דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

שיקולים בהחלטה לעבור למיקור חוץ

ההחלטה להשתמש במקור חיצוני לאספקת מוצרים או שירותים הדרושים לתהליך האספקה היא החלטה המבוססת על מספר גורמים שיש להביא בחשבון:

  1. קיבולת - רכישה ממקור חיצוני מספקת מקור קיבולת חיצוני. בטווח הקצר, כשדרושה קיבולת נוספת עקב גידול פתאומי בעומס העבודה ואין מקורות קיבולת זמניים, כמו שעות נוספות ומשמרות נוספות, או שאין בהם די, עשויה רכישה ממקור חיצוני להיות פתרון מעשי טוב. ניתן לבחור ברכישה ממקור חיצוני גם כאפשרות המועדפת לתוספת קיבולת בטווח ארוך.
  2. ידע - ייתכן צורך ברכישה ממקור חיצוני כשלארגון חסר הידע הטכנולוגי הדרוש, ופיתוח ידע כזה דורש השקעה ניכרת. לעיתים הטכנולוגיה אינה קיימת בארגון, ופטנטים השייכים לארגונים אחרים (הספקים האפשריים) מחייבים פנייה לשם רכישה ממקור חיצוני.
  3. טכנולוגיות ליבה - ארגון יחליט לפתח ידע ולא להוציא את העבודה לספק חיצוני, כאשר מדובר "בטכנולוגיית ליבה". במקרה זה הארגון רוצה לשלוט בידע, ולא לחשוף אותו לגורמים חיצוניים. משום שידע מסוג זה נותן לארגון יתרון יחסי מול המתחרים.
  4. עלות ונפח - כאשר עלות הייצור העצמי גבוהה מדי, או כשנפח הייצור או הביקוש לחלק מסוים או לשירות כלשהו נמוכים מכדי להצדיק השקעה ראשונית במתקנים, במכונות ובהכשרת עובדים, רכישה ממקור חיצוני יכולה להיות הדרך לשיפור תחרות מבוססת עלות.
  5. דפוסי ביקוש - כשקיימות תנודות ניכרות בביקוש לחלק מסוים או לשירות או כשהביקוש עונתי. יתכן שאין הצדקה לייצור עצמי, בייחוד אם הדבר מחייב השקעה במכונות, בציוד ובמתקנים מיוחדים שלא ניתן לנצלם לייצור פריטים אחרים ולכן יהיו מושבתים חלק ניכר מהזמן. בנוסף, כאשר הביקוש קשה לחיזוי, לעתים עדיף להשתמש בספק חיצוני, כדי לגלגל אליו את הסיכון הכרוך באי הוודאות.
  6. זמן - רכישה ממקור חיצוני יכולה להיות האפשרות המועדפת כשזמן האספקה בקנייה קצר במידה ניכרת מזמן האספקה בייצור. למשל, כאשר הספק מחזיק מלאי תוצרת גמורה ומיקומו הגיאוגרפי קרוב. במקרה כזה, עשויה הרכישה ממקור חיצוני לשפר את יכולת התחרות מבוססת הזמן של הארגון.
  7. איכות - כשהאיכות שאפשר לקבל מספקים טובה מהאיכות שאפשר להשיג בייצור עצמי, לדוגמא כאשר לספק כדאי להשקיע במיכון מתקדם ובאמצעי בדיקה משוכללים בגלל נפח ייצור גובה, רכישה מספק חיצוני יכולה להיות דרך לשפר את יכולת התחרות מבוססת האיכות של הארגון.
  8. בקרה - הרכש מגדיל את תלותו של תהליך האספקה בארגונים אחרים שאינם נתונים לשליטה ישירה של צוות האספקה, ועקב כך - מצמצם את מידת השליטה של צוות האספקה על התהליך. אמינות הספקים וההשתלבות בתהליכי התכנון של הספק הם שיקולים כבדי משקל בהחלטה לייצר או לקנות. לכן, כאשר תהליך האספקה כולל גם רכישה ממקורות חיצוניים, ניהול ספקים הוא אחת המשימות החשובות של צוות האספקה.
  9. נגישות - יש מקרים שבהם רכישה ממקור חיצוני היא אילוץ, שכן זו האפשרות היחידה הקיימת. לדוגמא, כשחומרי גלם מצויים רק במדינות זרות, יש לרכוש אותם ממקורות חיצוניים ולייבאם.

החלטות לקנות או לייצר מתקבלות ברמה האסטרטגית (ברמת קביעת המדיניות), וגם ברמה התפעולית. הרמה האסטרטגית קובעת ההחלטה לאילו חלקים של המוצר או התהליך יש לרכוש קיבולת לייצור עצמי. ברמה התפעולית, ההחלטה היא אם להשתמש בקיבולת הייצור של הארגון (כשקיימת קיבולת כזו) או לרכוש ממקור חיצוני בכל פעם שמתעורר הצורך בחלק או בשירות שאפשר לספקו על ידי רכישה או על ידי קיבולת הייצור של הארגון.