דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

תהליך קבלת החלטות איכותיות ויישומן (קיצור תורת הניהול של פרופסור אדיג'ס)

 
סימול 17.05, 18 - חובה
 
קבלת החלטות ויישומן על פי אדיג'ס היא האמנות להגיע להחלטות האיכותיות ביותר הניתנות לביצוע והבטחת בציעותן. איכות ההחלטות נימדדת על פי ציפיות ודרישות לקוחות הארגון, בהתייחס ובהתחשב בהיצע של המתחרים. תהליך הניהול מושתת על שלושה נדבכים:

איכות ההחלטה.
בציעותן או יעילות היישום של ההחלטות, קשורים לדרך קבלת ההחלטות ומערכת היחסים בין מקבלי ההחלטות ובמצעיהן. על פי גירשתו של פרופסור אדיג'ס, בא הדבר לידי ביטוי בייצוג של ארבעת תפקודי הניהול IEAP, המייצגים את:
 
יצרן התוצאות (P)
 
המנהלן (A)
 
היזם (E)
 
המתכלל (I)

בציעותן ועילות היישום של ההחלטות מותנות בכך שהאנשים השונים הקשורים בביצוע ההחלטה - הכוללים את אלה שבסמכותם הניהולית מצוי הנושא (A), את אלה שבכוחם לעכב או למנוע את ביצוע ההחלטה (P), ואת אלה הנחשבים לבעלי היידע והמומחיות בנושא (I) - ישותפו כולם בתהליך קבלת ההחלטות. המשמעות היא שלמקבלי החלטה יהיה CAPI (סמכות, כוח והשפעה במלוכד) לגבי ביצוע ההחלטה. בתרגום המעשי בארגון, בעלי הסמכות (A) על נשוא ההחלטות הם המנהלים, ולהם גם בדרך כלל מידה לא מבוטלת של כוח להביא לביצוע יישום ההחלטות (P), ויידע ומומחיות בנושא ההחלטות (I). אולם גם לעובדים יש מידה רבה של כוח (P) לגבי יישום ההחלטות. הם יכולים לבצע את ההחלטות ברמת "החייב" בלבד, כלומר - ללא שום מוטיבציה, תוך נקיטת "ראש קטן" ותוך גרימת קשיים ועיכובים שעלולים להפוך את ההחלטה לבלתי רלוונטית לצרכי הארגון.
 
דרך קבלת ההחלטות ומערכת היחסים בין מקבלי ההחלטות ומבצעיהן משפיעה על איכות ההחלטות ועל יעילות יישומן. היות ומדובר בקבלת החלטות בצוות המורכב מאנשים שונים המייצגים גישות ואינטרסים שונים, צפויים להתגלות קונפליקטים רבים בין חברי הצוות, הן על רקע ענייני של תחומי מומחיות וסדרי עדיפויות ארגוניים, והן על רקע אישי של
אינטרסים אישיים ורגשות.
 
כיצד מבטיחים CAPI חיובי בארגון? 
למנהל דרושה מידת ענווה, הבאה עם הניסיון. מנהלים מתחילים מפעילים כוח, מפטרים אנשים ומאיימים בפיטורין. עם הזמן הם לומדים, שהחכמה אינה לשלוט אלא ליצור מצב נישלט. איך עושים זאת?

בעוד אדם בודד אינו מחזיק ב- CAPI מלא, קבוצת אנשים יכולה להשיג CAPI במשותף. כדי שהם יפעילו CAPI ביחד, חייב המנהל להשרות אווירה של ניצחון הדדי בקרב קבוצות בעלות עניין שונה, המרכיבות את ה- IPAC. בארגון שבו ה- CAPI מפוצל בין אנשים שונים, הסמכות היא בדרך כלל בידי המנהל, שהוסמך על ידי מועצת המנהלים לקבל החלטות.
העוצמה היא בדרך כלל בידי הכפיפים, היכולים לשתף או לא לשתף פעולה. ההשפעה מצוייה בדרך כלל בידי הטכנוקרטים, בעלי המקצוע, שבידיהם מצוי הידע המאפשר להם לקבל החלטות טובות מן הבחינה הטכנית. כאן עלולה להיווצר התנגשות אינטרסים.
 
האינטרסים של בעלי הסמכות יהיו צמיחה, הרחבת נתח השוק, הגברת המכירה והרווחים והגדלת התשואה ל השקעה או הדיווידנדים. בעלי העוצמה (העובדים) ירצו ביטחון בעבודה, איכות חיים בעבודה ושכר טוב. הטכנוקרטים ירצו בהגדלת תקציבי מחקר, רכישת ציוד משובח ומציאת פתרון מדוייק ומקצועי לכל בעייה.
 
