דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

סביבות הארגון - שיעור 8

מטרות השיעור
משימות לתלמיד

חומרי עזר 


יעדי השיעור

 • התלמיד יבין את הקשר בין הארגון ובין סביבתו.
 • התלמיד יכיר מהן סביבות המיקרו והמקרו של הארגון.
 • התלמיד יבין כיצד הסביבה משפיעה על הארגון.
 • התלמיד יבין כיצד הארגון יכול לתרום לסביבה.

ידע נדרש

 • הפעלת מעבד תמלילים WORD.
 • גלישה באינטרנט.

משך הפעילות

 • 90 דקותסביבות הארגון

הארגון מקיים יחסי גומלין עם סביבתו. הסביבה מושפעת מהארגון ומשפיעה עליו. אנו מבחינים בשני מעגלי סביבה עיקריים:

 1. סביבת המיקרו, כלומר המעגל הקרוב לארגון.
 2. סביבת המאקרו, כלומר הסביבה הרחוקה מהארגון.


                                                 סביבת המיקרו

סביבת המיקרו כוללת גורמים הקיימים בסביבתו הקרובה של הארגון, נמצאים איתו באינטראקציה ומשפיעים עליו. בסביבת המיקרו ניתן להבחין בשתי תת סביבות, סביבה אוהדת וסביבה מתחרה.
סביבה אוהדת - הגורמים הכלולים בה משתפים פעולה עם הארגון. ללא תמיכה אוהדת שלהם הארגון יתקשה לשרוד לאורך זמן. בסביבה זו נכללים הגורמים הבאים: בנקים, לקוחות, ספקים, סיטונאים, סוכנים קמעונאים וכו'.
                     

משימה 1 - סביבה אוהדת

 1. היכנסו לאתר לינגו בניית אתרים. הקליקו על דף התשובות. תארו במספר מילים את פעילותה של חברת לינגו, מיהם לקוחותיה, ופרטו שלושה מהם.
 2. היכנסו לאתר ד.א.ל הנדסה. הקליקו על דף התשובות. תארו במספר מילים את פעילותה של חברת ד.א.ל הנדסה, מיהם לקוחותיה של החברה, ופרטו שלושה מהם.
 3. קיימים ארגונים שהמוצר הסופי שלהם מהווה חומר גלם של ארגונים אחרים. כלומר, הם הספקים של חומרי הגלם לארגונים אחרים. 
  היכנסו לאתר של בלוק אמריקה. היכנסו לדף התשובות. תארו במספר מילים את פעילותה של חברת בלוק אמריקה. פרטו בעבור מי מהווה חברת בלוק אמריקה ספק.
 4. ספקים דואגים לספק לארגון את החומרים שהם זקוקים בתהליכי ההמרה השונים. היכנסו לדף התשובות. היכנסו לאתר שער התעשייה, בחרו שתי תחומים (בכל תחום ציינו תחום ראשי ותחום משני) ופרטו שמות של שני ספקים בכל תחום שבחרתם.
 5. היכנסו לדף התשובות. ציינו שמות של חמישה בנקים הפועלים במדינת ישראל.משימה 2 - סביבה מתחרה

מהי סביבה מתחרה?

הארגונים המייצרים מוצר זהה או חלופי למוצר של הארגון, ולכן נמצאים עם הארגון בתחרות על קהל לקוחות זהה.


היכנסו לדף התשובות ופרטו מיהם המתחרים של "סונול", "מקדונלדס" ו"תנובה".משימה 3 - סביבה חברתית

מהי סביבת המאקרו של הארגון?

הגורמים הנמצאים בסביבות מרוחקות מהארגון מקיימים אתו יחסי גומלין, משפיעים על מבנהו ועל אופן תפקודו ומושפעים ממנו. מרכיבי סביבת המאקרו של הארגון הם:
סביבה חברתית - מביאה לידי ביטוי את הקשרים ההדדיים בין הארגון ובין חברי הקהילה שבה הוא פועל. הסביבה החברתית נקבעת על פי רמת ההשכלה של האוכלוסייה, רמת המעורבות הפוליטית של האנשים המרכיבים אותה וכו'.

קיראו את המאמר הבא:  " אחריות חברתית של הארגון "  היכנסו ל דף התשובות  וענו על השאלות הבאות

1. פרטו 4 תחומים בהם יכולים ארגונים לתרום לקהילה.
2. פרטו והסבירו 3 יתרונות ל אחריות חברתית של ארגון.
3. פרטו והסבירו מהן ההשלכות לגבי ההנהלה בנוגע אחריות חברתית.

משימה 4 - סביבה  דמוגרפית

מהי סביבה דמוגרפית?

סביבה דמוגרפית מתייחסת לאוכלוסייה האנושית המהווה שוק פוטנציאלי לארגון במונחים של מיקום, צפיפות, מין, גיל וכו'.

עליית תוחלת החיים בישראל היוותה בסיס להחלטתן של הממשלה והכנסת, כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוק גיל פרישה, שנכנס לתוקף בחודש אפריל 2004, להעלות את גיל הפרישה מעבודה בישראל (שנעשה בהדרגה, מ-65 שנה ל-67 שנה לגברים ומ-60 שנה ל-64 שנה לנשים). כך נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק: "הגידול המתמשך בתוחלת החיים, כמו גם העלייה ביחס שבין מספר המבוגרים בחברה הישראלית לבין כלל האוכלוסייה, אינן תופעות ייחודיות למדינת ישראל, והן מתקיימות במרבית המדינות המפותחות. תופעות אלו הביאו מדינות מפותחות רבות, דוגמת ארצות הברית, לבצע שינויים בהסדרי גיל הפרישה הנהוגים בהן, כדי להתאים את שוק העבודה ואת מערכות הביטחון הסוציאלי (הממלכתיות ואלו שאינן ממלכתיות) לאותם שינויים." (נלקח מויקיפדיה)

 1. היכנסו לדף התשובות והסבירו מדוע המדינה החליטה להעלות את גיל הפרישה.
 2. כיצד ישתנו השירותים במדינת ישראל בעקבות העלייה בתוחלת החיים?


משימה 5 - סביבה  טכנולוגית

מהי סביבה טכנולוגית?
מסביבה זו הארגון רוכש את הידע, את הציוד והטכנולוגיות שהוא אינו מפתח בעצמו, ודרושים לו לצורך פעילותו.
כל ארגון חייב להשתמש באופן קבוע בטכנולוגיות חדשות על מנת לייצר מוצרים חדשים ומתקדמים שיהיו בני תחרות בשוק. לשם כך הוא יכול לפתח את הטכנולוגיות בעצמו, או לרכוש אותן מסביבתו הטכנולוגית. יכולת ההתפתחות של הארגון תלויה בזמינות הטכנולוגיה שלה הוא זקוק בסביבת השינויים הטכנולוגיים.

קראו את המאמר "הטכנולוגיה: זה לא אתה, זה אני". במאמר, פרופסור דן יעקובסון ממליץ על שנת שבתון לעובדים.

 1. היכנסו לדף התשובות. הסבירו מה המטרה בשנת השבתון.
 2. חוו דעתכם על שנת השבתון. 


מאמרים:

 1. אחריות חברתית של הארגון, מאיר לירז, אומנות הניהול
 2. השפעת שינויי הסביבה על ניהול וארגונים, פרופ' אילן משולם, המרכז למחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש, אוניברסיטת חיפה