דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

הארגון - שיעור 1

מטרות השיעור
משימות לתלמיד

חומרי עזר יעדי השיעור

 • התלמיד ידע לזהות מהם הארגונים הפועלים בסביבתו.
 • התלמיד ידע להבחין בין ארגון ובין יחידה חברתית.
 • התלמיד ידע לזהות  מהם המטרות והיעדים בארגונים שונים.

ידע נדרש

 • הפעלת מעבד תמלילים WORD.

משך הפעילות

 • 45 דקות.


בחיי היומיום שלנו, כל אחד נפגש בארגונים שונים. הולכים אל בית הספר, מבקרים במרפאה, אוכלים מוצרי תנובה, מקנחים במוצרי שטראוס עלית, מוציאים דרכון במשרד הפנים,  ישנים על מיטת עמינח ועוד.


מהו למעשה ארגון?
בספרות המקצועית מצויות הגדרות שונות למושג "ארגון" (Organization). להלן כמה מהן:

 • ארגון הוא יחידה חברתית, או קבוצה אנושית, הנבנית ומשתנית מתוך כוונה לחתור להגשמתן של מטרות מסוימות (Etzioni, 1964).
 • ארגון מוגדר כמערכת קבועה ומרוכבת, של פעולות גומלין אנושיות, הניתנת לזיהוי (Hass  & Drabek, 1973).
 • ארגון מוגדר כמערכת של תפקידים וכשטף של פעילויות שעוצבו לשם ביצוען של כוונות משותפות (Robey, 1986).
 • ארגון הוא ישות חברתית מכוונת למטרה מסוימת, הבנויה כמערכת של פעילויות תכליתיות בעלת גבולות חדירים (Daft, 1995).


על פי ההגדרות האלה ניתן לכלול תחת הכותרת "ארגון", גם משפחה וגם חוג חברים, ובכל זאת קיים הבדל בין היחידות החברתיות כמו המשפחה והחברים ובין ארגונים השונים.

* שימו לב: את כל התשובות למשימות הבאות יש לכתוב בקובץ אחד.


העשרה - משימה 1 - ארגון מול יחידה חברתית


קראו את המאפיינים לזיהוי הארגון, היכנסו לדף התשובות, וערכו השוואה בין ארגון ובין יחידה חברתית.

משימה 2 - יעדי הארגון

מהם יעדי הארגון?

המאפיין הראשון לזיהוי ארגון הוא - חתירה מתמדת להשגת המטרות.
כל ארגון מציב לעצמו מטרות ומפעיל את כל המערכות בארגון על מנת להשיג את אותן מטרות.

לדוגמה: המטרות של בית הספר הן:

 1. להקנות לתלמיד ידע בתחומים שונים.
 2. להוביל תלמידים להצלחה בבחינות הבגרות.
 3. לחנך לערכים.
 4. ליצור אווירה לימודית נעימה.
 5. לחנך לאהבת הארץ (טיולים).

כל ארגון, בהתאם לאופי הפעילות בו, מציב לעצמו מטרות ויעדים בתחומים שונים. ארגונים מסוימים יציבו לעצמם כמטרה עיקרית להשיג רווחים, לעומתם ארגונים אחרים יציבו את העזרה לקהילה כמטרה מרכזית.


חלק א':
קראו את המאמר "יעדי החברה" של מאיר לירז.
חזרו לדף התשובות, והסבירו מהם יעדים של חברה ומדוע יש צורך בקביעת יעדים.

חלק ב':
היכנסו לכל אחד מהאתרים הבאים:

דפדפו בדפי האתר של כל ארגון, חיזרו לדף התשובות וכתבו שלוש מטרות או יעדים שכל אחד מהארגונים האלה מנסה להשיג.


סיכום

במהלך השיעור גילינו שאנו פוגשים ארגונים כמעט בכל פעילות שאנחנו מבצעים במשך היום. הולכים אל בית הספר, מבקרים במרפאה, אוכלים מוצרי תנובה, מקנחים במוצרי שטראוס עלית, מוציאים דרכון במשרד הפנים, עורכים קניות בקניון, ישנים על מיטת עמינח ועוד. בשונה מהיחידות החברתיות, הארגונים מנוהלים בצורה פורמלית, יש להם מבנה היררכי, והם מכוונים להשגת מטרות מוגדרות.
כל ארגון, בהתאם לאופי הפעילות בו, מציב לעצמו מטרות ויעדים שאותם הוא שואף להשיג.
מטרתן של כל הפעילויות המתקיימות בארגון היא לקדם את הארגון להשגת המטרות והיעדים.


חומרי עזר למורה ולתלמיד

חומר תיאורטי  – פרק 1 הארגון וסביבתו
דגשים להוראה – פרק 1מאמרים

 1. פיתוח מוצר, ד"ר בנצי נחמן
 2. תהליך קבלת החלטות איכותיות ויישומן, אורי בן נשר, "תהליך קבלת ההחלטה מתארך - היישום מתקצר", "מנהלים", מספר 42  יולי-אוגוסט 1991 מתוך כתב העת "זרקור", גיליון 3  
 3. מבנה ארגוני, מאיר לירז, אומנות הניהול

 

אתרים