דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

שירותי ממשל ורווחה

מינהל ציבורי
מינהל ציבורי - מכלול הפעילות המאורגנת המבוצעת במטרה להוציא אל הפועל את המדיניות הציבורית.
במינהל הציבורי כלולים משרד הממשלה והרשויות המקומיות המהווים יחדיו את הזרוע המבצעת במדינה.
ארגוני המינהל הציבורי עוסקים במתן שירותי ממשל ורווחה לכלל התושבים במדינה.
כל ארגון במינהל הציבורי מופקד על תחום ייחודי לו.
לדוגמה: משרד הבריאות אחראי לנושא הבריאות במדינה, העירייה מספקת שירותים עירוניים לתושבי העיר וכו'.
ייחודם של הארגונים במינהל הציבורי לעומת ארגונים אחרים נובע מהמעורבות העמוקה של המערכת הפוליטית בקביעת מטרותיהם ומדיניות הפעולה שלהם.
תפקיד הארגונים הציבוריים הוא להוציא את הפועל את המדיניות הנקבעת על ידי המערכת הפוליטית. המדיניות נקבעת על ידי הדרג הפוליטי הנבחר במדינה, דהיינו הממשלה והשרים במישור הלאומי וחברי המועצות המקומיות במישור המקומי. בראש הדרג המבצע במשרדים הממשלתיים השונים עומד המנהל הכללי, ומתחתיו בדרגים השונים של פירמידת הארגון נמצאים המנהלים והעובדים העוסקים בפעילות השוטפת בכל אחד מהתחומים שבהם עוסק המשרד.

סוגי השירות הניתנים על ידי ארגוני המינהל הציבורי:
ניתן להבחין בשני סוגי שירות הניתנים לתושבים על ידי ארגוני המינהל הציבורי והם:
  1. שירותי ממשל: בכל מדינה קיימת זרוע מחוקקת (הפרלמנט) הקובעת את החוקים שעל פיהם מתנהלת המדינה, ונקבעים המותר והאסור לכל תושב ואזרח. מערכת החוקים מסדירה את תחומי הפעילות של התושבים ומונעת בכך מצב שבו פעולתו של האחד פוגעת באחר ומזיקה לו. הארגונים המספקים שירותי ממשל אחראים ליישום החוקים והתקנות, ועל ידי כך הם מאפשרים לתושבים לחיות בשקט ובבטחה זה לצד זה. כדוגמה למשרדים ממשלתיים העוסקים במתן שירותי ממשל ניתן לציין את המשרדים הבאים: המשרד לביטחון פנים, המשמש זרוע של המדינה לאכיפת חוקיה ולשמירת הסדר הציבורי: משרד הפנים, האחראי לפעולת העיריות והרשויות המקומיות, להנפקת דרכונים, אשרות שהייה בארץ, רישיונות לכלי נשק ועוד, וכן את משרד המסחר והתעשייה, האחראי להוצאת רישיונות יבוא, לקביעת מחירי מוצרים הנמצאים בפיקוח וכו'.
  2. שירותי רווחה: שירותי הרווחה הניתנים לתושבים שונים בהיקפם ובאיכותם ממדינה למדינה. במדינות התעשייתיות המפותחות שירותי הרווחה לתושבים נרחבים ומקיפים כמעט את כל הצרכים החיוניים לאדם מיום לידתו ועל ליום מותו, החל בשירותי טיפת חלב לתינוקות, חינוך, תרבות, דת, בריאות וכלה בשירותי קבורה. במדינות המתפתחות שירותי הרווח הניתנים לתושבים בסיסיים יותר מאשר במדינות המפותחות, ועיקרם חינוך ובריאות. זאת מכיוון שעל מדינה, שמשאביה דלים, לספק בעדיפות ראשונה את הצרכים הבסיסיים של התושבים. המשרדים הממשלתיים כמו: משרד החינוך והתרבות, משרד הבריאות, משרד הדתות, משרד התקשורת וכו' וכן העיריות והמועצות המקומיות מספקים לתושבים את השירותים שלהם הם זקוקים באמצעות בתי ספר ואוניברסיטאות, בתי חולים, בתי כנסת, רשת טלפונים, כבישים, מתנ"סים וכו'.