דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

סיווג ארגונים על פי צורת הבעלות, סיווג ארגונים על פי אופי פעילות וסיווג ארגונים על פי טכנולוגיית ייצור - שיעור 5

מטרות השיעור
משימות לתלמיד 

חומרי עזר 


יעדי השיעור

 • התלמיד יכיר את סוגי הבעלות: בעלות אישית, בע"מ, שותפות, חברה ציבורית וחברה ממשלתית.
 • התלמיד יכיר ארגונים בבעלות אישית, ארגונים עם בעלים שותפים, חברות בע"מ, חברות ציבוריות וחברות ממשלתיות.
 • התלמיד ידע להבחין בין ארגונים יצרניים, ארגונים נותני שירות וארגונים מסחריים.
 • התלמיד יכיר את המונחים ייצור המוני, ייצור סדרתי וייצור יחידתי.

ידע נדרש

 • הפעלת מעבד תמלילים WORD.
 • גלישה באינטרנט.

משך הפעילות

 • 90 דקות.משימה 1 - בעלות אישית


כיצד מסווגים ארגונים על פי צורת הבעלות?
לארגונים צורות בעלות שונות, וכל סוג בעלות מחייב את הארגון לנהוג על פי כללים המתאימים לאותו סוג. סוגי הבעלות הם: בעלות אישית, שותפות, חברה בע"מ, חברה ציבורית וחברה ממשלתית.

בעלות אישית:
בעלות של אדם בודד על עסקו. למשל: משרד עורך דין, חנות, מפעל לייצור נעלים וכו'.

היכנסו לשני האתרים הבאים - משרד עורך דין ו-  מרפאת שיניים
כנסו לדף התשובות וכתבו מי בעל העסק בכל ארגון.משימה 2 - שותפות

מהי שותפות?
ארגון הנמצא בבעלות משותפת של מספר אנשים. חלקו היחסי של כל שותף בארגון נקבע בהסכמה בין השותפים, בהתאם לגובה השקעתו הכספית או תרומתו הייחודית להתפתחותו ולקידומו של הארגון. רווחי הארגון מתחלקים בין השותפים, וכל אחד מהם מקבל את חלקו על פי אחוזי האחזקה שיש לו בארגון.

היכנסו לשני האתרים הבאים:
משרד אדריכלים
סוכנות ביטוח

היכנסו לדף התשובות וכתבו מיהם השותפים בכל ארגון.משימה 3 - חברה בע"מ

מהי חברה בעירבון מוגבל (חברה בע"מ) ?
צורת התארגנות שבה מספר הבעלים של החברה הוא לפחות שניים. היא שונה משותפות רגילה מאחר שלבעלים אחריות מוגבלת על החברה, אם היא נקלעת לקשיים כלכליים וצוברת חובות, המביאים אותה למצב שבו היא אינה יכולה להמשיך ולפעול ולשלם את חובותיה. במקרה כזה בית המשפט ממנה לה כונס נכסים. נכסי החברה נמכרים, והנושים מקבלים תשלום על מוצרים או על שירותים שסיפקו לחברה, מתוך הכספים שהתקבלו מהמכירה. אם לאחר מכירת נכסי הארגון עדיין חסר כסף כדי לשלם לנושים את מלוא חובם, הם ייאלצו לספוג את ההפסד, והוא לא יחול באופן אישי על בעלי החברה.
 1. היכנסו לאתר הבא - מוסך. היכנסו לדף התשובות וכתבו מספר מילים על פעילות הארגון.

 2. חפשו ברשת האינטרנט שלושה אתרים נוספים של חברות בע"מ. היכנסו לדף התשובות, ציינו את שם החברה ואת כתובת האתר וכתבו מספר מילים על הפעילות המתבצעת בחברה.משימה 4 - חברה ציבורית

מהי חברה ציבורית
?
חברה שמניותיה נסחרות בבורסה, והציבור הרחב יכול לרכוש אותן. הבעלות על חברה ציבורית יכולה להיות כולה בידי משקיעים פרטיים, או בחלקה בבעלות הממשלה ובחלקה בבעלות משקיעים פרטיים.

 1. היכנסו לאתר "הבורסה לניירות ערך". היכנסו לדף התשובות, וענו על השאלה מהי הבורסה ולמה צריך בורסה?
 2. היכנסו לאתר "חיפוש ניירות ערך (ני"ע)". בחרו מתוך רשימת החברות שתי חברות. היכנסו לדף התשובות וציינו בכל חברה מיהם בעלי העניין וכמה אחוזים מחזיק הציבור. משימה 5 - חברה ממשלתית

מהי חברה ממשלתית?
חברה שהבעלות עליה נמצאת בידי הממשלה באופן בלעדי, או שהממשלה היא אחד השותפים העיקריים בה. לממשלה בעלות על חברות הפועלות בתחומים שבהם חיונית הבטחת אספקת מוצרם או שירותים לאזרחים. לדוגמה: חברת החשמל, מקורות וכו'.
 1. היכנסו לאתר הבא - "חברות ממשלתיות".
 2. היכנסו לדף התשובות, פרטו 10 חברות ממשלתיות וכתבו מספר מילים על כל חברה.משימה 6 - סיווג ארגונים על פי אופי פעילותכיצד מסווגים ארגונים על פי אופי פעילות?
בחינת ארגונים על פי אופי הפעילות מאפשרת להבחין בשלושה סוגי ארגונים: ארגונים מסחריים, ארגונים יצרניים וארגונים נותני שירות.
ארגון מסחרי - ארגון העוסק בקנייה ומכירה של סחורות לשם הפקת רווחים. ארגון מסחרי הוא בעצם מתווך. הוא קונה סחורה, בדרך כלל מוצרים, מיצרנים שונים ובכמויות גדולות, ומוכר אותה בכמויות קטנות, על פי דרישה.
ארגון יצרני - ארגון המייצר מוצרים כדי למוכרם. לדוגמה: חברת מזון, חברת אלקטרוניקה וכו'.
ארגון שירותי - ארגון המספק שירותים לקהל הלקוחות. לדוגמה: בנק, חברת ביטוח, חברת ייעוץ וכו'.
 1. לאחר שקראתם את ההגדרות של ארגון מסחרי, ארגון שירותי וארגון יצרני היכנסו לדף התשובות וציינו ליד כל ארגון מה סוג הארגון.

 2. היכנסו לדף התשובות, וערכו השוואה בין ארגון שירותי ובין ארגון יצרני.משימה 7 - סיווג על פי טכנולוגיות הייצור


כיצד מסווגים ארגונים ע"פ טכנולוגיית ייצור?


בסיווג על פי טכנולוגיות הייצור מסווגים את הארגונים לארגונים המייצרים ייצור המוני, ארגונים המייצרים ייצור סדרתי וארגונים המייצרים בייצור על פי הזמנה (ייצור יחידתי).
 1. היכנסו לדף התשובות והסבירו את המונחים ייצור המוני, ייצור סדרתי וייצור יחידתי.