דף הבית   על האתר   מילון מונחים   פורום   יצירת קשר   שאלון משוב   לאתר מגמה
  שיעורים אינטרקטיביים
  חומר תיאורטי
  תרגול
  מפות מושגים
  מאמרים
  קישורים
  אירועים ושאלות
  תוכנית לימודים
  דגשים להוראת המקצוע
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

אב טיפוס Archetype
בתכנון ובניהול פרויקטים סדרתיים: דגם של המוצר הסופי עליו נבחנים מידת ההצלחה של התכנון ועליו מבצעים את הניסיונות השונים. בהתאם לתוצאות מבצעים את השינויים הדרושים.
חזור לתחילת הרשימה


אבטלה Unemployment
מצב שבו חלק מגורמי הייצור במשק או ביחידה היצרנית אינו מועסק.
חזור לתחילת הרשימה


אבטלה טכנולוגית Technological Unemployment
אבטלה הנוצרת בשל שינויים טכנולוגיים (הן של מכונות והן של תהליכים), הגורמים להחלפת עובדים או לביטול הצורך בהם.
חזור לתחילת הרשימה


אבטלה סמויה Hidden Unemployment
מצב שבו הקצאתם של גורמי הייצור בארגון (או בין ענפי הייצור השונים) אינה יעילה וכרוכה בבזבוז.
חזור לתחילת הרשימה


אחזקה Maintenance
פעולה מתמדת לשמירת מצבתם התקין של גורמי הייצור והציוד.
חזור לתחילת הרשימה


אחסון Storage
שמירה על מוצרים עד שיידרשו לשימוש או למכירה.
חזור לתחילת הרשימה


איזון תהליך Process Balancing
בתכנון תהליכי עבודה: פעולה שנועדה להבטיח כי בתהליך המתבצע ברציפות על ידי מספר תחנות עבודה, יהיה איזון ביכולת התפוקה של התחנות כדי להבטיח זרימה שוטפת של התהליך ומניעת צווארי בקבוק.
חזור לתחילת הרשימה


איכות Quality
 1. כלל התכונות המכשירות מוצר / שירות לשימוש מסוים. לאיכות יש בדרך כלל גם תקנים אובייקטיביים הנקבעים על ידי גורם מוסמך (כמו: מכון התקנים).
 2. במוצר: עמידה בתקנים הגבוהים ביותר, היצמדות לדרישות, ביצוע כמצופה, מניעת בעיות או פגומים.
חזור לתחילת הרשימה


איכות ביצוע Performance Quality
בביקורת איכות: הרמה שבה משיג התהליך את הדרישות שנקבעו לו. איכות הביצוע תלויה בין היתר בטכנולוגיה, באיכות הציוד, בתהליך, בהכשרת  העובדים … וכו'.
חזור לתחילת הרשימה


אילוץ Constraint
כל גורם, תנאי או תכונה המצמצמים את כושר הפעולה של המערכת ומונעים ממנה השגת מלוא המטרות שנקבעו.
חזור לתחילת הרשימה


אסטרטגיה Strategy

קביעת המטרות ארוכות הטווח של הפירמה, קביעת קווי הפעולה והקצאת משאבים להשגת מטרות אלו. תכנון המטרות  שאליהן פירמה רוצה להגיע בתוך תקופת זמן נתונה. הדרכים להשגת האסטרטגיה נקראות טקטיקה.

חזור לתחילת הרשימה


אסטרטגיה עסקית Business Strategy
תכנית פעולה הקובעת את יעדי הפירמה הכוללת את תפיסת עולמה העסקית, מטרות קיומה, דרכי הישרדותה ופיתוחה.
חזור לתחילת הרשימה


אספקה Supply
בניהול התפעול: פעולה שנועדה להבטיח כי חומרים וחלקים דרושים לייצור, הנקנים ממקורות חיצוניים או מתקבלים מיחידות אחרות במפעל, יהיו זמינים כנדרש תוך התאמה למדיניות ניהול המלאי.
חזור לתחילת הרשימה


ארגון Organization
קבוצת אנשים בעלי מטרה משותפת, הפועלים בתיאום ובמשותף, ולרשותם המשאבים הדרושים להשגת המטרה.
חזור לתחילת הרשימה


ארגון ייצור (יצרני) Products Organization
ארגון כלכלי שתפוקותיו הם מוצרים מוחשיים, המיועדים למכירה.
חזור לתחילת הרשימה


