מומנט


(Moment): מומנט נוצר כאשר שני כוחות, המקבילים אחד לשני ובכיוונים מנוגדים, נמצאים במרחק מסוים זה מזה. המרחק בין צמד הכוחות (המרחק נקרא גם 'הזרוע') הוא זה הגורם להיווצרות המומנט. מבחינה חישובית גודל הכוח X הזרוע = גודל המומנט. קורה- אלמנט מבני, בדרך כלל אופקי, שהכוחות הפנימיים בו מקבלים מומנט כפיפה וכוח גזירה.