דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
     סוגי ארגונים
     סביבות הארגון ושרשרת הערך
     ניהול התפעול
     ניהול משאבים
     בקרה והערכת ביצועים
     רכש ומלאי
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע
שאלות בנושא 3

 /  
שאלה 01 - פרק 3
  תהליך התיכון הוא:
 
שאלה 02 - פרק 3
  תהליך התכנון הוא:
 
שאלה 03 - פרק 3
  השלב הראשון בתהליך התיכון:
 
שאלה 04 - פרק 3
  הגורמים הטכנולוגיים בהם מתחשבים בעת תכנון התהליך
 
שאלה 05 - פרק 3
  הגורמים האנושיים בהם מתחשבים בתהליך התיכון
 
שאלה 06 - פרק 3
  תחום הנדסת אנוש הינו תחום מדעי העוסק ב:
 
שאלה 07 - פרק 3
  תפקיד גורמי ההנעה:
 
שאלה 08 - פרק 3
  תחום הלוגיסטיקה בניהול התפעול מתייחס ל:
 
שאלה 09 - פרק 3
  תשומות מאפשרות הן:
 
שאלה 10 - פרק 3
  תשומות מעבדות הן:
 
שאלה 11 - פרק 3
  תשומות מעובדות הן: