דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

בקרה בארגון - שיעור 19

מטרות השיעור
משימות לתלמיד

חומרי עזר 


יעדי השיעור

 • התלמיד ידע מהם ממדי הבקרה וכיצד הם באים לידי ביטוי בארגונים.
 • התלמיד יבין מהן המטרות בבניית תהליך בקרה.
 • התלמיד יכיר את תחומי הבקרה וכיצד הם באים לידי ביטוי בארגונים.
 • התלמיד ידע מהי בקרה פנימית ומהי בקרה חיצונית.
 • התלמיד יזהה את תחומי הבטיחות והגהות בארגונים.
 • התלמיד יבין מהו מדד, מהי מדידה ומדוע יש למדוד.


ידע נדרש

 • הפעלת מעבד תמלילים WORD.
 • גלישה באינטרנט.


משך הפעילות

 • 90 דקות


משימה 1 - ממדים עיקריים בתהליך הבקרה

מהי בקרה?

הבקרה היא תהליך מתמיד של השוואה בין הביצוע ובין התכנון לצורך הערכת הישגיות המערכת ושיפורה.
יש לבצע בקרה לאורך כל מחזור החיים של כל מוצר ושירות:
לפני פיתוחו - כדי לבחון היתכנות והשוואה בין אלטרנטיבות שונות.
תוך כדי ביצועו - כדי ליזום שינויים שיקטינו פערים לא רצויים.
בגמר הביצוע - כדי ללמוד כיצד לשפר את הביצועים בעתיד.

ממדים עיקריים בתהליך הבקרה:קראו כל אחד מהממדים תכנון, דיווח ומעקב.
היכנסו לדף התשובות. קראו את הדוגמה של ממדי הבקרה במרפאה. השלימו ופרטו ממדי הבקרה בבית הספר.


משימה 2 - יעדי הבקרה- בוטלה

מהם יעדי הבקרה?

כל ארגון בונה לעצמו מערכת בקרה הבודקת את ביצועי הארגון. כיום קיימות בשוק חברות המסייעות לארגון בבקרה ובשיפור ביצועים.
חברת ROI, המספקת פתרונות יצירתיים בתחום הנדסת תעשייה וניהול, מסייעת לארגונים לשפר את הביצועים העסקיים על ידי תכנון תהליכי מדידה ובקרה שאמצעותם מתקבלת השוואה כמותית בין התכנון הרצוי לפעילות בפועל. כך הנהלת הארגון מקבלת, בכל רגע נתון, תמונת מצב לגבי המידה שבה מושגים היעדים בארגון.


משימה 3 - תחומים עיקריים בתהליך הבקרה


מהם התחומים העיקריים בתהליך הבקרה?
תהליך הבקרה בארגון כולל תחומים כגון: תכנון, תפעול, איכות, פרויקטים, חשבונאות, שכר ועלויות. תהליך הבקרה בתחומים השונים הכרחי לצורך הערכת ביצועי המערכת, בחינת השפעתם של שינויים, השוואת אלטרנטיבות ובחירת החלופה המועדפת.

היכנסו לדף התשובות. קראו את הדוגמה של הנושאים המבוקרים.
בחרו שלושה תחומים ופרטו כיצד נושאי הבקרה, בתחומים שבחרתם, יכולים לבוא לידי ביטוי ב"מקדונלדס". 


משימה 4 - בקרה פנימית

מהי בקרת חוץ ומהי בקרת פנים?

במרבית הארגונים הגדולים קיימות לפחות שתי מערכות בקרה - בקרה פנימית ובקרה חיצונית.
הבקרה החיצונית מופעלת בעזרת גוף שאינו כפוף לארגון, אם ביוזמת הארגון עצמו ואם על פי חוק או יוזמה חיצונית. ממצאי בקרה זו מדווחים לסמכות המפעילה בקרה זו והמעוניינת לקבל תמונת מצב לגבי המתרחש.
דוגמאות לגורמי בקרה חיצוניים הם: רואי חשבון, יועצים ומומחים שהארגון עצמו או  מועצת המנהלים שלו מזמינים. בפירמות עסקיות ובארגונים פרטיים נפוצה גם מערכת בקרה חיצונית של משרדי ממשלה בתחומים שונים: מיסים, בריאות, בטיחות, רישוי וכו'.
מערכת הבקרה הפנימית מופעלת על ידי הנהלת הארגון וממצאיה משמשים כמידע פנימי לזיהוי סטיות ושיפור ביצועי הארגון.


קראו את המאמר "בטיחות וגיהות בעבודה". היכנסו לדף התשובות וענו על השאלות הבאות:

 1. הסבירו במה מטפל נושא הבטיחות ובמה מטפל נושא הגהות.
 2. מהן המטרות שאותן מקדמת הבקרה הפנימית בתחום הבטיחות והגהות?
 3. מהם נושאי הבטיחות והגהות שעליהם מבצעים מעקב?


משימה 5 - מדדים

מהם סוגי המדדים להערכת ביצועי הארגון?

מדד הוא נושא בארגון שאותו ניתן למדוד ולהעריך בצורה אובייקטיבית.
לדוגמה:

 • בבתי הספר - אחוז הזכאים לתעודות בגרות.
 • במפעל לייצור נעליים - אחוז הנעליים הפגומות היוצאות מקו הייצור.
 • בסוכנות נסיעות - כמות התלונות מלקוחות.

קיימות חמש קבוצות של מדדים בסיסיים אשר אמורים לבוא לידי ביטוי בכל מערכת בקרה והם:
זמן, עלות, איכות, שביעות רצון הלקוח והתנהגות העובדים.

קראו את המאמר על "מדדים ומדידות". היכנסו לדף התשובות וענו על השאלות הבאות:

 1. הסבירו מהי מדידה, מדוע מודדים ומתי מודדים.
 2. הסבירו מדוע תהליכי מדידה לעיתים נכשלים.
 3. יעד הוא מצב שאליו הארגון שואף להגיע. הביאו שלוש דוגמאות ליעדים שעליהם ייבנה מערך המדידה.
 4. קראו את הקטע "דוגמאות למדדים". ציינו  שם של ארגון שאתם מכירים את דרך פעולתו, וחברו חמישה מדדי בקרה לארגון זה. 

חומרי עזר למורה ולתלמיד


חומר תיאורטי - פרק 8  בקרה והערכת ביצועים בארגון
דגשים להוראה –  פרק 8  בקרה והערכת ביצועים בארגון
מפות מושגים –  פרק 8  בקרה והערכת ביצועים בארגון

מאמרים:

 1. בקרה ופיקוח, מאיר לירז, אומנות הניהול
 2. חשיבותם של מדדים בניהול, עודד לִבנה, Systematical Management
 3. תהליך קבלת החלטות איכותיות ויישומן, אורי בן נשר, "תהליך קבלת ההחלטה מתארך - היישום מתקצר", "מנהלים", מספר 42  יולי-אוגוסט 1991 מתוך כתב העת "זרקור", גיליון 3