כוחות לחיצה ומתיחה


(Compression & Tension Forces): כוחות אלו הנם הכוחות הבסיסיים בהנדסת מבנים. כוח הפועל לתוך החתך, ושמטרתו לקצר את כוחות הלחיצה. לכן, בשימוש בבטון במבנים משתמשים בבטון מזוין, שלמעשה מורכב מאותה תערובת צמנטית, שבה משולבים, בזמן היציקה, המוט הינו כוח לחיצה. כוח מתיחה מבצע את הפעולה ההפוכה- הוא פועל במגמה להאריך את המוט, כלומר החוצה ממנו.

לחיצה

מתיחה