דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

ניהול התפעול מהות התפעול - שיעור 12

מטרות השיעור
משימות לתלמיד

חומרי עזר 


יעדי השיעור

 • התלמיד ידע להסביר מהו ניהול התפעול.
 • התלמיד ידע לזהות מהן נקודות הדמיון בין תהליכי התפעול בארגונים נותני שירות ובין ארגונים יצרניים.
 • התלמיד יבין מהם ההבדלים בין תהליכי התפעול בארגונים נותני שירות ובין ארגונים יצרניים.
 • התלמיד ידע מהם תפקידיו של מנהל התפעול.
 • התלמיד ייתן דוגמאות להחלטות שמקבלים מנהלי תפעול בארגונים שונים.

ידע נדרש

 • הפעלת מעבד תמלילים WORD.
 • גלישה באינטרנט.

משך הפעילות

 • 90 דקות.משימה 1 - ניהול התפעול

מהו ניהול התפעול?
תפעול - מונח המשמש להגדרת מכלול הפעילויות הקשורות לייצורם של מוצרים ושירותים.

קראו את הקטע הבא:
כל מוצר שאנו צורכים, או שירות שאנו מקבלים, עבר תהליך של תפעול דהיינו, מערכת של פעילויות עם קשרי גומלין וסדר קדימויות, שבהם משולבים משאבים (תשומות) כמו: עובדים, מכונות, ציוד, חומרים, הון, ידע וכו' המשתלבים ביחד על מנת לייצר מוצרים ושירותים.
ניהול התפעול עוסק בתכנון ובקרה של כל הפעילויות והתהליכים הדרושים לשם המרה של תשומות לתפוקות, בדרך האפשרית הטובה ביותר. ניהול התפעול הוא מונח רחב המתאר פעילויות, תהליכים, החלטות ותחומי אחריות. המושג "ניהול התפעול" והטכניקות השונות הכלולות בו, שונה מכינויו הקודם "ניהול הייצור". שינוי השם, מ"ניהול הייצור" ל"ניהול התפעול" (באנגלית מ- Production Management ל- Operations Management) הוא ביטוי לכך, שאותם הנושאים, שהעסיקו בעבר מפעלים תעשייתיים בלבד, מעסיקים כיום כל ארגון וארגון, כולל ארגוני שירות שונים, כגון בנקים, בתי תוכנה, בתי חולים, בתי מלון וחברות ביטוח.

היכנסו לדף התשובות והסבירו מהו ניהול התפעול.


משימה 2 - דמיון בין תהליכי תפעול בארגונים (העשרה)?

 1. ניתן לכלול את כל תהליכי התפעול במערכת תשומה-המרה-תפוקה.
 2. בכל תהליכי התפעול התשומות המעבדות, כמו מתקנים וכוח אדם, פועלות על התשומות המעובדות, שהן צירוף של חומרים, מידע ולקוחות.
 3. בתהליכי התפעול הופכות תשומות לתפוקות על ידי שינוי תכונות פיזיות, שינוי תכונות המידע, שינוי מצב פיזיולוגי, שינוי מיקום ובעלות וכו'.
 4. תוצרי תהליכי התפעול הם: מוצרים ושירותים, או מוצרים בלבד ושירותים בלבד.
 5. ניתן לחלק את תהליכי התפעול לתהליכי משנה תוך זיהוי יחסי הגומלין ביניהם (תלות, קדימויות).
 6. ניתן להתייחס לכל תהליכי התפעול כמערכת של תהליכים עסקיים אשר לעתים חותכים גבולות של פונקציות שונות בארגון.

היכנסו לדף התשובות והציגו את הדמיון בתהליכי התפעול בין מפעל לייצור גלידות ובין בנק.


משימה 3 - ההבדלים בין תהליכי התפעול (העשרה)

 


מהם ההבדלים בין תהליכי התפעול השונים?

 1. תהליכי התפעול שונים זה מזה בכמויות התפוקה המתבקשות.
 2. תהליכי התפעול שונים זה מזה במידת המעורבות של הלקוח.
 3. תהליכי התפעול שונים זה מזה במגוון הביקושים שבהם יש לטפל (מגוון מוצרים, מגוון לקוחות, מגוון שירותים וכו').


היכנסו לדף התשובות והציגו את ההבדלים בתהליכי התפעול בין ארגון יצרני ובין ארגון שירותי.


משימה 4 - תחומי החלטות בניהול התפעול

מיהו מנהל התפעול?

תפקידי מנהל התפעול:

 1. מנהל התפעול מתרגם את האסטרטגיה של הארגון למונחי פעילות תפעולית, כלומר תיכון המוצרים והשירותים, תיכון המערכת ותיכון התהליכים.
 2. בקרה שוטפת של המערך התפעולי לצורך עמידה ביעדי התפוקה, יעדי זמן ויעדי איכות.
 3. תכנון ותזמון אופטימלי של הפעילויות.
 4. שיפור והתייעלות - שיפור שיטות, שיפור תהליכי עבודה, שיפור שיטות בקרה, שיפור רמות איכות וכו'.

מהם תחומי ההחלטות בניהול התפעול?
ניתן להגדיר חמישה תחומים עיקריים שבהם מתמקד ניהול התפעול:

 1. טכנולוגיה ותהליך
 2. קיבולת וזימון
 3. לוגיסטיקה
 4. המשאב האנושי
 5. איכות

היכנסו לדף התשובות. קראו את הדוגמאות לקבלת החלטות תפעוליות במאפייה, בחרו ארגון שאתם מכירים והביאו דוגמאות שלכם לקבלת החלטות ניהוליות באותו ארגון.


משימה 5 - תהליך קבלת החלטות

 

מהו תהליך קבלת החלטות?
הכושר לקבל החלטות הוא תכונה חשובה למנהלים בכל הדרגות. לכל אדם סגנון קבלת החלטות משלו. כל אדם הוא תוצאה של כל ההחלטות שקיבל בחייו עד לרגע נתון.

קראו את המאמר "קבלת החלטות". היכנסו לדף התשובות וענו על השאלות הבאות:

 1. ציין מהם ששת הצעדים בגישה הכלכלית לתהליך קבלת ההחלטות, והסבר אותם.
 2. ציין מהם המחסומים הנפשיים בתהליך קבלת החלטות, והסבר אותם.
 3. הסבר כיצד ניתן לצמצם את אי-הוודאות בקבלת החלטות.
 4. ציין שלושה תנאים לתכנון יישום ההחלטה, והסבר אותם.
 5. ציין מהם הצעדים להצלת החלטה לא מוצלחת, והסבר אותם.

 

מאמרים:

 1. איפה צוואר הבקבוק בארגון שלך?, בועז רונן, TheMarker 6/3/07
 2. מערכות מידע לניהול התפעול במפעלי תעשייה, מקור: פויר, צ. / מנדלסון, צ. "מערכות מיחשוב לניהול התפעול - 1", המכון לפריון העבודה והייצור, דף מידע מס' 82
 3.  מתוך כתב העת "זרקור", גיליון 12
 4. ניהול התפעול והייצור 1, ד"ר בני בר-יוסף, "עדכן", האוניברסיטה הפתוחה

אתרים: