דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

פתרונות מקובלים לטיפול ב"צוואר הבקבוק"

פתרונות מקובלים לטיפול ב"צוואר הבקבוק" (שחרור האילוץ הקריטי):
כדי להגדיל את תפוקת המערכת, יש להגדיל את יכולת הייצור של המשאב הקריטי המכתיב את התפוקה. בשחרור האילוץ הקריטי הכוונה להביא את המערכת למצב שבו המשאב הקריטי לא יהווה יותר את "צוואר הבקבוק" של המערכת ותפוקת המערכת תקבע כתוצאה מ"צוואר בקבוק" אחר. חשוב לציין כי הגדלת יכולת הייצור של כל משאב אחר, שאינו המשאב המאלץ, לא תביא לגידול בתפוקת המערכת אלא רק תגדיל את הוצאות הארגון.
להלן כמה אפשרויות לטיפול ב"צוואר הבקבוק:
  • ניצול מרבי של המשאב הקריטי ע"י עבודה במשמרות או בשעות נוספות.
  • הגדלת כמות המשאב הקריטי כלומר - שימוש במשאב תחליפי למשאב הקריטי הנמצא במחסור, או בנוסף עליו. למשל ע"י העברת חלק מהעבודה לקבלני משנה.
  • שינוי המוצר למוצר שיתוכנן מחדש ויזדקק לפחות הקצאה של המשאב הקריטי.
  • שינוי תהליך ייצור המוצר באופן שיוריד את הצורך במשאב הקריטי.