ארגון עסקי Business Organization
ארגון הפועל למטרות רווח.
חזור לתחילת הרשימה


ארגון שירות Service Organization
ארגון כלכלי שתפוקותיו הם שירותים. כגון: שירותי בנקים, ביטוח … וכו'.
חזור לתחילת הרשימה


בזבוז Waste
 1. מצב שבו גורמי ייצור ומקורות כלכליים מושבתים מסיבות שונות, שלא מתוך בחירה.
 2. אי היכולת להשיג את מרב התפוקה מתהליך מסוים.
חזור לתחילת הרשימה


בקרה Control
 1. תהליך מתמיד של מדידה / מעקב והשוואה של התרחשויות לעומת תקנים או ציפיות שנקבעו על סמך מדדים רלבנטיים - לשם הערכת הישגיות המערכת וקידומה.
 2. מדידה והשוואה של התקדמות בעבודה ביחס לתקנים ותכניות, מעקב אחר התקדמות זו ונקיטת פעולות הכוללת תיקון סטיות, הכוונה והפקת לקחים והנחיות לשינויים או לשיפורים.
חזור לתחילת הרשימה


בקרת איכות כוללת Total Quality Control
בקרת איכות המתבצעת בכל שלבי הייצור ובכל היחידות, על מנת להשיג את רמת האיכות הגבוהה ביותר האפשרית.
חזור לתחילת הרשימה


גורמי ייצור Factors of Production
שם כולל לגורמי תשומה המשתתפים בתהליך ייצור או השירות ומובילים לתפוקתם של סחורות ושירותים. דוגמאות לגורמי ייצור: הון, עובדים, חומרי גלם, ציוד , מכונות.
חזור לתחילת הרשימה


המרה Transformation
תהליך עיבוד של תשומות (חומרים, עובדים, מכונות) לצורך קבלת תפוקות (מוצרים ושירותים).
חזור לתחילת הרשימה


הנדסה תעשייתית Industrial Engineering
ענף הנדסתי המתמחה בארגון ופיתוח של תהליך ייצור במרב היעילות.
חזור לתחילת הרשימה


הנדסת אנוש Human Factors
הניסיון לפתח וליישם טכניקות ייצור המובילות ליעילות מרבית ושימוש מיטבי בכושרם של העובדים.
חזור לתחילת הרשימה


העמסה Loading
הקצאת עבודה למפעיל או למכונה.
חזור לתחילת הרשימה


הערכת ביצוע Performance Appraisal
בדיקת רמת ביצוע של ישות עסקית הנבחנת באמצעות מדדים שונים ויחסים פיננסיים במטרה להעריך את היבטי פעילותה השונים.
חזור לתחילת הרשימה


הקצאת משאבים Resources Allocation
חלוקת משאבים כלכליים בצירופים היעילים ביותר.
חזור לתחילת הרשימה


השוואת ביצוע Performance Comparison
קריטריון כמותי להשוואת ביצוע של פירמה.
יכול להתבצע במספר דרכים:
 1. השוואה בין ביצועים בעבר ובהווה,
 2. השוואה עם אחרים הפועלים באותם תנאים,
 3. השוואה עם ביצוע תקני כלשהו.
חזור לתחילת הרשימה


זימון Timing
לוח זמנים לביצוע פעילויות במשאבים שונים.
חזור לתחילת הרשימה


חומרי גלם Raw Materials
חלקים ורכיבים המשמשים מפעל יצרני בייצור המוצרים והשירותים שהוא מספק.
חזור לתחילת הרשימה


חיזוי Forecasting
ניבוי התנהגות של תופעות שונות בעתיד, שניתן לכמת אותן.
חזור לתחילת הרשימה


חיזוי ביקוש Demand Forecasting
פעולה שנועדה לעמוד על הביקוש הצפוי למוצר מוגמר (או שירות) כדי לתכנן את הייצור (או התהליך).
חזור לתחילת הרשימה


טכנולוגיה Technology
ידע, כלים, מכונות וטכניקות המשמשים בתהליך ההמרה של תשומות למוצרים או שירותים.
חזור לתחילת הרשימה


ייצור Production
תהליך של המרת חומר גלם למוצרים מוגמרים המיועדים למכירה.
חזור לתחילת הרשימה


