצוע בקרת איכות סטטיסטית CPS.

 
תרשים מודל מערכות ניהול ייצור במפעל תעשייתי:

 
מקור: פויר, צ. / מנדלסון, צ. "מערכות מיחשוב לניהול התפעול - 1", המכון לפריון העבודה והייצור, דף מידע מס' 82.