כוח פנימי


(Internal Force): שלא כמו עומס וריאקציה, שהם כוחות הפועלים על המבנה ונחשבים לכוחות "חיצוניים", הכוחות הפנימיים הם הכוחות המתקבלים בתוך המבנה, כשהוא מעביר את העומסים שהוא מקבל אל הסמכים. העומסים "זורמים" דרך רכיבי המבנה. הכוחות המבטאים אותם הם הכוחות הפנימיים