ייצור המוני Mass Production
ייצור מוצר בתקן קבוע ובכמויות גדולות על מנת להשיג יעילות הנובעת מיתרונות לגודל. התהליך כולל המרה של תשומות לתפוקות כאשר חומרי הגלם זורמים במסלול קבוע מתחנת עבודה לתחנה הבאה, מתבצע עליהם תהליך עיבוד, והם מועברים שוב לתחנה הבאה. בייצור המוני מייצרים בדרך כלל בסדרות גדולות מאוד.
חזור לתחילת הרשימה


כושר ייצור Production Capacity
הכמות המרבית של יחידות שניתן לייצר בתקופת זמן מסוימת במגבלת המשאבים הקיימים.
חזור לתחילת הרשימה


לוגיסטיקה עסקית Business Logistics
ניהול ובקרה של מערך החומרים והשירותים בפירמה בעלות כוללת מינימאלית, החל משלב ההזמנה ועד לשלב ההספקה למשתמש. הלוגיסטיקה כוללת הן את ניהול השגת החומרים והן את ניהול הפצת החומרים.
חזור לתחילת הרשימה


מדד Index
אמת מידה כמותית המבטאת את מצבה של המערכת אשר אותה רוצים להעריך. המדד מאפשר להבחין בשינויים החלים בביצועי הארגון, בין שיפור ובין נסיגה.
חזור לתחילת הרשימה


מדד איכות Quality Index
מדד  המתייחס לתכונות המוצר. דוגמאות: תכיפות תקלות, אחוז הפגומים, הזמן העובר מבקשת שירות ועד לקבלתה.
חזור לתחילת הרשימה


מדד אינטגרטיבי Integrative Index
מדד  המבטא הישגיות של המערכת כולה, ולמעשה משלב בתוכו מספר מדדים (לרוב, משוקללים).
חזור לתחילת הרשימה


מדד פריון Productivity Index
מדד  ביצוע המודד את יעילות הניצול של המשאבים, כגון: מספר יחידות התפוקה שמייצרת יחידת תשומה.
חזור לתחילת הרשימה


מדד תשומות Input Index
מדד  המתייחס לכמויות משאבים הדרושות לביצוע תהליך הייצור, השירות או ההמרה. מבוטא לרוב במושגים של יחידות תשומה ליחידות תפוקה וזמן.
חזור לתחילת הרשימה


מוצר Product
 1. סחורה או שירות שהינם תוצאה של פעילות (או סדרת פעילויות) הממירות חומרים ותשומות לתוצר המתאים לשימוש הצרכן.
 2. תוצר של תהליך המרה.
חזור לתחילת הרשימה


מוצר לוואי By Product
כל מוצר הנובע או נגזר מייצור או מתהליך ייצור של המוצר העיקרי של הפירמה.
חזור לתחילת הרשימה


מוצר מוגמר Finished Goods
סחורה שעברה את תהליך ייצור באופן מלא והיא מצויה במלאי למכירה או לשימוש (נקרא גם: תוצרת גמורה).
חזור לתחילת הרשימה


מוצרים בתהליך Goods in Process
סחורות הגמורות באופן חלקי ואשר נדרשת עבודת עיבוד נוספת ו/או חומרים נוספים לצורך הפיכתם למוצרים סופיים.
חזור לתחילת הרשימה


מחזור חיי מוצר Product Life Cycle
השלבים אותם עובר מוצר מהשלב שבו פותח מוצר חדש והוחדר לשוק ועד דעיכתו ויציאתו מהשוק.
שלבים אלה כוללים:
 1. חדירה,
 2. צמיחה,
 3. בגרות
 4. דעיכה.
חזור לתחילת הרשימה


מחזור ייצור Production Cycle
הזמן שחולף בין קניית חומרי גלם למלאי ועד שאלה הופכים למוצר מוגמר בתהליך הייצור של הפירמה.
חזור לתחילת הרשימה


מטרות כלל ארגוניות Organization Objectives
מטרות המקיפות את יעדי הארגון כולו (לעומת: מטרות של יחידות המשנה בו).
חזור לתחילת הרשימה


מיקור חוץ Outsourcing
עסקת מיקור חוץ הינה עסקה במסגרתה מעביר גוף (הלקוח) לצד שלישי (ספק השירות) - ביצוע נמשך של אחריות ניהולית ותפעולית למתן שירותים מסוימים המהווים חלק חשוב מהמערך העסקי אך לא מליבת עסקיו.
חזור לתחילת הרשימה


