תקן Standard

  1. מסמך המציג את הדרישות הטכניות החלות על מוצר כדי שיתאים לייעודו.
  2. מדד משווה המשמש להערכת ביצועים, איכות וכו'.