ארגון שירות Service Organization

ארגון כלכלי שתפוקותיו הם שירותים. כגון: שירותי בנקים, ביטוח … וכו'.