דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
     סוגי ארגונים
     סביבות הארגון ושרשרת הערך
     ניהול התפעול
     ניהול משאבים
     בקרה והערכת ביצועים
     רכש ומלאי
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע
שאלות בנושא 2

 /  
שאלה 01 - פרק 1
  תאוריות המנהל המסורתיות התייחסו אל הארגון כאל:
 
שאלה 02 - פרק 6
  פעולות ראשוניות הן:
 
שאלה 03 - פרק 6
  איזו מבין הפעולות הבאות הינה פעולה ראשונית?
 
שאלה 04 - פרק 6
  איזו מבין הפעולות הבאות הינה פעולה תומכת?
 
שאלה 05 - פרק 2
 

תהליך ההמרה כולל את השלבים:

 
שאלה 06 - פרק 1
  סביבת המיקרו כוללת את הסביבות הבאות:
 
שאלה 07 - פרק 1
  סביבה דמוגרפית מתייחסת ל:
 
שאלה 08 - פרק 6
  לאיזו פעולה ראשונית משייכים את תהליך הפיכת התשומות לתפוקות?
 
שאלה 09 - פרק 1
  סביבה תרבותית מתייחסת ל:
 
שאלה 10 - פרק 1
  סביבה חברתית מתייחסת ל:
 
שאלה 11 - פרק 1
  לאיזו פעולה תומכת משייכים את הרכבת המבנה הארגוני?
 
שאלה 12 - פרק 1
  סביבה כלכלית מתייחסת ל:
 
שאלה 13 - פרק 1
  העובדה שהעולם הפך לכפר גלובלי יצרה את הסביבה
 
שאלה 14 - פרק 1
  הסביבה הפיסית כוללת:
 
שאלה 15 - פרק 3
  תחומי קבלת ההחלטות בניהול התפעול: