דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

תכנוןדיווחומעקב

תהליך הבקרה:
לתהליך הבקרה שלושה מימדים עיקריים: תכנון הבקרה, דיווח ומעקב.

1. תכנון הבקרה
תכנון הבקרה נועד לקבל החלטה לגבי: מה יבוקר, כיצד, מי ומתי.
מה יבוקר - אלו יחידות או פעילויות של הארגון תבוקרנה.
כיצד יבוקר -  מה הם השיטות, הכלים והמקורות לאיסוף המידע. האם תופעל מערכת עצמאית או יתקבל מידע מהיחידות המבוקרות. האם תתקיים צפייה בהתרחשויות או התבססות על נתונים כתובים, האם ייאסף מידע מדגמי? מהי מידת השימוש בראיונות ושאלונים?
מי יבקר - האם בקר בודד או צוות בדיקה?
מתי לבקר - קביעת עיתוי הבקרה ותדירותה. מערכת בקרה אמינה תתרחש לרוב בכל שלושת שלבי העיתוי (טרום, תוך ותום ההתרחשות).- בכפוף לשיקולי עלות/תועלת.

2. דיווח ממצאי הבקרה
דווח ממצאי הבקרה הוא חלק חשוב בתהליך הבקרה.
יש לקבל החלטות לגבי: מה מדווחים, למי מדווחים, לשם מה מדווחים וכיצד מדווחים.
גם אם היבטים אלו נתפסים כהיבטים טכניים, הרי שנודעת להם חשיבות רבה ברמה הביצועית ובדרך ההתייחסות לממצאי הבקרה.

3. מעקב אחר ממצאי הבקרה
הבקרה מעצם טבעה מהווה גורם מרתיע ולעתים גם גורם מונע, אך עיקר ערכה בתרומתה לשיפור ביצועי המערכת. יש לקבל החלטה באשר לגורם האחראי למעקב ובאשר לדרגי הניהול הנדרשים לטפל בממצאי הבקרה השונים.