נושאי בדיקה:
האם התכן שנקבע עונה על הצרכים של הלקוחות
האם תהליך הייצור שתוכנן יבצע בצורה הטובה ביותר את התכן שנקבע
בדיקת כמות גורמי ייצור
בדיקת כמות חומרים נדרשת
בדיקת צווארי בקבוק
בדיקת איכות המוצר
בדיקת איכות תהליך הייצור
מעקב אחר  עמידה בלוח זמנים מתוכנן
בדיקת עמידה בתקציב שנקבע
בדיקת ה
מעקב על הרישום בדפי יומן
בדיקת הכנת הדוחות הכספיים
בדיקת התשלום לספקים
בדיקת התשלום מלקוחות
בדיקת שכר ע"פ דרגת עובדים
מעקב אחר התועלת במתן שכר עידוד
עלות חומרים
עלות כ"א
עלות אנרגיה מושקעת
עלות תחזוקה