משאב קריטי Critical Resource
משאב "צוואר בקבוק" המגביל את יכולת הייצור של המערכת.
חזור לתחילת הרשימה


משאבים Resources
שם כולל לכל הגורמים הנדרשים לשם ייצור מוצרים ושירותים (נקרא גם: תשומות - input).
חזור לתחילת הרשימה


ניהול הייצור Production Management
אותו חלק של ניהול העוסק ישירות בייצור מוצרים ושירותים.
חזור לתחילת הרשימה


ניהול התפעול Operation Management
מונח הבא במקום ניהול הייצור ומבטא את העובדה כי הטכניקות השונות הכלולות בו חלות גם על ארגוני שירות ולא רק על מפעלי תעשייה.
חזור לתחילת הרשימה


ניהול חומרים Material Management
בלוגיסטיקה עסקית: הפעולות הקשורות בתכנון הרכש והבקרה להשגת אותם מוצרים ושירותים הדרושים לארגון (נקרא גם: ניהול רכש).
חזור לתחילת הרשימה


עיבוד Processing
תהליך שבו הופך חומר אחד למוצר אחר, כתוצאה מסדרה עקבית ומתמשכת של פעולות, שבה עובר החומר משלב לשלב עד להשלמתו.
חזור לתחילת הרשימה


פיתוח מוצר חדש New Product Development NPD
תהליך המורכב משישה שלבים: העלאת רעיונות, ניפוי, ניתוח עסקי, פיתוח דגם, מבחני שוק.
פעילות זו זוכה ברוב המדינות להשתתפות ועידוד הממשלה. בישראל, אחראי על הנושא - המדען הראשי במשרד המסחר והתעשייה.
חזור לתחילת הרשימה


פלט Output
זרם של מוצרים או שירותים המיוצרים בתהליך הייצור נתון, בפרק זמן נתון, על ידי יחידה כלכלית - הנמדד במונחים כמותיים וכספיים.
חזור לתחילת הרשימה


פריון Productivity
הכמות שיוצרה על ידי גורם ייצור (קרקע, עבודה, או הון) ליחידת מדידה (שעת עבודה, שעת מכונה … וכו'), המהווה מדד ליעילות.
חזור לתחילת הרשימה


צוואר בקבוק Bottleneck
תחנת "צוואר הבקבוק" היא התחנה שקצב הייצור שלה במערכת הוא הנמוך ביותר ולפיכך היא מעכבת את זרימתו השוטפת של התהליך ומכתיבה את קצב הייצור הכולל שלו (לעתים תוך יצירת מצב של "בזבוז" (אי ניצול) כושר טכנולוגי של תחנות העבודה האחרות). מוגדרת גם כ"משאב האילוץ".
חזור לתחילת הרשימה


קיבולת Capacity
הכמות המרבית של יחידות שניתן ליצר (או מספר מקבלי השירות המכסימלי) בתקופת זמן מסוימת במגבלת המשאבים הקיימים.
חזור לתחילת הרשימה


קיבולת ייצור Production Capacity
כמות התפוקה שניתן להפיק מגורם ייצור (עובד או מכונה) בפרק זמן מוגדר.
חזור לתחילת הרשימה


קיבולת ייצור אידיאלית Ideal Production Capacity
כמות התפוקה המקסימלית שניתן להפיק מגורם ייצור בפרק זמן מוגדר, בהתעלם מהפרעות ואילוצים חיצוניים. כגון: היעדרויות עובדים או השבתת מכונה עקב תקלות או אחזקה מונעת.
חזור לתחילת הרשימה


קיבולת ייצור אפקטיבית Effective Production Capacity
כמות התפוקה המעשית שניתן להפיק מגורם ייצור בפרק זמן מוגדר, בהתחשב בהפרעות ואילוצים חיצוניים.
חזור לתחילת הרשימה


קלט Input
משאבים שונים המשולבים יחד, בהם משתמש הארגון כדי להפיק את התפוקה או הפלט שלו - המוצר או השירות שהוא מספק (גם: תשומה).
חזור לתחילת הרשימה


קשר גומלין מערכתי System Reciprocity
קשר הגומלין בין שתי מערכות, כגון: מערכת טכנולוגית ומערכת אנושית, המבטא את העלות - תועלת של כל מערכת.
חזור לתחילת הרשימה


