דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

מאפייני הארגון כמערכת פתוחה

מאפייני הארגון כמערכת פתוחה:
הארגון כמערכת פתוחה מאופיין על ידי מספר גורמים, שהעיקריים שבהם הם:
  1. גבולות מוגדרים וחדירים: מטרות הארגון, דרכי פעולתו, האמצעים שבהם הוא משתמש, האנשים העובדים בו וכו'- כל אלה יוצרים את גבולות הארגון והם חוצצים בינו ובין סביבתו. למרות שגבולות הארגון אינם ממשיים, הם מאפשרים לזהות אילו גורמים שייכים לארגון, ואילו גורמים שייכים לסביבה החיצונית. הגבולות חדירים ומאפשרים את קיומם של יחסי גומלין והשפעות הדדיות בין הארגון לבין מערכות אחרות בסביבה. לדוגמה: התרחבות מפעל ופתיחת קו ייצור של מוצרים עתירי ידע ימשכו לאזור עובדים רבים העשויים לשנות את הרכב האוכלוסייה בסביבה שבה ממוקם הארגון. כתוצאה מכך כל המערכות החברתיות והכלכליות באזור יעברו שינוי שעשוי להיות מהותי ביותר.
  2. מבנה היררכי של תת המערכות: ארגון גדול מורכב מתת מערכות רבות. מספר תת מערכות קטנות בארגון מרכיבות מערכת גדולה יותר, המהווה גם היא תת מערכת של מערכת אחרת. תת המערכות של הארגון הולכות ומתגבשות למערכות גדולות יותר ויותר, ככל שהן הולכות ומתקרבות לקצה הפירמידה ההיררכית, דהיינו לארגון בשלמותו, המהווה מערכת אחת.
  3. מערכת משובים: באמצעות מערכת זו הארגון קולט באופן קבוע אינפורמציה מהסביבה ומתאים עצמו לשינויים החלים בה. לדוגמא: שינוי בשערי המטבעות בעולם יכול לחייב מפעל להפסיק יצוא לארצות אירופה שבהן המטבעות נחלשו, ולהתחיל לייצא לארה"ב שבה הדולר התחזק.
  4. מנגנוני התאמה: באמצעות מנגנונים אלה מבוצעת פעולה מתמדת של התאמת תת המערכות של הארגון לשינויים החלים בו עצמו ובסביבתו. לדוגמא: במצב של מיתון והאטה בפעילות הכלכלית במשק, כאשר הביקוש למוצר או לשירות המופק על ידי הארגון קטן, מנגנוני ההתאמה נכנסים לפעולה כדי להתאים את הארגון למציאות החדשה. מנגנוני ההתאמה יפעלו לשינוי המבנה הארגוני ולשינוי רמת הפעילות ויתאימו את הארגון למצב החדש שנוצר במשק.
  5. נטייה לשכלול המבנה הארגוני: בארגונים קיימת נטייה קבועה לשפר ולשכלל את המבנה הארגוני. לדוגמא: אגף הייצור של מפעל לייצור נעליים היה מורכב משתי מחלקות: מחלקה לייצור נעלי התעמלות ומחלקה לייצור נעליים אלגנטיות. עקב עלייה בביקוש לנעליים הורחב מערך הייצור בארגון והיה צורך לשנות את המבנה הארגוני ולשכללו. על כן בוצע בו שינוי ארגוני אשר במסגרתו מחלקות הייצור פוצלו לשש מחלקות: שלוש מחלקות לייצור נעלי התעמלות: אחת לגברים, השנייה לנשים והשלישית לילדים, ושלוש מחלקות דומות לייצור נעלים אלגנטיות. שלוש המחלקות לייצור נעלי התעמלות הוכנסו למסגרת חטיבה, ובראשן הועמד מנהל אחד ושלושת המחלקות לייצור נעלים אלגנטיות הוכנסו למסגרת חטיבה שנייה, ובראשן הועמד מנהל אחר. שני מנהלים החטיבות הוכפפו באופן ישיר לראש אגף הייצור.
  6. בידול (דיפרנציאציה): נטייה לחלוקת תפקידים מורכבים לתפקידים פשוטים ולהעמקה של ההתמחות ביחידות הארגון. לדוגמא: במערכת הרפואה קיימת נטייה ברורה להעמקת ההתמחות המביאה את הרופאים לעסוק בתחומים ספציפיים ברמת מיומנות גבוהה. בבתי החולים נראה מחלקות רבות שפוצלו ליחידות המתמחות כל אחת בתחום אחר. במחלקה לגניקולוגיה למשל נמצא יחידה למיילדות, יחידת הפריה, יחידה לכירורגיה אונקולוגית וכו'.
  7. יכולת השגת המטרה בדרכים שונות: הדרכים, העומדות בפני הארגון להשגת מטרותיו, שונות ומגוונות. ניתן להגיע לאותן תפוקות בדרכי פעולה שונות, ובלבד שייעשה שימוש נכון ויעיל בתשומות המושקעות. לדוגמא: ניתן להפיק כמות מסוימת של מוצרים על ידי מספר עובדים המייצרים אותם במכונות פשוטות. אותה כמות של מוצרים ניתן להפיק על ידי מספר קטן יותר של עובדים ולהסתייע במכונות משוכללות. יותר.

לסיכום:
גישת המערכות, בשונה מהגישות המסורתיות, רואה את הארגון כמערכת פתוחה המורכבת מתת מערכות הבנויות בצורה היררכית. גישת המערכות עוסקת ביחסי התלות ובקשרי הגומלין בין תת המערכות לבין המערכת כולה והסביבה, ובהשפעתם של יחסים אלה על כל מרכיבי המערכת הארגונית.