דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

הארגון כמערכת פתוחה - שיעור מספר 7

מטרות השיעור
משימות לתלמיד 

חומרי עזר 


יעדי השיעור


 

 • התלמיד יבין מהו המבנה של תת המערכות בארגונים שונים.
 • התלמיד ידע לזהות מהם התשומות, תהליכי ההמרה והתפוקות בארגונים שונים.
 • התלמיד יבין וידע להסביר מהם המאפיינים של ארגון המתפקד כמערכת פתוחה.

ידע נדרש

 • הפעלת מעבד תמלילים WORD.
 • גלישה באינטרנט.

משך הפעילות

 • 90 דקות.

מבנה של תת-מערכות  - העשרה
גישת המערכות רואה את הארגון כמערכת פתוחה המורכבת מתת מערכות הבנויות בצורה היררכית. גישת המערכות עוסקת ביחסי התלות ובקשרי הגומלין בין תת המערכות לבין המערכת כולה והסביבה, ובהשפעתם של יחסים אלה על כל מרכיבי המערכת הארגונית.
מערכת - אוסף רכיבים הערוכים על פי סדר, קשורים זה בזה ומשפיעים באופן הדדי זה על זה.
רכיבים - תת מערכות מוגדרות המרכיבות את המערכת.
גישת המערכות מתייחסת לכל אחד מהרכיבים הבודדים בנפרד, אך הדגש בה מושם על השתלבות רכיבים אלה במערכת השלמה ועל תפקודם בה כחלק מהמערכת הכוללת. לדוגמה: מפעל לייצור נעליים מורכב מתת המערכות ייצור, שיווק ומכירות, מחקר ופיתוח וכספים.
כל תת מערכת היא בעצם מערכת שלמה. לדוגמה אגף הייצור, המהווה תת מערכת במפעל, הוא מערכת שלמה, הכוללת שני תת מערכות: מחלקת ייצור נעלי ספורט ומחלקת ייצור סנדלים.
 

דוגמה נוספת: מערכת החינוך בישראל כוללת את תת המערכות רשת אורט, רשת עמל ועוד.
רשת עמל, המהווה תת מערכת במערכת החינוך, היא מערכת שלמה הכוללת תת מערכות כגון בית ספר עמל ב' פתח תקוה ועמל נהריה. 
 העשרה - משימה 1 - מבנה של תת מערכות

בית הספר שבו אתם לומדים הוא מערכת הכוללת תת-מערכות.

 1. היכנסו לדף התשובות סרטטו את מבנה תת-המערכות בבית הספר שבו אתם לומדים, והסבירו אותו.

 2. חפשו אתר של ארגון מסויים, היכנסו לדף התשובות, ציינו את שם הארגון וכתובת האתר. סרטטו את מבנה תת המערכות בארגון שבחרתם, והסבירו אותו.


משימה 2 - מודל הפיכת תשומות לתפוקות


דוגמה למודל הפיכת תשומות לתפוקות

הארגון קשור בטבורו לסביבתו הוא קולט מהסביבה תשומות, ממיר אותן ופולט לסביבה תפוקות.


דוגמה למודל הפיכת תשומות לתפוקות בבית הספר:
תשומות: מנהלים, מורים, מזכירות, עובדי תחזוקה, לוחות, גירים, מחשבים, דפי צילום, מכונות צילום, מזגנים, שולחנות, כיסאות, מבנים, מים, חשמל ועוד.
המרה: שיעורים בכיתות רגילות, שיעורים במעבדות מחשבים, מבחנים, טיולים, הסעות, הצגות, בדיקת נוכחות ועוד.
תפוקות: תעודות בגרות, תעודות טכנולוגיות, תעודות של 12 שנות לימוד, תלמידים שהופכים לאזרחים מועילים ומעורבים ועוד.


 1. היכנסו לדף התשובות ופרטו תשומות, המרה ותפוקות של: מתפרת בגדים, קונדיטוריה, קופת חולים וסופרמרקט.
 2. חפשו אתר של ארגון מסוים, היכנסו לדף התשובות, ציינו את שם הארגון ואת כתובת האתר ופרטו מהם התשומות ההמרה והתפוקות של אותו ארגון.משימה 3 - מאפייני ארגון המתפקד כמערכת פתוחה (העשרה)

מהם מאפייני ארגון המתפקד כמערכת פתוחה?


הארגון כמערכת פתוחה מאופיין על ידי מספר גורמים, שהעיקריים שבהם הם:
גבולות מוגדרים וחדירים, מבנה היררכי של תת מערכות, מערכת משובים, מנגנוני התאמה, נטייה לשכלול המבנה הארגוני, בידול (דיפרנציאציה), יכולת השגת המטרה בדרכים שונות.
 1. היכנסו וקראו את מאפייני הארגון המתפקד כמערכת פתוחה.
  היכנסו לדף התשובות והסבירו במילים שלכם כל מאפיין.

 2. היכנסו לדף התשובות וציינו ליד כל משפט לאיזה מאפיין הוא מתייחס.


 

חומרי עזר למורה ולתלמיד

חומר תיאורט  - פרק 1 הארגון וסביבתו
דגשים להוראה – פרק 1 הארגון וסביבתו


מאמרים:

 1. טכנולוגיה זה טוב אבל..., שוקי שטאובר, ניהול-עבודה-קרירה, פורסם לראשונה ב- Ynet
 2. מודולה 2 הגישה המערכתית ומערכות טכנולוגיות, רחל לוין צבי אזיה, היחידה להכשרה טכנולוגית - מט"ח

 אתרים: