דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

ניהול מלאי- שיעור 15


מטרות השיעור
משימות לתלמיד
חומרי עזר

 יעדי השיעור

  •  התלמיד יזהה 8 סוגי מלאי אפשריים בארגון
  •  התלמיד יכיר את התועלות והעלויות הכרוכות בניהול מלאי.
  •  התלמיד יבין מהם השיקולים בעד ונגד אחזקת מלאי.
  •  התלמיד יבין מהם המאפיינים לייצור למלאי מול ייצור לפי הזמנה
  •  התלמיד ידע לזהות גורמים המעידים על בזבוז מלאי
  •  התלמיד יכיר את הסיבות האופיינות להיווצרות מלאי
  •  התלמיד יתנסה בבניית עץ מוצר פשוט.

ידע נדרש

הפעלת מעבד תמלילים WORD

משך הפעילות

45 דקות

כל ארגון צורך פריטים לביצוע הפעילויות השונות המכוונות להשגת מטרותיו. מלאי פריטים נוצר כאשר חלק מהפריטים נמצא במצב של המתנה לפני כניסתם לשימוש. את מלאי הפריטים ניתן למצוא בכל שלב משלבי התהליך, בתחילה כחומר גלם, לאחר מכן כמלאי בתהליך ולבסוף מלאי תוצרת גמורה

-בוטלה - משימה 1 – מלא מלאי

משימה  2 – פרק 5 מלאי

קיראו בחומר התיאורטי את הפרק על המלאי כנסו לדף התשובות ומלאו את הטבלאות.

 

עלויות הכרוכות בניהול מלאי

תועלות המתקבלות מניהול מלאי

 

 

 

 

 

 


בעד אחזקת מלאי

נגד אחזקת מלאי

 

 

 

 

 

 


ייצור למלאי

ייצור להזמנה

 

 

 

 

 

 


משימה  3  -  בזבוז 1 – מלאי

מלאי הוא מסוג הבזבוזים היותר מוכרים ומובנים.  הבזבוז במלאי מתבטא בעלויות הישירות של האחסון, הניהול, השינוע, הפחת והמימון של חומר או עבודה לפני מועד הצריכה האמיתי שלהם. בנוסף, מוצרים או חומרים במלאי חשופים לתהליכי התיישנות, תפוגה ואיבוד עדכניות.

קיראו את המאמר עשרת גורמי הבזבוז בארגון , כנסו לדף התשובות והשיבו על השאלות הבאות:
• פרטו ארבע נתונים היכולים להעיד על בזבוז בדמות מלאי.
• ציינו חמש סיבות אופייניות להיווצרות מלאי
• התייחסו למאפיינים שציינתם בשאלה הקודמת והסבירו כיצד ניתן לצמצם מלאים במיקרים אלו.


משימה  4 - עץ מוצר

עץ מוצר (BILL-OF-MATERIAL) – הגדרה של מערכת הקשרים, כמויות נדרשות וסדר ההרכבה המתחייב לצורך ייצורו של מוצר אחד.
ההצגה הגרפית  של עץ המוצר מציגה את ההיררכיה של המוצר לפי שלבי הייצור או ההרכבה. בראש הפרמידה ברמה העליונה נמצא המוצר הסופי, ברמה השנייה נמצא מכלולים, ברמה השלישית נמצא את תתי המכלולים וכך הלאה, עד הרמה הבסיסית, המורכבת מהרכיבים הפשוטים ביותר. להלן דוגמה לעץ מוצר.