דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

מבנה ארגוני

מבנה ארגוני:
מבנה ארגוני הוא מערך התפקידים והיחידות בארגון ורשת הצינורות שבהם מתקיימת התקשרות ביניהן. מבנה הארגון מושתת על העקרונות הבסיסיים הבאים:
  1. חלוקת עבודה: העבודה אותה יש לבצע על מנת להשיג את מטרות הארגון מחולקת בין יחידותיו השונות. כל עובד ביחידה אחראי לביצוע העבודה שהוקצתה לו.
  2. מבנה היררכי (עקרון הסולם): הארגון בנוי בצורת סולם היררכי שעל שלביו השונים ממוקמים העובדים. על פי המיקום בסולם ההיררכי נקבע מעמדו של כל עובד בארגון. ככל שעובד מצוי בשלב גבוה יותר, כן מעמדו רם יותר. על פי המיקום בסולם ההיררכי נקבע מי הם המנהלים בדרגים השונים, ומי הם העובדים הכפופים להם. המבנה ההיררכי הוא תנאי לקיום משמעת בעבודה, שכן הוא מבהיר בדיוק למי כפוף כל אחד ולמי הוא נדרש לציית.
  3. האצלת סמכויות ותחומי אחריות: מאחר שכל מנהל מוגבל במספר העניינים שאותם הוא יכול לנהל בעצמו באופן ישיר וביעילות, יש למנות תחתיו עובדים, שיהיו אחראים לתחומים ולעניינים שונים, ואותם ינהלו תחת פיקוחו הישיר. יש להגדיר לכל אחד מהעובדים את התחומים שעליהם הוא מופקד ואת היקף סמכויותיו על מנת שכל הפעולות שיש לבצע תבוצענה היטב. להגדרת התחומים חשיבות במניעת כפילויות של העבודה או היווצרות "שטחי הפקר", דהיינו שפעולות מסוימות תבוצענה על ידי מספר עובדים, ואחרות לא תבוצענה כלל.
  4. יחידות הניהול ויחידות הפיקוד: עקרון יחידות הניהול - קובע שהארגון וכל אחת מיחידותיו חייבים להתנהל על ידי מנהל אחד האחראי לקביעת תוכנית אחת שתאפשר השגת כל מטרה ממטרות הארגון. עקרון יחידת הפיקוד - קובע כי כל עובד יהיה כפוף לממונה ישיר אחד בלבד. העברת הוראות אל העובד וקבלת הדיווח ממנו ייעשו אך ורק באמצעות הממונה הישיר. עקרון יחידת הפיקוד מונעת מתן הוראות סותרות לעובד ממספר מנהלים, דבר העלול לבלבל אותו ולחבל בעבודתו.
  5. טווח שליטה ופיקוח (מוטות שליטה): על מנת שהמנהל יוכל לבצע את עבודתו באופן הטוב ביותר, טווח השליטה והפיקוח שלו חייב להיות מותאם למטלות שאותן הוא צריך להוציא אל הפועל. טווח שליטה צר - תחת פיקוחו הישיר של המנהל מצוי מספר קטן של עובדים. טווח שליטה רחב - תחת פיקוחו הישיר של המנהל מצוי מספר רב של עובדים. טווח שליטה צר של המנהלים בארגון מחייב ריבוי רמות ארגוניות ומספר גדול של מנהלים. טווח שליטה רחב מקטין את מספר הרמות הארגוניות ומקטין את מספר המנהלים.