דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

ארגונים עסקיים וארגונים ציבוריים - שיעור 3

מטרות השיעור
משימות לתלמיד

חומרי עזר 


יעדי השיעור

 • התלמיד ידע כי אחת הקטגוריות לסיווג ארגונים היא "מטרות הארגון".
 • התלמיד יכיר את מאפייניו של הארגון העסקי.
 • התלמיד יכיר את מאפייניו של הארגון הציבורי.
 • התלמיד ידע מהם שירותי ממשל ושירותי רווחה.
 • התלמיד ידע לזהות מהם ארגונים הנותנים שירותי ממשל ומהם הארגונים הנותנים שירותי רווחה.
 • התלמיד יבין את ההבדל בין אפקטיביות ובין יעילות.

ידע נדרש

 • הפעלת מעבד תמלילים WORD.

משך הפעילות

 • 45 דקות.


סוגי ארגונים


את הארגונים השונים ניתן לסווג על פי קטגוריות שונות:
 1. על פי המטרות של הארגון.
 2. על פי צורות הבעלות של הארגון.
 3. על פי תחומי הפעילות של הארגון.
 4. על פי טכנולוגיית הייצור.

סיווג על פי מטרות הארגון
על פי המטרות שלשמן הוקם הארגון ניתן להבחין בשלושה סוגי ארגונים:

 1. ארגוני המינהל העסקי - ארגונים הפועלים למטרות רווח.
 2. ארגוני המינהל הציבורי - ארגונים שמטרתם לספק את השירותים החיוניים לציבור האזרחים.
 3. ארגוני מלכ"ר - ארגונים המוקמים שלא על מנת להפיק רווחים. ואלה הם בדרך כלל ארגונים התנדבותיים או ארגוני מלכ"ר הפועלים כארגון עסקי.

ארגונים עסקיים וארגונים ציבוריים
בארגונים העסקיים גורם הרווח מהווה מטרה ראשית. הארגונים העסקיים יכולים להיות פרטיים, כלומר בבעלות פרטית של אנשים מסוימים, או בבעלות ציבורית, כלומר נסחרים בבורסה. לעומת הארגונים העסקיים הארגונים הציבוריים נשלטים על ידי הדרג הפוליטי, והמטרה הראשית שלהם היא לספק שירותי ממשל ורווחה לכלל האזרחים במדינה.


משימה 1 - שירותי ממשל ורווחה

קראו את הקטע שירותי ממשל ורווחה, היכנסו לדף התשובות.

 1. הסבירו את המושגים "שירותי ממשל" ו"שירותי רווחה".
 2. ציינו ליד כל מוסד האם הוא שייך לשירותי ממשל או לשירותי רווחה.


משימה 2 - השוואה בין המאפיינים של ארגוני המינהל הציבורי ובין המאפיינים של הארגונים העסקיים


קראו את מאפייני הארגון העסקי ומאפייני הארגון הציבורי, היכנסו לדף התשובות וערכו השוואה בין הארגון העסקי ובין הארגון הציבורי.

בחן את עצמך
לפניכם 10 שאלות. עליכם לבחור את התשובה הנכונה לכל אחת מהשאלות.


משימה 3 - אפקטיביות ויעילות

אחד המדדים להשוואה בין הארגון העסקי ובין הארגון הציבורי הוא אפקטיביות ויעילות.
קראו את המאמר "יעילות ואפקטיביות" של מאיר לירז. היכנסו לדף התשובות וענו על השאלות.


מאמרים: