דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

הקצאת משאבים - שיעור 10 (העשרה)

מטרות השיעור
משימות לתלמיד

חומרי עזר 


יעדי השיעור

 • התלמיד יכיר את המונח קיבולת ייצור.
 • התלמיד יבין כי יש הבדל בין היכולת המקסימלית של גורם ייצור ובין היכולת בפועל בהתחשב באילוצים קיימים.
 • התלמיד יזהה מהם ימי העבודה האפשריים בחודש עבודה.
 • התלמיד ידע לחשב אחוז היעדרות של קבוצת עובדים ,על פי נתוני היעדרות מהעבר.
 • התלמיד ידע לחשב יעילות עבודה של עובד.
 • התלמיד ידע מהם הגורמים שיש לקחת בחשבון בעת חישוב כמות עובדים נדרשת.
 • התלמיד יתנסה בחישוב בסיסי של כמות עובדים נדרשת.
 • התלמיד ידע מהו "צוואר בקבוק" וכיצד ניתן לזהות צווארי בקבוק במערכת.
 • התלמיד יכיר את הפתרונות המקובלים לטיפול בצווארי בקבוק.


ידע נדרש

 • הפעלת מעבד תמלילים WORD.
 • הפעלת גיליון אלקטרוני EXCEL.
 • גלישה באינטרנט.משך הפעילות

 • 135 דקותמשימה 1 - ימי עבודה בחודש


מהי קיבולת הייצור?

 • יכולת (קיבולת) ייצור - כמות העבודה שניתן להפיק מגורם ייצור (אדם ומכונה) בפרק זמן נתון.( 100 מוצרים ביום, 8 מוצרים בשעה, 5 מוצרים בדקה).
 • יכולת (קיבולת) אידיאלית - התפוקה המקסימלית שניתן לקבל מגורם ייצור ללא השפעת גורמים חיצוניים.
 • יכולת (קיבולת) אפקטיבית (קיבולת נטו) - התפוקה למעשה, בהתחשב בהפרעות ובאילוצים חיצוניים (הפרעות אפשריות - תקלות במכונה, הפסקות חשמל, מיומנות עובדים לקויה, חוסר בחומרי גלם ועוד).מהו זמן העבודה האפשרי?
בשנה יש:

 • 365 ימים
 • 52 שבתות
 • 52 ימי  שישי
 • 9 ימי חג
 • 5 ערבי חג

סך הכול ימי עבודה בשנה כ 247 ימים.
צריך לזכור כי לעיתים החגים חלים בימי שבת, ואז כמות ימי העבודה האפשריים גדולה יותר.


במפעל מסוים עובדים חמישה ימים בשבוע.
היכנסו אל לוח שנה.
היכנסו לדף התשובות וציינו כמה ימי עבודה אפשריים יש בחודש הנוכחי (התייחסו לחגים ושבתות).משימה 2 - שיעור היעדרות צפוימהו שיעור ההיעדרות?
שיעור היעדרות = אחוז היעדרות ממוצע לעובדים.
בנוסף לשבתות והחגים העובדים נעדרים מסיבות של מחלה, חופשה, מילואים ועוד.

עליכם למצוא את שיעור ההעדרות הממוצע לקבוצת עובדים, על פי פירוט היעדרות נתון.
את החישוב תבצעו בקובץ EXCEL (קישור לקובץ בסיום המשימה), ואת התשובות תכניסו לדף התשובות.

שלבי עבודה:

1. סכמו  כמות ימי עבודה לכל עובד בעמודה F.

הוראות EXCEL: עמדו על תא F3, ליחצו על לחצן SUM ו- ENTER. לאחר קבלת התוצאה עמודו על תא F3 ותגררו את הנוסחה עד F11.

2. ממוצע ימי היעדרות לעובד.

הוראות EXCEL: עמדו על תא F12, לחצו על  AVERAGE ו- ENTER.

3. שיעור היעדרות. 

הוראות EXCEL: עמדו על תא F13, וחלקו את התוצאה שקיבלתם  ב- F12 ב-247.

הקליקו על קובץ EXCEL.משימה 3 - יעילות העבודה


מהי יעילות העבודה?
אחוז המוצרים שגורם ייצור מסוגל לייצר ביחס לכמות תקן שנקבעה מראש (E = יעילות).לדוגמה, כמות התקן לייצור מוצר מסוים היא 8 מוצרים בשעה. עובד מסוים מייצר 10 מוצרים בשעה. היעילות של העובד תחושב בדרך הבאה:כלומר, יעילות העבודה של העובד היא 125% (הוא מסוגל לבצע 25% יותר ממה שקובע התקן).

