מסבכים


המסבך הוא מבנה שלדי המורכב ממוטות אלכסוניים, אנכיים ואופקיים, אשר מחוברים באופן פרקי.
הכוחות המתפתחים במסבך כתוצאה מהכוחות החיצוניים הם מתיחה או לחיצה.