גורמי ייצור Factors of Production

שם כולל לגורמי תשומה המשתתפים בתהליך ייצור או השירות ומובילים לתפוקתם של סחורות ושירותים. דוגמאות לגורמי ייצור: הון, עובדים, חומרי גלם, ציוד , מכונות.