תפוקה Output

זרם של מוצרים או שירותים המיוצרים בתהליך הייצור נתון בתוך תקופת זמן נתונה על ידי יחידה כלכלית. נמדד במונחים כספיים ובמונחים כמותיים.