גזירה


 (Shear): גוף נתון לגזירה כששני כוחות השווים בשיעורם אך מנוגדים בכיוונם פועלים בניצב לצירו, במרחק הקטן ביותר זה מזה. הפעולה דומה לפעולת המספריים, ומכאן שמה.