דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

פעילויות בארגון - שיעור 6

מטרות השיעור
משימות לתלמיד  

חומרי עזר  


יעדי השיעור 
 

 • התלמיד יכיר את הפעולות התומכות והפעולות הראשוניות בשרשרת הערך.
 • התלמיד ידע לזהות מהן המטלות בכל אחת מפעילויות שרשרת הערך.
 • התלמיד ידע מהו תפקידם של חוליות שונות בשרשרת הערך.


ידע נדרש

 • הפעלת מעבד תמלילים WORD.
 • גלישה באינטרנט.משך הפעילות

 • 90 דקותשרשרת הערך

שרשרת הערך של מייקל פורטר מנתחת את הארגון לפי פעילויות עוקבות, שיוצרות ערך בדרך מחומר הגלם ללקוח.
ערך ללקוח משמעו התועלת שלקוח מפיק ממוצר או משירות, מלבד המחיר שהוא שילם בעבורו.
הערך יכול לבוא לידי ביטוי במגוון צורות, כגון רווח כספי, הנאה אישית, האפשרות לשימוש חוזר ותוספות נלוות למוצר או לשירות.
המודל של פורטר מחלק את הפעילויות לשתי קבוצות. קבוצת הפעילויות הראשוניות (עיקריות) וקבוצת הפעילויות התומכות (משניות).
פעילויות ראשוניות (עיקריות) - פעילויות הכרוכות בייצור הפיזי של המוצר/שירות, מכירתו ללקוח ומתן שירות לאחר המכירה. הפעילויות הראשוניות כוללות את הלוגיסטיקה אל הארגון, תפעול, לוגיסטיקה מהארגון, שיווק ומכירות ושירות.
פעילויות תומכות(משניות) - פעילויות המספקות תשתית תומכת לפעילויות העיקריות. הפעילויות התומכות כוללות את ההרכשה, פיתוח טכנולוגיה, ניהול משאבי אנוש ותשתיות.
מודל שרשרת הערך של מייקל פורטר


 לחצו על הקישורים, הנ"ל, לקבלת הסבר למושגים בתרשים.


משימה 1 - פעילויות ראשוניות ופעילויות תומכות

קראו כל אחד מהמושגים במודל.
היכנסו לדף התשובות ומיינו את רשימת המטלות הבאות:
ניהול איכות, שיפורים בתכנון המוצר, אספקה אל החברה, התקנה, פרסום, אחסון, שינוע, איתור מקורות רכש איכותיים, בקרת מלאי, החזרות לספקים, תהליך ההמרה, הרכבה, אריזה, אחזקה והפעלת ציוד ומתקנים, קניית ציוד ומכונות, תהליך הזמנה מלקוחות, ערוצי הפצה, הכשרת עובדים, הפעלת מערך מחסנים, קניית ציוד משרדי, תכנון מדינות ניהול המלאי, תגמול ופיטורי עובדים, פיתוח ידע,גיוס עובדים, הנהלת חשבונות, טכנלוגיית תהליך וציוד, קביעת מדיניות שכר ותמריצים, טיפול ברשויות, קידום מכירות, ייעוץ משפטי, מדיניות המחרה, אספקת חלקי חילוף, תזמון, מבנה ארגוני, אספקה ומשלוח ללקוחות, זמני אספקה, תקופת אחריות, אחסון, ניהול כללי, תיקונים, התאמות וכיוונונים, מחקר ופיתוח, נהלים.משימה 2 - בוטלה

מהן החוליות המרכיבות את שרשרת הערך?

