דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

זיהוי המשאב הקריטי

ניתן לזהות את המשאב הקריטי באמצעים שונים כגון:
מלאי עבודה
המחכה לפני משאב, מורה על כך שהמשאב עוצר את הזרימה  והוא מועמד לזיהוי כמשאב קריטי. עם זאת, הימצאות מלאי לפני תחנת עבודה אינה עדות מספקת לכך שהמשאב הוא קריטי. בחלק מהמקרים עשוי להיווצר מצב, שבו רמת המלאי לפני משאב מסוים הוא תוצאה של יכולת הייצור הנמוכה של המשאב שלאחריו. למשל, אם מקום האחסון לפני תחנה מס. 2 בשרטוט הקודם, מוגבל לארבעה פריטים בלבד, וקצב זרימת ההזמנות למערכת הוא 23 פריטים, יתחיל להצטבר מלאי גם לפני תחנה מס. 1 לאחר שמקום האחסון שלפני תחנה מס. 2, יתמלא. המלאי שלפני תחנה מס. 1 גבוה מהמלאי שלפני תחנה מס. 2, אך מובן שאין הדבר מעיד על כך שתחנה מס. 1 היא המשאב הקריטי ו"צוואר הבקבוק".

ידע העובדים מאפשר גם הוא לאתר את "צוואר הבקבוק". העובדים המפעילים את המערכת הם בעלי הידע הרב ביותר לגבי הפעלתה. לפיכך, ניתן לעשות שימוש בקבוצות דיון של עובדים. גישה זאת עשויה לעיתים להיות אפקטיבית יותר ממדידה של רמת המלאי, שכן רמת המלאי משתנה בהתאם לגורמים נוספים.

ניתוח אנליטי של עומסי תחנות העבודה היא צורה נוספת לזיהוי האילוץ. הקריטריון לעומס תחנה יכול לשמש מדד כגון יעילות התחנה. לדוגמא, אם התפוקה של המערכת המתוארת בשרטוט הקודם היא 20 יחידות בשעה, הרי יעילות התחנות (Efficacy) תהיה כדלקמן:

Efficacy (1)=20/24=0.83
Efficacy (2)=20/21=0.95
Efficacy (1)=20/25=0.80

כלומר, תחנה מס. 2 היא בעלת העומס הגבוה ביותר וככזאת היא בעלת הפוטנציאל להיות האילוץ המכתיב את תפוקות המערכת. חשוב לציין שרמת היעילות של משאב שאינו "צוואר בקבוק" נקבעת על ידי המשאב המהווה את אילוץ המערכת ולא על ידי יכולתו העצמאית של המשאב עצמו. לפיכך, אבדן שעה של משאב המשמש כמשאב קריטי פירושו אובדן שעה של המערכת כולה, עם כל המשתמע מכך מבחינה כלכלית.