דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

ניהול רכש- שיעור 14


מטרות השיעור
משימות לתלמיד
חומרי עזר

יעדי השיעור

• התלמיד יבין מהי מערכת ERP
• התלמיד ידע מהם תפקידיה של מחלקת הרכש
• התלמיד יבין כיצד פעלות יחידת הרכש תורמת לארגון
• התלמיד יזהה מהם הכישורים הנדרשים ממנהל רכש
• התלמיד יכיר את שיטת הרכש המבוססת על מסחר אלקטרוני

ידע נדרש

הפעלת מעבד תמלילים WORD

משך הפעילות
45 דקות

לנושא הרכש השפעה מכרעת על רווחיות הארגון וביצועיו התפעוליים: החל ממחירי הרכש, דרך איתור מקורות נוספים, שיפור האיכות ועמידה בלוחות זמנים, ועד ביצוע הסכמים מורכבים ופעילויות מיקור חוץ. כל דולר שנחסך במחירי הרכש הוא דולר נוסף לשורה התחתונה של רווחי הארגון.

משימה 1 – מגמות חדשות בניהול רכש

קיראו את המאמר  מגמות חדשות בניהול רכש ולוגיסטיקה  כנסו לדף התשובות והשיבו על השאלות הבאות:

1. פרטו מהם תפקידייה הבסיסיים של יחידת הרכש.
2. "תמהיל הרכש"  מורכב ממשתני הצלחה. ציינו שלושה משתנים והסבר כיצד כל אחד מהם יכול לתרום לפעילות הארגון.
3. הסבירו שלושה מרכיבים בניהול הרכש המודרני.
4. ציינו מהם הכישורים הנדרשים ממנהל רכש.


לשם שמירה על תחרותיות, הרכש נאלץ לשלב את המדיה  הדיגיטאלית ותהליכי משרד ממוחשבים לתוך פעילות היום יום.

משימה  2 – רכש מבוסס אינטרנט

קיראו את המאמר  רכש מבוסס אינטרנט כנסו לדף התשובות והשיבו  על השאלות הבאות

1. הסבירו כיצד תורם אתר של יחידת הרכש למציאת  ספקים.
2. הסבירו מהו מכרז פתוח ומהו מכרז סגור.
3. הסבירו את ההבדלים בין קטלוג מוצרים  הנמצא אצל הספק לבין קטלוג מוצרים הנמצא אצל הרוכש  לבין מתווך וירטואלי
4. הסבירו מהי זירת מסחר וירטואלית


משימה  3  -  מדיניות הרכש

קיראו את הקטע מדיניות הרכש והקשר בין  מאפייני הארגון לבין מדיניות הרכש
כנסו לדף התשובות והשיבו על השאלות הבאות:

1. ציינו ליד כל פעילות את מספרה
2. ציינו את ההבדל בין  שלושת הפעולות הראשונות לשלושת הפעולות האחרונות בהתייחסות לרכש.
3. הסבירו האם לדעתכם חשיבותו של הרכש זהה בין ארגון לארגון.


חומר עזר למורה ולתלמיד

• חומר תיאורטי  - פרק  4  ניהול רכש +
• דגשים להוראה –  פרק 4  +
• מפות מושגים –  פרק 4 + פרק 7