דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

שרשרת האספקה


מטרות השיעור
משימות לתלמיד
חומרי עזר

יעדי השיעור

  • התלמיד יזהה את החוליות  בשרשרת האספקה
  • התלמיד יבין מה תרומתם של הלקוחות והעובדים לשרשרת האספקה
  • התלמיד ידע כיצד ניתן לבקר ולמדוד את שרשרת האספקה

ידע נדרש

הפעלת מעבד תמלילים WORD

משך הפעילות

45 דקות

שרשרת האספקה הנה גישה משולבת, ממוקדת תהליך גמיש, שעוסקת ברכישה, בייצור ובהפצת מוצרים ושירותים ללקוחות. לגישה שדה פעולה רחב ובכללו ספקים, יצרנים, מפיצים ולקוחות.

משימה 1 – מבנה ומאפייני שרשרת האספקה

קיראו  את פרק  6 שרשרת האספקה  כנסו לדף התשובות והשיבו על השאלות הבאות:
• השלימו את התרשים הבא:

• פרטו והסבירו שלושה מאפיינים של שרשרת האספקה.

משימה  2 –  עובדים ולקוחות בשרשרת האספקה

כיום, בסביבה העסקית הדינאמית , המושפעת מטכנולוגיה מתקדמת, שינויים כלכליים ותחרות גלובלית, מהווה שרשרת האספקה, מרכיב חשוב ביותר ברווחיות החברה, ויכולת התחרות שלה.
קיראו את המאמר ניהול שרשרת האספקה כנסו לדף התשובות והשבו על השאלות הבאות.

• במה תורם שילוב הלקוח בניהול שרשרת האספקה?
• מה המטרה של  הפירמות העושות אינטגרציה בין הלקוחות לבין העובדים?


משימה  3  -  מדידת ביצועים

החשיבות במדידת ביצועים בכלל ובדגש על שרשרת הספקה ורכש בפרט ברורה. מחקרים הוכיחו שחברות עם מערכות מדידה טובות הגיעו לביצועים לוגיסטיים טובים משמעותית מחברות ללא מדידה. בנוסף לכל התועלות הרגילות של מדידה,שימוש במדדים יאפשר זיהוי עלויות בתהליכים (להבדיל ממחירים) ושינוי בתהליכים על מנת להוריד עלויות אלו.

קיראו את המאמר ניהול ומדידת ביצועים בפעילות הרכש ובשרשרת האספקה בארגון הכנסו לדף התשובות והשיבו על השלות הבאות:

• פרטו 3 בעיות במדידה ומדדים בשרשרת האספקה ורכש.
• פרטו מספר כללים למדידה נכונה של שרשרת האספקה

 
קישורים נוספים

תיכון שרשרת האספקה: מהיצרן עד לקמעונאי