שרשרת הערך של החברה היא מערכת חוליות תלויות זו בזו ומחוברות ביניהן. חולייה קיימת כאשר הצורה שבה מבוצעת פעילות מסוימת משפיעה על העלות או על האפקטיביות של פעילויות אחרות.
אחת המשימות המוטלות על החברה היא בחינת עלויות הביצוע בכל אחת מהחוליות המשפיעות על יצירת ערך לחברה.
הצלחת החברה אינה תלויה רק במידת ההצלחה שבה כל חוליה מבצעת את עבודתה, אלא באיזו מידה כל הפעילויות המבוצעות במחלקות השונות מתואמות.
חוליות בשרשרת הערך:

 • רכש
 • תפעול
 • אבטחת איכות
 • שיווק ומכירות
 • שינוע
 • שירות
 • מו"פ
 • משאבי אנוש
 • אחסון ומלאי  -משימה 3 - אבטחת איכות - בוטלה


משימה 4 - שינוע

מהו שינוע?
שינוע - העברה של מוצרים ומלאים ממקום למקום, בארגון ומחוצה לו (בעידן המידע מתייחסים גם לשינוע מידע ממקום למקום).
היכנסו לאתר של "מסועי על".
היכנסו לדף התשובות.

 1. כתבו מספר מילים על פעילות החברה.
 2. הסבירו כיצד מערכת שינוע יעילה תורמת לארגון.


משימה 5 - שירות

שירות טוב הוא מתכון להצלחה.
קיראו את המאמר "הגדלת המכירות ע"י שיפור השירות".
היכנסו לדף התשובות, והסבירו כיצד שירות טוב יכול לתרום להגדלת המכירות.משימה 6 - מחקר ופיתוח

היכנסו לאתר של חברת המכוניות "יונדאי".
היכנסו לדף התשובות  והסבירו.

 1. מהם תפקידיה של מחלקת המחקר והפיתוח בחברת "יונדאי"?
 2. כיצד מחלקת המחקר והפיתוח תורמת להוספת ערך למוצר?מאמרים:

 1. מקבלניות משנה ליצרניות ראשיות, גיליון מס' 169 פברואר-מרץ 2007, אלקטרוניקה הירחון לתעשיות עתירות ידע בישראל, עמודים 28-33
 2. מדדים להערכת ביצועי הרכש, אלי יצחקוב ויניב רובינשטיין, מקור: "אלקטרוניקה" - ירחון לתעשיות עתירות ידע בישראל, גיליון 137 יוני - יולי 2004 עמודים 26 - 24
 3. מערכות מידע לניהול התפעול במפעלי תעשייה, מקור: פויר, צ. / מנדלסון, צ. "מערכות מיחשוב לניהול התפעול - 1", המכון לפריון העבודה והייצור, דף מידע מס' 82 מתוך כתב העת "זרקור", גיליון 12
 4. ניהול יוזם ומוביל בתפעול, שלמה ארליך ואלי יצחקוב, "אלקטרוניקה" - ירחון לתעשיות עתירות ידע בישראל, גיליון 139 אוגוסט - ספטמבר 2004 עמודים 21 - 20
 5. עקרון הבידול בטיפול, עודד לִבנה, Systematical Management
 6. ביטוח סיכונים בשרשרת האספקה, יוסי זגדנסקי ואלי יצחקוב, "אלקטרוניקה" - ירחון לתעשיות עתירות ידע בישראל, גיליון 153 אוקטובר - נובמבר 2005 עמודים 29 - 26
 7. גישות חדשות בנושא שרשרת ההספקה, ירין אורלב, "הנדסת תעשייה וניהול - חזית הידע", המפעל, 11/1995, עמ' 15, 18. תמצית המאמר Quick Response: Technology or Knowledge מאת  Ed Heard, כפי שהופיע בכתב העת  Industrial Engineering בתאריך 8/1994
 8. ניהול אסטרטגי בשרשרת האספקה, ארז לוי ואלי יצחקוב, "אלקטרוניקה" - ירחון לתעשיות עתירות ידע בישראל, גיליון 141 אוקטובר - נובמבר 2004 עמודים 32, 29-28
 9. ניהול סיכונים בשרשרת האספקה, אלי יצחקוב ושלמה ליכטנשטיין, "אלקטרוניקה" - ירחון לתעשיות עתירות ידע בישראל, גיליון 136 מאי - יוני 2004 עמודים 36 ,33 - 32


קישורים: