ייצור המוני Mass Production

ייצור מוצר בתקן קבוע ובכמויות גדולות על מנת להשיג יעילות הנובעת מיתרונות לגודל. התהליך כולל המרה של תשומות לתפוקות כאשר חומרי הגלם זורמים במסלול קבוע מתחנת עבודה לתחנה הבאה, מתבצע עליהם תהליך עיבוד, והם מועברים שוב לתחנה הבאה. בייצור המוני מייצרים בדרך כלל בסדרות גדולות מאוד.