דוגמה נוספת:
כמות התקן לייצור מוצר מסוים היא 5 מוצרים בדקה. עובד מסוים מייצר 4 מוצרים בדקה.
היעילות שלו תחושב בדרך הבאה:כלומר, יעלות העבודה של העובד היא 80% (הוא מסוגל לבצע 80% ממה שקובע התקן).


היכנסו לדף התשובות וחשבו את יעילות העבודה של כל אחד מהעובדים הבאים (עליכם להציג תרגיל מלא ולא רק פתרון):
כמות התקן לייצור מוצר - 60 מוצרים בשעה.

 1. עובד א' מייצר 90 מוצרים בשעה.
 2. עובד ב' מייצר 75 מוצרים בשעה.
 3. עובד ג' מייצר 60 מוצרים בשעה.
 4. עובד ד' מייצר 54 מוצרים בשעה.


משימה 4 - כמות עובדים ועומס עבודה

כיצד מחשבים את כמות העובדים הנדרשת?
על מנת לחשב את כמות העובדים הנדרשת יש להתייחס לפרמטרים הבאים:

 1. כמות מוצרים נדרשת, זמן ייצור של יחידה בודדת.
 2. זמן העבודה שעומד לרשותנו לביצוע העבודה.
 3. אחוז הנוכחות הצפוי ויעילות העבודה הצפויה.לדוגמה:
נדרש לייצר 200 יחידות ביום עבודה של 8 שעות.
זמן ייצור ליחידה אחת חצי שעה.
יעילות עבודה צפויה 120%.
אחוז נוכחות צפוי 85%.כלומר, תאורטית צריך 12.25 עובדים אבל כיוון שלא ניתן להעסיק עובד ברבע  משרה, יש צורך ב-13 עובדים.
מאחר שתאורטית צריך 12.25 עובדים אבל מעסיקים 13 עובדים, עומס העבודה של כל עובד יהיה נמוך מ- 100%. 

כלומר, עומס העבודה של כל עובד הוא 94.2%.


1. לפניכם נתונים לייצור מוצר מסוים.
כמות נדרשת: 1000 יחידות בחמישה ימי עבודה (8 שעות בכל יום).
זמן ייצור ליחידה אחת:  שעה.
יעילות עבודה צפויה: 130%.
אחוז נוכחות צפוי: 90%.
היכנסו לדף התשובות וחשבו את כמות העובדים הנדרשת ועומס העבודה לכל עובד. (יש להציג תרגיל מלא, ולא רק פתרון).

2. לפניכם נתונים לייצור מוצר מסוים.
כמות נדרשת: 2000 יחידות בשמונה ימי עבודה (8 שעות בכל יום).
זמן ייצור ליחידה אחת:  שעה.
יעילות עבודה צפויה: 125%.
אחוז נוכחות צפוי: 80%.
היכנסו לדף התשובות וחשבו את כמות העובדים הנדרשת ועומס העבודה לכל עובד. (יש להציג תרגיל מלא, ולא רק פתרון).משימה 5 - צוואר בקבוק

מהו צוואר בקבוק Bottleneck ?
צוואר בקבוק - המשאב אשר קצב הייצור שלו הנמוך ביותר (המשאב הקריטי), ולכן הוא מגביל את קצב הייצור של המערכת כולה.תחנת העבודה המהווה צוואר בקבוק היא תחנה א'. קצב הייצור שלה הוא 90 יחידות בשעה, ולכן קצב הייצור של המערכת כולה הוא 90 יחידות בשעה.
למרות שתחנות ב' ו- ג' מסוגלות לייצר יותר, הן נאלצות להמתין לתחנה א' כדי לייצר, ולכן קצב הייצור של המערכת כולה הוא 90 יחידות בשעה.


קראו את הקטע "זיהוי צווארי בקבוק". היכנסו לדף התשובות, והסבירו כיצד ניתן לזהות צווארי בקבוק.משימה 6 - פתרונות ל"צוואר בקבוק"

קראו את הקטע "פתרונות לטיפול בצווארי בקבוק". היכנסו לדף התשובות, וציינו מהם הפתרונות המקובלים לטיפול בצווארי בקבוק.


משימה 7 - סיפורה של כתר פלסטיק-בוטלה


חומר תיאורט  -  פרק 3 ניהול התפעול
דגשים להוראה – פרק 3 ניהול התפעול
מפות מושגים –  פרק 3 ניהול התפעולמאמר:

 1. איפה צוואר הבקבוק בארגון שלך?, בועז רונן, TheMarker 6/3/07