אחזקה Maintenance

פעולה מתמדת לשמירת מצבתם התקין של גורמי הייצור והציוד.