דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

תהליך התיכון (תיכון המוצר) - שיעור 13

מטרות השיעור
משימות לתלמיד

חומרי עזר 


יעדי השיעור

 • התלמיד ידע מהו תהליך התיכון.
 • התלמיד יכיר את השלבים השונים בתהליך התיכון.
 • התלמיד ידע לחבר שאלות לסקר שוק.
 • התלמיד יבין כיצד נבחרת חלופה עדיפה.
 • התלמיד יבין מה מרכיב את המפרט הטכני.

ידע נדרש

 • הפעלת מעבד תמלילים WORD.
 • גלישה באינטרנט.
 • הפעלת תוכנת POWERPOINT.

משך הפעילות

 • 135 דקות. המלצה – לבצע בזוגות.תיכון המוצר (Product Design)

תהליך התיכון הוא תהליך שבמהלכו קובעים את התכונות והמאפיינים של המוצר.
מטרת התהליך הוא לתת מענה מקסימלי לכל צורכי הלקוח, ולהפוך את המוצר למוצר ייחודי ונצרך.
את תהליך התיכון מבצעים הן על מוצרים מוחשיים והן על מוצרים שאינם מוחשיים.

להלן חלק מהתכונות והמאפיינים שיתקבלו בסוף תהליכי התיכון:
במוצר מוחשי - מידות, משקל, חומרים, מגוון צבעים, רכיבים המרכיבים את המוצר, פונקציות הפעלה ועוד.
במוצר שאינו מוחשי - תוכנית חיסכון בבנק - גובה סכום הפקדה מינימלי ומקסימלי, משך מינימלי לתוכנית, אפשרויות לשבירת התוכנית, ריבית שנתית ועוד. או, שיעור בכיתה - הנושאים שיילמדו , העזרים שבהם ישתמש המורה, סוג הפעילויות שבהם יופעלו התלמידים, דרך ההערכה לתלמיד ועוד.

תהליך התיכון מורכב ממספר שלבים

א. זיהוי הצורך וייזום התפיסה
ב. סקירת התפיסה
ג. תיכון מקדים
ד. הערכה ושיפור
ה. דיגום ותיכון סופי

במהלך השיעור ניצור לוגו למקצוע "מערכות תפעול בארגון" על פי השלבים בתהליך התיכון. על מנת לקבל הסבר על היהמונח "לוגו" כנסו לויקיפדיה בערך לוגו.

משימה 1 - זיהוי הצורך

כיצד מזהים צורך?

בשלב זה יש לזהות אם באוכלוסייה קיים צורך למוצר אותו שאנחנו מבקשים לייצר.
ניתן לזהות את הצורך באמצעות סקר שוק באחת מהדרכים הבאות:

• סקר טלפוני
• סקר פנים אל פנים
• סקר באינטרנט
• הכנת מאגר שאלות לצורך ביצוע הסקר

קהל היעד ללוגו המקצוע "מערכות תפעול בארגון" הוא: מורים המלמדים את המקצוע, תלמידים הלומדים את המקצוע ומפקחים של משרד החינוך.

א. עליך לחבר שאלון המורכב מ-5 שאלות.
מטרת השאלון היא לקבל מידע שיוביל לבניית הלוגו למקצוע "מערכות תפעול בארגון".
כנסו לאתר   איך עושים סקר שוק ?  קראו את ההסבר וחברו 5 שאלות אשר התשובות יכוונו אתכם בבנית הלוגו(התיחסו ,לצבע ,גודל ,צורה ,דמויות ועוד)

משימה 2 - העלאת רעיונות

מהו שלב העלאת הרעיונות?

בשלב זה מעלים מספר רעיונות  ליצירת מוצר שיענה על צורכי הלקוח. בתהליך אמיתי יתבסס השלב הנוכחי על התשובות שנתקבלו בשאלון. מאחר שאין ברשותכם את התשובות, עליכם להעלות שני רעיונות ללוגו על פי מיטב הבנתכם.

א. לפניכם מספר קישורים היכנסו לכל אחד מהם והתרשמו מהלוגו של כל ארגון.
מנהיגים ברשת
ניהול עסקי ותעשייתי
עוצמה עסקית

ב. היכנסו לדף התשובות ופרטו בכתב שני רעיונות כלליים שלכם ללוגו.

משימה 3 - בחירת רעיון מועדף

בדיקת יישום ובחירת רעיון מועדף

בשלב זה בודקים האם באמצעות המשאבים הקיימים ניתן לייצר את המוצר. נבחנים שלושה היבטים: טכנולוגיים, שיווקיים ומימוניים.

 • האם קיימת הטכנולוגיה שתאפשר את יצירת המוצר?
 • האם לעובדים הקיימים יש את הידע המתאים לייצור המוצר?
 • האם לארגון יש את הציוד והמכונות המתאימים לייצור המוצר?
 • האם הרעיון יחודי?
 • האם הרעיון ימשוך לקוחות?
 • מהי עלות הייצור של המוצר?
 • האם קיימת כדאיות כלכלית בייצור המוצר?

בוחנים את כל הרעיונות שהועלו, ובוחרים ברעיון המועדף.
הקריטריונים להערכה יכולים להיות: עלות, מורכבות ייצור, ידע קיים, איכות, יחודיות, זמן ביצוע ועוד.

בשלב בחירת הרעיון המועדף בוחנים כל אחד מהרעיונות על פי מספר קריטריונים.
כל חלופה מקבלת ניקוד בכל קריטריון, וסכום הנקודות יוביל לבחירת החלופה המועדפת.
היכנסו לדף התשובות, תנו ציונים ובחרו ברעיון המועדף.

משימה 4 - תכן ראשוני

מהו תכן  ראשוני?

בשלב זה מפרטים את כל החלקים המרכיבים את המוצר ואת החיבור בין החלקים השונים.

היכנסו לדף התשובות  ופרטו ,לגבי החלופה שנבחרה במשימה 3, כיצד ייראה הלוגו.
(צבעים, תמונות, תנועה, גודל גופן, רקע , מיקום ועוד...)

משימה 5 - הערכה ושיפור

הערכה ושיפור

בשלב זה בוחנים פעם נוספת את התכן הראשוני, ומוצאים תחומים שאותם ניתן לשפר.


היכנסו לדף התשובות, קראו את התכן הראשוני שביצעתם במשימה 4, וכתבו האם יש מקום לשפר את התכן הראשוני.

משימה 6 - דגם ראשוני

מהי בניית דגם?

בשלב זה בונים דגם ראשוני של המוצר, מבצעים על הדגם ניסויים ובודקים אפשרויות לשיפור נוסף.
היכנסו לתוכנת POWERPOINT ובנו דגם ללוגו למקצוע "מערכות תפעול בארגון".

משימה 7 - מפרט טכני

מהו מפרט טכני?

המפרט הטכני מכיל את כל האפיונים וההגדרות הטכניות של המוצר. המפרט יכלול: מידות, משקל, צבעים, אפשרויות הפעלה, ממשקים למשתמש, רכיבים ועוד...

היכנסו לדף התשובות. התבוננו בלוגו שיצרתם במשימה 6, ותארו אותו בפרטי פרטים, תוך התייחסות לצבעים, מידות, מיקום, רקע, תנועה ועוד.