דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

משאבי הארגון - שיעור 9

מטרות השיעור
משימות לתלמיד

חומרי עזר 


יעדי השיעור

 • התלמיד ידע מהם סוגי המשאבים הקיימים בארגונים השונים.
 • התלמיד ידע לזהות מהם המשאבים המשמשים את הארגונים השונים.
 • התלמיד יכיר את השלבים לניהול משאבים.
 • התלמיד יבין כיצד ניתן להשיג יתרון תחרותי.
 • התלמיד יכיר את השיקולים הנלקחים בחשבון בקבלת החלטה לעבור למיקור חוץ.
 • התלמיד ידע מהם היתרונות והחסרונות במעבר למיקור חוץ.ידע נדרש

 • הפעלת מעבד תמלילים WORD.
 • גלישה באינטרנט.משך הפעילות:

 • 90 דקות

 

משימה 1 - סוגי משאבים

מהם משאבי הארגון?
המשאבים הם התשומות שבהן יש לעשות שימוש כדי לספק את התפוקות שלשמן נוצר הארגון.
להלן דוגמאות למשאבים:

 • כוח אדם לסוגיו השונים (פועלים, טכנאים, מהנדסים, מתכנתים)
 • ציוד (מנופים, רכב, מכשור, מחשבים)
 • חומרים (מתכות, חומרי בניין, ניירות, עצים)
 • מידע (תוכניות, ספקים פוטנציאליים, מועדים)
 • הון - משאב בסיסי שבאמצעותו ניתן לרכוש את כל התשומות האחרות.

היכנסו לדף התשובות. קראו מהם המשאבים במפעל לייצור מזון קפוא.
פרטו מהם המשאבים הקיימים בבית ספר וב"מקדונלדס".


משימה 2 - שלבים בניהול משאבים


מהם השלבים בניהול המשאבים?
על הארגון לתכנן את הקצאת המשאבים המתאימה לניהול פעילויות הארגון. קביעת סוג המשאבים הנדרש, כמות המשאבים ואופן הפעלתם מהווה תנאי הכרחי לאספקת התפוקות בכמות, באיכות ובמועד הנדרש. ניתן להשתמש במונח ניהול משאבים כדי לבטא את השלבים הבאים:
 • זיהוי המשאבים הנדרשים
 • הערכת כמות המשאבים הנדרשים
 • הקצאת המשאבים לפעילויות השונות
 • פיקוח על דרכי השימוש וההפעלה של המשאבים


היכנסו לדף התשובות. קראו כיצד באים לידי ביטוי שלבי ניהול משאבים בבית ספר. פרטו מהם השלבים בניהול המשאבים במזנון לממכר המבורגר ובמפעל לייצור בגדים.


משימה 3 - יתרון תחרותימהו יתרון תחרותי?
תחרות עסקית היא תחרות המבוססת על שלושה פרמטרים מרכזיים:

קראו את שלושת הקטעים, תחרות מבוססת זמן, תחרות מבוססת עלות ותחרות מבוססת איכות.
היכנסו לדף התשובות והסבירו כיצד ניתן להשיג יתרון תחרותי בכל אחד מהתחומים: זמן, עלות ואיכות.משימה  4 - שיקולים בהחלטה לעבור למיקור חוץ


מהו ההבדל בין משאבים "פנים-ארגוניים" ומשאבים ב"מיקור חוץ" - Outsourcing ?
ברוב הארגונים, קיבולת הייצור מוגבלת, מאחר שלמשאבים השונים יש יכולת ייצור מוגבלת. בטווח הקצר אפשר להגדיל את הקיבולת על ידי הפעלת שעות נוספות או משמרות, מתן שכר עידוד ועוד. בטווח הארוך אפשר להגדיל את הקיבולת על ידי הוספת משאבים כגון הוספת עובדים או רכישת מכונות וציוד.  במקרים שבהם לא ניתן לעשות שינויים בגלל עלות גבוהה של שינויים, רוב הארגונים משתמשים במקורות חיצוניים של קיבולת. רוב הארגונים המספקים מוצרים ושירותים רוכשים לפחות חלק מן החומרים, החלקים והשירותים ממקורות חיצוניים. תהליכי ההתקשרות עם מקורות חיצוניים ידועים בשמות "מיקור חוץ" Outsourcing ו"רכש" Purchasing. עסקת מיקור חוץ - עסקה שבמסגרתה מעביר גוף (הלקוח) לצד שלישי (ספק השירות) ביצוע נמשך של אחריות ניהולית ותפעולית למתן שירותים מסוימים, המהווים חלק חשוב מהמערך העסקי אך לא מליבת עסקיו.קראו את הקטע "שיקולים בהחלטה לעבור למיקור חוץ".
היכנסו לדף התשובות. הסבירו ארבעה שיקולים הנלקחים בחשבון במעבר למיקור חוץ.משימה 5 - בעד ונגד השימוש במיקור חוץ

קראו את הקטע "מגמות עכשוויות ועתידיות בתחום ה- Outsourcing".
היכנסו לדף התשובות. ציינו שלושה יתרונות ושלושה חסרונות למעבר למיקור חוץ.

קרא את המאמר "גישת OUTSOURCING לניהול מערכות מידע".
היכנסו לדף התשובות. פרטו חמישה שיקולים בעד השימוש במיקור חוץ וחמישה שיקולים נגד השימוש במיקור חוץ בניהול מערכות מידע.חומרי עזר למורה ולתלמיד

חומר תיאורט  -  פרק 2 משאבי הארגון
דגשים להוראה – פרק 2 משאבי הארגון
מפות מושגים –  פרק 2 משאבי הארגון


מאמרים:

 1. 2
 2. העסקת עובדי קבלן: הדרך הקלה בניהול, שוקי שטאובר, ניהול-עבודה-קרירה, פורסם לראשונה ב Ynet  
 3. סקירת שוק שרותי מיקור החוץ (Outsourcing), אמיתי גמליאל, חברת "מטרו לוגיסטיקה" מקבוצת "האחים חברה להובלות בע"מ"