רכש Procurement
בלוגיסטיקה: הפעולות הקשורות באיתור והתקשרות עם ספקים, בחינת הצעות, איתור ההצעה הטובה ביותר, ביצוע הזמנות ומעקב אחר מימושן.
חזור לתחילת הרשימה


שינוע Physical Handling
העברה פיסית של דבר ממקום למקום.
חזור לתחילת הרשימה


שיפור טכנולוגי Technological Improvement
שיפור בשיטות ייצור המגדיל את התפוקה מבלי שהוא מחייב בהכרח שינוי בכמותן של התשומות הקבועות.
חזור לתחילת הרשימה


שרשרת הערך Value Chain
רעיון שרשרת הערך של מייקל פורטר מאונ' הרווארד מזוהה ככלי לזיהוי צרכים ליצירת ערך גדול יותר ללקוח. כל חברה היא אוסף של פעילויות הנעשות כדי לתכנן, לייצר, לשווק, לספק ולתמוך במוצרה. שרשרת הערך מזהה את הפעילויות היוצרות ערך ועלות בעסק נתון.

ראו חומר תיאורטי "שרשרת הערך".
חזור לתחילת הרשימה


תהליך Process
כל סדרה עוקבת של צעדים, פעולות, אירועים או מצבים מתחלפים, הקשורים ביניהם והמהווים סדר עבודה אחיד וקבוע (העברה מקלט לפלט).
חזור לתחילת הרשימה


תהליך ייצור Production Process
תהליך ההופך תשומות שונות כגון חומרי גלם, משאבי אנוש והון לתפוקות רצויות (מוצרים ו/או שירותים). (סוג של תהליך המרה).
חזור לתחילת הרשימה


תוצרת גמורה Finished Goods
ראו מוצר מוגמר.
חזור לתחילת הרשימה


תכנון דרישות Requirements Planning
תהליך הקביעה מראש של הגורמים הדרושים כדי להשיג סדרה של מטרות, במגמה להגיע אליהן בדרך היעילה ביותר על ידי הקצאה אופטימאלית של מקורות מוגבלים.
חזור לתחילת הרשימה


תלות משאבים Resource Dependence
מערכת גומלין בין ארגון וסביבה שבה קיימת תלות במשאבים המצויים בסביבה.
חזור לתחילת הרשימה


תמהיל מוצרים Product Mix
סך כל קווי המוצרים שפירמה משווקת ומציעה ללקוחותיה.
חזור לתחילת הרשימה


תעשייה Industry
מונח כללי לענפי ייצור המעבדים חומרי גלם ומכשירים אותם לסיפוק צורכי האדם, על ידי הפיכתם למוצרים מוגמרים.
חזור לתחילת הרשימה


תפוקה Output
זרם של מוצרים או שירותים המיוצרים בתהליך הייצור נתון בתוך תקופת זמן נתונה על ידי יחידה כלכלית. נמדד במונחים כספיים ובמונחים כמותיים.
חזור לתחילת הרשימה


תפעול Operating
 1. כל סוג של פעילות שבה עוסק הארגון.
 2. מדד משווה המשמש להערכת ביצועיםאיכות וכו'.
חזור לתחילת הרשימה


תקן Standard
 1. מסמך המציג את הדרישות הטכניות החלות על מוצר כדי שיתאים לייעודו.
 2. מדד משווה המשמש להערכת ביצועים, איכות וכו'.
חזור לתחילת הרשימה


תקן ביצוע Performance Standard
רמת ביצוע אותה יש להשיג בביצוע פעולה מסוימת שנקבעה על סמך מדידות וקביעת מכסות ממוצעות או הישגים המקובלים בענף אצל אחרים וכו'.
חזור לתחילת הרשימה


תקצוב Budgeting
התהליך של תכנון, הכנה וניהול תקציב. הקצאת משאבים לצרכים השונים ככלי עבודה ופיקוח עיקרי של ההנהלה.
חזור לתחילת הרשימה


תקציב Budget
תחזית של פעולות מתוכננות המהוון תכנית שיטתית לשימוש יעיל במקורות מכל סוג.
חזור לתחילת הרשימה


תשומה Input
שם כולל לכל גורם הנדרש לשם ייצור תפוקות של מוצרים ושירותים (הון, ידע, עובדים, מכונות …).
חזור לתחילת הרשימה