בטווח הקצר לא ניתן לגשר בין האינטרסים הללו, והעימותים ביניהם עלולים לשתק את ביצוע ההחלטות. כדי לפתור את העימות דרושה אווירה של ניצחון הדדי, שבה כל אחד זוכה. דרוש שיתוף אינטרסים. זהו מצב דמיוני וטוב מכדי להיות מציאותי, משום שלא תתכן כל הזמן "אווירה של כל אחד זוכה" ושיתוף אינטרסים. התנגשות בין האינטרסים שונים היא
נורמלית בכל נקודת זמן. כדי להשיג אווירה של ניצחון הדדי בטווח הקצר, דרושים צפייה למצב של "כל אחד זוכה" בעתיד ואמון הדדי בין האנשים, שיחד מרכיבים CAPI בארגון. ללא אמון כזה, ניגוד האינטרסים של הטווח הקצר ישלוט בהתנהגותם ויחבל ביעילות הביצוע.
 
ניתן לחזות מראש עד כמה תכליתי יהיה הביצוע של החלטה נתונה עלפי מידת ה- CAPI שיש ליחיד כלשהו לגביה. כשיחיד אחד אינו מחזיק ל בדו בכל ה- IPAC, צריך לבדוק כמה אמון הדדי וחזון של ניצחון הדדי שוררים בין האנשים הדרושים ליישום ההחלטה, האנשים המרכיבים יחד את ה- IPAC.
 
ברמת התאגיד העסקי ניתן לחזות את איכות הביצוע של ההחלטה כשמבררים אם יחיד כלשהו יכול לשלוט על הביצוע, ואם לא, איזה שיתוף פעולה דרוש לו. האם יש אווירה של ניצחון הדדי בין כל אלה, שהאינטרסים שלהם מושפעים מההחלטה, ועד כמה הם בוטחים זה בזה שבעתיד כולם יזכו, כלומר, ייהנו מניצחון.
 
מודל "תפיסת העולם" 
בתפיסתו של פרופסור אדיג'ס מבוטא נדבך זה באמצעות מודל "תפיסת העולם" המיוצג על ידי שלושה מעגלי תפיסה אישיים של האדם.
הראשון: מה אני רוצה שיהיה בעולם, בסביבתי, בחיי, בארגון ובעבודה? כלומר, - מה אני מעדיף? מה סדר העדיפות לדעתי בין נושאים שונים, אינטרסים שונים וכו' מה חסר ומה מיותר. מה אני רוצה לעשות עכשיו? ומה אחר כך? 
השני: מעגל התפיסה האישי: מה אני מאמין שצריך להיות בעולם? ההתייחסות כאן היא למכלול האידיאולוגי-חינוכי שאני מאמין בו. כלומר - מה נכון ומה אינו נכון? מה צודק ומה אינו צודק? מה מותר ומה אסור וכו'? מעגל זה הוא ת ולדה של חינוך וערכים סביבתיים שהאדם ספג מינקותו, הן בצורה פורמלית - מערכת החינוך, הכשרה מקצועית, מערכת ההדרכה בארגון, הנורמות והנהלים המוצהרים בארגון ובחברה, והן בצורה הבלתי פורמלית - ניסיון בחיים ובעבודה. למעשה זו תפיסת האדם מה החברה והסביבה מצפים שיהיה. 
השלישי: מה קיים בעולם? כלומר - מה ישנו בפועל? כיצד אנשים מתנהגים במציאות שסביב האדם? מה באמת קורה במקום העבודה? מה באמת עושים המנהלים, לעומת מה שהם אומרים שצריך לעשות או שהם מתכוונים? מעגל זה מבטא את המציאות העירומה המקיפה את האדם, ואת מערכת ההתרחשויות בפועל או את העובדות כהוויתן.
 
אווירה סינרגטית ותהודה חיובית 
טענתו של אדיג'ס היא שעד שנושא ההחלטה ותהליך קבלתה לא יימצאו באזור ההרמוני (האווירה ההרמונית בארגון) ב"מפת תפיסת העולם" של כלל המשתתפים, לא נוכל להגיע להחלטות האיכותיות ביותר וליישומן ביעילות. צוות הניהול יפעל בצורה דסטרוקטיבית, תוך שהוא מאמץ את ההליך השלישי.
 
לעומת זאת, תהליך הדרגתי של פיתוח כבוד הדדי, סבלנות וסובלנות כלפי אחרים, מיקוד האינטרסים הבסיסיים המשותפים לכלל חברי הארגון, יביאו להתפתחות "ההליך החיובי" אשר יתבטא באווירה סינרגטית של תמיכה ותהודה חיובית בין משתתפים בתהליך, ויביא לקבלת החלטות בקונצנזוס כשהן איכותיות ביותר ומיושמות במלואן.
 
אדיג'ס אינו טוען שכל החלטה צריכה להתקבל בצוות, אלא כאשר למנהל הבודד חסר אחד המרכיבים של ה- PAEI או ה- CAPI לגבי נשוא ההחלטה ותהליך יישומה.
 מקור:
בן נשר, אורי. "תהליך קבלת ההחלטה מתארך - היישום מתקצר", מנהלים, מס' 24, יולי-אוגוסט 1991.