דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
     הארגון
     מבנה ארגוני
     ארגונים עסקיים וציבוריים
     מלכ"רים
     סיווג לפי בעלות ופעילות
     פעולות מרכזיות בארגון
     הארגון כמערכת פתוחה
     סביבות הארגון
     משאבי הארגון
     הקצאת משאבים
     תהליך ההמרה
     ניהול (מהות) התפעול
     תהליך התיכון
     ניהול רכש
     ניהול מלאי
     ניהול שרשרת האספקה
     בקרה בארגון
     בחן את עצמך
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע

מלכ"רים - שיעור 4

מטרות השיעור
משימות לתלמיד

חומרי עזר יעדי השיעור

 • התלמיד יכיר את המושג מלכ"ר.
 • התלמיד ידע מה ההבדל בין ארגון עסקי ובין מלכ"ר הפועל כארגון עסקי.
 • התלמיד ידע מהם המאפיינים של מלכ"ר טהור.
 • התלמיד ידע להבחין בין מלכ"ר עסקי ובין מלכ"ר טהור.

ידע נדרש

 • הפעלת מעבד תמלילים WORD.

משך הפעילות

 • 45 דקות.


ארגוני מלכ"ר וסוגיהם

מלכ"ר - מוסד ללא כוונת רווח.
המלכ"ר הוא ארגון הפועל במטרה לקדם אינטרסים או לספק שירותים שונים לחבריו או לקבוצות מוגדרות באוכלוסייה.

קיימים שני סוגי מלכ"ר:

 1. מלכ"ר הפועל כארגון עסקי

 2. מלכ"ר הפועל כארגון התנדבותי טהור

 

משימה 1 - מלכ"ר הפועל כארגון עסקי

קראו את ההסבר על מלכ"ר הפועל כארגון עסקי, היכנסו לדף התשובות והסבירו מה ההבדל בין ארגון עסקי ובין מלכ"ר הפועל כארגון עסקי .

משימה 2 - מלכ"ר הפועל כארגון התנדבותי טהור

קראו את ההסבר על מלכ"ר התנדבותי טהור היכנסו לדף התשובות, והסבירו מהו מלכ"ר התנדבותי ומהם מאפייניו.

משימה 3 - מלכ"רים

היכנסו לאתר נתינה בתבונה ביחרו ארבע עמותות ומלאו את הטבלה בדף התשובות.


 

משימה 4 - המאמר "השקיפות מחייבת"

היכנסו למאמר "השקיפות מחייבת" והשיבו בדף התשובות על השאלות הבאות:

 1. מהו הגורם שהוביל לגידול משמעותי בהיקף עבודתם של עמותות וארגונים המסייעים לאוכלוסיות מוחלשות?
 2. המונח "שקיפות" מתייחס למתן דיווח לציבור לגבי פעילות הארגון.
 • האם הארגונים ההתנדבותיים חייבים בשקיפות מלאה? נמקו.
 • מה דעתכם על הארגונים המוזכרים בכתבה, שלא השיבו לשאלון, והאם העובדה שהם לא השיבו לשאלון פגמה במוניטין שלהם?