מוצר Product

  1. סחורה או שירות שהינם תוצאה של פעילות (או סדרת פעילויות) הממירות חומרים ותשומות לתוצר המתאים לשימוש הצרכן.
  2. תוצר של תהליך המרה.